Franse groothandelsmarkten: spil in food-distributie

Groothandelsmarkten spelen een vitale rol in de voedselbevoorrading van de Franse stedelingen. Deze structuur kennen de Fransen al ruim 50 jaar. De groothandelsmarkt bij Parijs, Rungis, wordt volop beleverd door Nederlandse bedrijven. 18 miljoen mensen in de Parijse agglomeratie worden ‘bediend’ door Rungis.

Frankrijk kent 21 ‘Marchés de Gros’ en ‘Marchés d’Intérêt National’ (MIN) – beide termen staan voor groothandelsmarkten. Deze liggen verspreid over het gehele land en altijd in de nabijheid van een grote stad of een verstedelijkt gebied. De functie van deze groothandelsmarkten is immers om grote steden vanuit logistiek oogpunt zo goed mogelijk aan voedsel te bevoorraden en hiermee ‘wildgroei’ in de logistieke aanvoer te voorkomen. Groothandelsmarkten bieden grossiershuizen een logistiek platform met alle daarbij benodigde logistieke infrastructuur en faciliteiten, zoals moderne entrepots, grote toegangswegen (over de weg of het spoor) enz.

In Frankrijk – immers een groot land – bestaat deze structuur (netwerk) nu ruim 50 jaar en wordt deze vertegenwoordigd door een koepelorganisatie, de ‘Fédération Nationale des Marchés de d’Intérêt National’ (FFMIN). De FFMIN, goed voor een totaal van 2.300 grossiers en een jaaromzet van ruim €13 miljard, is aangesloten bij de World Union of Wholesale Markets (hoofdkantoor in…. Nederland), WUWM, die op zijn beurt 160 groothandelsmarkten bundelt in 44 landen.

Groothandelsmarkt Rungis ten zuiden van Parijs

Ook buitenlandse grossiers kunnen zich op de Franse groothandelsmarkten vestigen. Deze zijn onderworpen aan strikte nationale (EU-conforme) regelgeving. Een kenmerk van een ‘Marché d’Intérêt National’ is – en dit geldt niet voor een ‘Marché de Gros’- dat deze omgeven wordt door een zgn. ‘périmètre de protection’ (een beschermd gebied met een bepaalde diameter). Dit betekent dat een grossier zich niet ‘vrij’ binnen de straal van zo’n gebied mag vestigen. Vestiging op de MIN is dan verplicht, maar buiten het gebied is vestiging uiteraard vrij.

Bevoorrading van 45 miljoen stedelingen

Rungis

Sommige groothandelsmarkten hebben de status van een ‘Marché de Gros’, andere die van een ‘Marché d’Intérêt National’. Er is zelfs één buitenlands lid van de FFMIN: MABRU (Marché Matinal de Bruxelles). Het verschil is dat een  ‘Marché de Gros’ vooral in het versproduct doet en soms ook sierteeltproducten/groenvoorziening, terwijl de ‘Marché d’Intérêt National’ in het versproduct (G&F, zuivel, vis, vlees), in het verwerkte product en sierteeltproducten doet en in sommige gevallen ook in toeleverend materiaal/equipment voor de detailhandel, horeca en cateringsector. Het betreft hier bv. verpakkingen, equipment, tafelgerei en -decoratie en andere accessoires. Een goed voorbeeld van een MIN is de groothandelsmarkt van Rungis bij Parijs.

Gezamenlijk bevoorraden de groothandelsmarkten dagelijks 45 miljoen Fransen (op een totaal van 66 miljoen). Ook economisch spelen deze markten in de resp. regio’s een belangrijke rol (werkgelegenheid!). FFMIN telt 26.000 vaste werknemers. Kortom, de groothandelsmarkten spelen een vitale rol in de voedselbevoorrading van de Franse stedelingen.

Rungis voor 18 miljoen consumenten

De MIN van Rungis belevert 18 miljoen consumenten, waarvan 12 miljoen in de regio Ile-de-France. Dus een enorme consumentenmarkt. Rungis heeft een exportactiviteit, maar vooral een belangrijke importactiviteit, met veel internationaal georienteerde grossiers. Dit maakt deze ’markt’ interessant voor Nederlandse leveranciers. Al vele grossiers op Rungis doen zaken met Nederlandse leveranciers, vooral in sectoren bloemen, G&F, vlees, zuivel, maar ook biologische en traiteur-producten (delicatessen).

Locatie
Rungis ligt zo’n 7 km ten zuiden van Parijs gelegen nabij het vliegveld Orly, aan het knooppunt van grote snelwegen (A6, A86, A4, A10). Rungis biedt werk aan 12.000 werknemers en is samen met het vliegveld Orly, na het financieel-economische hart van Parijs ‘La Défense’, het tweede ‘economische hart’ van de regio Ile-de-France.

