Kenia op weg naar een efficiënte bloemenketen

Nederland staat wereldwijd bekend als bloemenland. Hoewel veel bloemen nog steeds worden verhandeld via Nederland, vindt het grootste deel van de teelt plaats in landen rond de evenaar. Kenia is een van de belangrijkste productielanden. Nederland is nauw betrokken bij acties om de export- en importprocedures te verbeteren.

Agrologistiek

De export- en importprocedures vormen een belangrijke component in de internationale logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om export- en importaangiftes, fytosanitaire keuringen en bijbehorende certificaten.

Hoge druk op ketenpartijen

Door de complexiteit van de procedures en de grote hoeveelheden – het gaat om miljoenen stelen bloemen per dag – ligt er een hoge druk op exporteurs en logistieke dienstverleners om de procedures juist en snel af te ronden. Een ontbrekend certificaat kan leiden tot flinke vertraging of zelfs afkeuring van goederen. Zeker bij transport van bloemen, waar een goede conditionering cruciaal is en transport het liefst zo kort mogelijk wordt gehouden, is een vlotte transportketen cruciaal.

Slimme inrichting procedures

Om de administratieve druk te verlagen, nemen Royal FloraHolland, Nederlandse Douane, keuringsorganisatie NVWA en TU Delft sinds 2014 deel aan het Europese project CORE. CORE staat voor Consistently Optimised Resilient secure global supply chains.

Kerndoel van CORE is bevordering van de internationale handel door de toezicht- en inspectieprocedures slimmer in te richten, vooral via een betere informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden. CORE is gericht op de belangrijkste bloemenketen, namelijk die van Kenia naar Nederland. Bij het importproces wordt gekeken hoe informatie over de zending eerder kan worden gedeeld met de Douane, zodat de risicoanalyse sneller kan plaatsvinden.

Agrologistiek

Bezoek aan Kenia

Er zijn echter ook grote winsten te behalen in Kenia. In december 2016 hebben Royal FloraHolland, Nederlandse Douane, NVWA en TU Delft daarom een bezoek gebracht aan Kenia. Een van de deelnemers was Edwin Wenink, directeur van FLOW, een programma van Royal FloraHolland. FLOW is gericht op verbetering van de samenwerking in de hele  sierteeltketen.

Wenink: “Met het bezoek wilden we de administratieve uitdagingen in de exportstromen helder krijgen. Daarnaast hebben we de samenwerking met de Keniaanse overheid gezocht, zoals de Keniaanse Belastingdienst (KRA) en de Plantenziektekundige Dienst (KEPHIS).”

Agrologistiek

Automatisering

De Keniaanse overheid zet in 2017 grote stappen op automatiseringsgebied. Zij wil ook de uitwisseling van informatie verbeteren met onder andere de Nederlandse Douane en de NVWA, maar ook met ketenpartijen zoals Royal FloraHolland.

Een pilot van KEPHIS en NVWA op het gebied van digitale fytosanitaire certificering is daar een goed voorbeeld van. Dit digitale certificaat biedt vervolgens in Nederland mogelijkheden om het invoerproces te versnellen.

Een ander terrein waar grote winst valt te behalen, is bij de aanvraag van certificaten en indiening van aangiftes. Een kweker moet nu veel informatie uit zijn eigen systeem overtypen in de verschillende overheidsportals. Door hergebruik van deze gegevens kunnen kwekers fouten voorkomen en tijd besparen.

Roel Huiden, projectmanager CORE
Edwin Wenink, FLOW, Royal FloraHolland

Maart 2017