Ontwikkelingen en uitdagingen in de Indiase cold chain sector

Op landbouwgebied is India groot in alle opzichten. India maakt een gigantische groei door op het gebied van tuinbouw, zuivel en vleesproductie. Het land speelt echter een bescheiden rol op het gebied van wereldwijde handel in landbouwproducten. Dit is zeker het geval voor groente en fruit waar India slechts iets meer dan 1% van het wereldwijde marktaandeel bezit. Toch is het land de op een na grootste groente- en fruitproducent. Een gebrek aan cold chain is hier een belangrijke verklarende factor voor.

Agrologistiek

Jaarlijks gaat tussen de 4,58% en 15,88% van de groente- en fruitproducten tussen de producent en consument verloren. Het verlies aan waarde kent echter een grotere omvang. Volgens Rabo Equity Advisors, een vooraanstaande investeerder in de landbouwsector in India, bedraagt dit waardeverlies jaarlijks tussen de 10 en 25 miljard dollar.

Deze waardedaling van groente en fruit is een belangrijke uitdaging. Immers, de exportmarkt, maar ook steeds meer de Indiase middenklasse, stellen bepaalde kwaliteitseisen aan hun groente en fruit. Aan deze eisen kan alleen voldaan worden als ook de juiste omstandigheden voor opslag en transport worden gecreëerd. Hoewel, of juist omdat, India hier nog een lange weg te gaan heeft, zijn hier kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Verschillende partijen hebben hun licht laten schijnen over de ontwikkeling van cold chain in India. We spraken met Rajesh Shrivastava en Sami Khan van Rabo Equity Advisors, Kushal Agarwal van Aspada Investment en Anbu Sezhiyan van Broekman Logistics India.

Agrologistiek

Huidige situatie

De Indiase overheid bevordert cold chain-ontwikkeling door subsidies, dienstenbelastinguitzonderingen en het toestaan van 100% directe buitenlandse investeringen (FDI). Het National Centre for Cold-chain Development (NCCD) heeft berekend dat India op dit moment 31,82 miljoen ton aan gekoelde opslagruimte heeft. Met de huidige consumptie (2014) betekent dat een tekort aan gekoelde opslag van tussen de 3 en 8 miljoen ton.

Een goed werkende cold chain is essentieel om de producten zonder waarde- of volumeverlies van de boer naar de consument te brengen. Bovendien biedt cold chain de kans om waarde aan het geteelde product toe te voegen in de vorm van verpakking of verwerking. Traditioneel werd cold chain in India gezien als het bouwen van gekoelde opslagruimtes. Tegenwoordig is men zich bewust van het belang van een ketenaanpak waar de hele route, van de boer tot de consument, in opgenomen moet zijn.

Gekoeld transport verkeert echter nog altijd in een beginfase. Ongeveer 100 miljoen MT aan bederfelijke producten worden ieder jaar in India op een niet gekoelde wijze vervoerd. Dit tegen een gekoeld vervoer van slechts 4 miljoen MT. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit gekoelde transport op gefragmenteerde wijze plaatsvindt en dus een groot risico heeft op het doorbreken van de keten. De ‘last mile’ blijft een belangrijke uitdaging: de cold chain moet niet doorbroken worden in de laatste stap tussen het distributiecentrum in een voorstedelijk gebied en de supermarkt of retailer. Daarnaast is het linken van afzonderlijke boerderijen aan een gekoelde keten een enorme opgave. Het gekoeld vervoeren van producten heeft logischerwijs minder effect wanneer deze producten niet gelijk na de oogst gekoeld opgeslagen worden.