Beheer
Rungis wordt beheerd door een beheersmaatschappij: Semmaris. De FransesStaat en het fonds Altarea hebben een meerderheidsaandeel met elk een aandeel van 33%. In 2015 werd  Rungis gereorganiseerd in vier nieuwe clusters: ‘Affaires Publiques’, waaronder het adviesbureau Rungis Consultants (voor buitenlandprojecten), ‘Services d’Intérêt Général’ (exploitatie van Rungis),  ‘Finances et Grands Projets’ en ‘Développement’, incl. een Directie Innovatie. De laatste ontwikkelt nieuwe servicepakketten voor het bedrijfsleven op Rungis.

Enkele facts & figures van Rungis (2015)
Oppervlak: 234 ha – Aantal grossiershuizen: 1.200 – jaaromzet: €9 miljard – totaal aantal verhandelde voedingsmiddelen: 2,5 miljoen ton. Rungis telt echter niet alleen grossiers maar ook cash&carry, producenten (dit zijn vooral sierteeltproducenten), tussenhandelaren en import-/exportbedrijven, logistieke bedrijven, inkoopcentrales van de retail en dienstverlenende bedrijven.

Welke sectoren zijn er vertegenwoordigd?
In afnemende volgorde, met vermelding van aantal bedrijven: G&F – 346; sierteelt en decoratie – 133; zuivelproducten, delicatessen, foodproducten algemeen, incl. dranken – 127; vis en visproducten – 48; vlees en vleesproducten- 77; overig: 455 bedrijven.

Wie zijn de kopers?
Detailhandel 50%; horeca en cateringbedrijven 35%; supermarktorganisaties 15%. Bestemming: regio Ile-de-France 65%, provincie 25% en export 10%.

Project ‘Rungis 2025’

Voor de periode 2015-2025 heeft Rungis een meerjarenontwikkelingsprogramma (‘Rungis 2025’), gericht op modernisering van  een deel van de site evenals de ontwikkeling van Rungis (uitbreiding). Hiermee is investeringsbedrag van €1 miljard gemoeid. Sinds 2016 heeft Rungis een aparte hal voor grossiers, gespecialiseerd in biologische producten. Ook komt er een hal voor gastronomische producten (topkwaliteitproducten).

Een belangrijke focus voor Rungis is de opkomende e-commerce. Online winkels zoals Monmarche.fr, Ooshop (= Carrefour) kopen reeds in op Rungis, maar doel is versterking van deze activiteit. Er zullen dus meer entrepots komen, gericht op de specifieke, logistieke behoeften van e-commerce. Rungis streeft ernaar een echte hub voor e-food te worden, aldus Rungis-voorzitter Layani.

‘Duurzame ontwikkeling’ heeft ook sterk de aandacht: ‘Rungis Green Business’ is gericht op duurzaam transport (ook op de site), gebruik van eco-producten op Rungis en het ‘hosten’ van start-ups d.m.v. ‘Rungis & Co’.

Sinds 2010  heeft Rungis een versterkte samenwerking met het Franse spoor (SNCF): via een terminal op Rungis wordt jaarlijks 400.000 ton G&F per spoor aangevoerd. Dit betekent 25 goederentreinen per maand en twee aparte perrons voor het snel lossen van goederentreinen.

Rungis-expertise als exportproduct

Rungis Consultants heeft partnerships met Dubai en Moskou waar het Rungis-model al is of wordt neergezet. Ook is men bezig in China dat 13 regionale groothandelsmarkten wil bouwen met als doel  ‘hubs’ te creëren voor voedselzekerheid van de grote steden. Verder is Rungis aandeelhouder in de Shanghai-Rungis Market Management Co. Joint Venture, samen met Shenzhen Agricultural Products Company en in India aandeelhouder in Grossmarket Nanning i.s.m. Premium Farm Fresh Private Ltd..

Hoe vindt u grossiers op Rungis?

Een digitale adressengids is te vinden op de website van Rungis. De website is recent veranderd en de adreslijsten zijn nu via de rubriek ‘secteur de l’activité de l’entreprise’ terug te vinden. Bijvoorbeeld de link naar ‘biologische en traiteur producten/delicatessen’.

Conclusie

Het netwerk met zijn regionale 21 groothandelsmarkten waarvan Rungis uiteraard de grootste en meest internationale is, biedt ook Nederlandse exporteurs een interessante toegang tot de Franse markt. De websites bieden alle digitale adressengidsen. Kortom, een niet te verwaarlozen afzetcircuit!

Voor meer informatie: Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

Maart 2017

Overzicht informatieve websites

Landbouwteam Parijs