Ontwikkeling naar Dierwaardige Veehouderij

In het Nederlandse regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet het initiatief neemt tot een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. Over deze ontwikkeling wil de overheid afspraken maken met stakeholders. De afspraken dienen ook als basis voor wetgeving.

Dierwaardige Veehouderij

Convenant dierwaardige veehouderij

Ter voorbereiding op het convenanttraject is een uitvraag gedaan bij landbouwraden in diverse landen waarmee Nederland een handelsrelatie heeft en waar het landbouwattachénetwerk actief is. Wat zijn recente ontwikkelingen in deze landen op het gebied van dierenwelzijn? Wat is opgenomen in wetgeving en regeerakkoorden?

Dierenwelzijn in internationaal perspectief

Lees in onderstaande artikelen welke stappen richting dierwaardige veehouderij buiten Nederland worden gezet. Het gaat om bijdragen (inclusief updates) geschreven door landbouwraden en hun teams in Frankrijk, Spanje, België, China, Denemarken en Duitsland:

Dierenwelzijn
Beeld: ©belchonock / Itav

Frankrijk: toename aandacht dierenwelzijn

Waar Frankrijk vanouds een land van vleeseters is en zich vaak verzette tegen nieuwe Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, loopt het land sinds een paar jaar eerder voorop in de EU. Sinds het aantreden van president Macron (2017) is de aandacht voor dierenwelzijn in Frankrijk sterk toegenomen.

Aandacht voor dierenwelzijn in Frankrijk toegenomen

Frankrijk: prioriteiten voor herziening wetgeving dierenwelzijn

Frans ministerie van landbouw en voedselsoevereiniteit lanceert actieplan voor slachterijen, ook ten bate van dierenwelzijn

Frankrijk: de overheid zet zich in voor het welzijn van huisdieren

interporc

Spain: update on animal welfare national legislation

The debate on the living conditions of animals has taken hold in Spanish society, calling into question the measures taken so far. The government and livestock sectors are reacting.  A new law on animal protection and animal rights related to pets was sent to Parliament.

Update on animal welfare national legislation in Spain

Dierenwelzijn in Scandinavië
Beeld: Renske Nijland

Dierenwelzijn in Denemarken

In grote lijnen kan gesteld worden dat dierenwelzijn hoog op de beleidsagenda staat in Denemarken. De overheid, producenten én consumenten vinden een dierwaardige veehouderij erg belangrijk. Vergeleken met Nederland is de houding ten opzichte van dieren minder sentimenteel en meer pragmatisch, maar m.i. nooit hardvochtig, dat wordt in geen enkele context geaccepteerd. Qua veehouderij zijn er verschillen, zo ook qua beleid en focus.

Dierenwelzijn in Denemarken

Dierenwelzijn in Duitsland
Beeld: Silvia / pixabay.com

Transitie veehouderij Duitsland

Duitsland gaat vanaf dit jaar een landelijk verplicht ketenbreed label voor dierenwelzijn invoeren en streeft naar soortgelijke verplichte standaarden op EU niveau. Met de invoer van het dierenwelzijnslabel volgt de regering een van de aantal adviezen op van de commissie voor duurzame veehouderij uit 2020 onder leiding van oud landbouwminister Jochen Borchert.

Transitie veehouderij Duitsland

Latest developments in livestock farming and animal welfare in Germany

Varkens Pigs
Beeld: ©Adobe Stock

Dierwaardige veehouderij in China

China is in transformatie, qua veehouderij. Voorheen was er vooral erg kleinschalig veehouderij, zogenaamde backyard farms. Bij deze bedrijven was weinig aandacht voor dierenwelzijn. Er vindt nu een trend naar grootschalige veehouderij plaats. Sinds het welvaartniveau in China aan het stijgen is, neemt de vleesconsumptie sterk toe.

Dierwaardige veehouderij in China

Hond

België: dierenwelzijn hoog op zowel de politieke als de maatschappelijk agenda

Sinds 2014 is dierenwelzijn in België geen federale, maar een regionale bevoegdheid. Dit houdt in dat de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonië en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest) verantwoordelijk zijn voor het beleid rond dierenwelzijn op hun grondgebied. Dierenwelzijn is een onderwerp dat leeft onder de Belgische bevolking, zeker na de wantoestanden in Vlaamse slachthuizen vanaf 2017.

België: dierenwelzijn hoog op zowel de politieke als de maatschappelijk agenda