Het linken van afzonderlijke boerderijen aan een gekoelde keten is een enorme opgave

Agrologistiek

Beperkte cold chain-sector

Mr. Agarwal van Aspada Investments bevestigt het beeld van een beperkte cold chain-sector. Bedrijven zoals Snowman en ColdStart Logistics bedienen de voedselsector en de farmaceutische industrie. Echter alleen voor relatief dure bederfelijke waren, zoals pruimen, perziken en kersen, kan het financieel uit om deze door hen gekoeld te laten vervoeren over lange afstanden. Dit vervoer vindt vooralsnog beperkt via de weg plaats vanwege de staat van de infrastructuur. Een aantal verkopers van bederfelijke waren heeft dan ook geïnvesteerd in het eigen koelwagenpark. Opvallend is de positieve invloed van de opkomst van fastfood ketens zoals McDonald’s en Subway, op de groei van de Indiase cold chain-sector.

Mr. Shrivastava, de Chairman en Managing Director van Rabo Equity, geeft aan te zoeken naar projecten die van een ketenaanpak uitgaan. Ondanks dat cold chain een prioriteit is heeft Rabo Equity tot op heden nog geen cold chain-projecten gevonden waarin zij wilde investeren.

Mr. Sezhiyan van Broekman Logistics India schetst een positiever beeld. De transportactiviteiten van Broekman hebben zich tot nu toe beperkt tot seizoengevoelige incidentele opdrachten. Het bedrijf is echter als onderdeel van FoodTechIndia consortium, een door de Faciliteit voor Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) mogelijk gemaakt project, betrokken bij het opzetten van een cold chain-pilotproject. Twintig groentetelers uit de Chikkaballapur-regio zullen door een door Broekman opgezette cold chain, via een distributiecentrum, gelinkt worden aan Big Bazaar-supermarkten in Bangalore. Uiteindelijk zullen 10.500 boeren uit verschillende regio’s betrokken worden bij de keten.

Voorwaarden voor ontwikkeling

De Indiase overheid heeft de laatste jaren grote vooruitgang geboekt met het verbeteren van de infrastructuur en de energievoorziening. Beiden zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van de cold chain-sector. Betere wegen betekenen een efficiënter vervoer van producten. Net als een continue energievoorziening aan opslagruimtes, betekent dit een kleinere kans op het doorbreken van de gekoelde keten.

Een recente ontwikkeling, die zowel door Broekman als Rabo Equity genoemd wordt, is het invoeren van één systeem voor een Goederen en Diensten Belasting (Goods and Services Tax – GST). Dit systeem vervangt de verschillende belastingen die door de centrale en staten afzonderlijk opgelegd worden. Dit zal de belastingdruk verminderen en bovendien het vrije verkeer van goederen ten goede komen. Nu moeten vervoerders lang wachten bij controleposten tussen de producent en consument. Wanneer een chauffeur stopt, is het niet ongebruikelijk om de motor en dus de koeling uit te zetten om diesel te besparen. Het weghalen van deze controleposten vermindert dus het risico op het doorbreken van de cold chain.

Bewustzijn neemt toe

Tegelijkertijd met het verbeteren van deze voorwaarden, neemt ook het bewustzijn van de consument en de producent over het belang van cold chain toe. De groeiende Indiase middenklasse eist kwaliteitsproducten en de producenten, door toegang tot internet via mobiele telefoons, worden zich bewust van deze vraag.

De groeiende Indiase middenklasse eist kwaliteitsproducten

De kwaliteitsbewustwording is essentieel. Boeren ontvangen nu dezelfde prijs voor gekoeld vervoerde, in kassen geteelde, groenten als voor niet gekoeld vervoerde groeten uit de open teelt. Hoewel de prijzen verbeteren wanneer de vervoerde volumes toenemen, missen de boeren nu een prikkel om voor cold chain te kiezen. Samenwerken met bijvoorbeeld hoger segment supermarktketens die als vaste afnemer afhankelijkheid van prijsfluctuaties wegnemen, of het produceren voor de exportmarkt worden gezien als mogelijkheid om telers te overtuigen voor cold chain en dus voor hogere kwaliteitsproducten te kiezen.

Zowel Rabo Equity als Aspada Investments noemen een behoefte aan technische kennis als een domein waarop buitenlandse partners een belangrijke rol kunnen spelen. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verbeteren van de efficiency en dus de vervoerskosten van de sector.

Jelte de Jong, landbouwteam New Delhi

Maart 2017