Dierenwelzijn in Frankrijk

Sinds het aantreden van president Macron (2017) is de aandacht voor dierenwelzijn in Frankrijk sterk toegenomen.

Ambitie toegenomen onder Macron

Waar Frankrijk vanouds een land van vleeseters is en zich vaak verzette tegen nieuwe Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, loopt het land sinds een paar jaar eerder voorop in de EU. Zo is het onverdoofd castreren van biggen sinds begin dit jaar verboden, evenals het doden van eendagskuikens via een decreet dat dateert van 9 februari 2022, alsook zijn er eisen gesteld aan dierhouders op het gebied van kennis en vaardigheden.  Zie voor meer informatie de eerder geplaatste berichten op ABB onderaan dit artikel.

Dierenwelzijn kuikens
Beeld: ©belchonock / Itavi


Dit heeft te maken met een verschuiving in de publieke opinie. Deze wordt beïnvloed door de toegenomen aandacht in de media voor dierenwelzijn, en door activiteiten van NGOs.

Op het gebied van NGOs kent Frankrijk een aantal radicale actiegroepen (o.a. L214), die invallen doen op boerenbedrijven en slachterijen en daar filmpjes maken die verspreid worden via sociale media. L214 heeft overigens onlangs ook acties uitgevoerd op een Nederlandse slachterij. Daarnaast kent Frankrijk ook gematigde NGOs op het gebied van dierenwelzijn zoals Greenpeace, OABA, WELFARM en CIWF, en een Partij voor de Dieren (die overigens nog geen zetels heeft in het parlement). In de media wordt op dit moment veel aandacht besteed aan huisvesting van pluimvee en langeafstandstransporten van vee.
 

Eisen strenger dan EU

De wettelijke eisen die verder gaan dan de EU-wetgeving zijn met name:

  • Verbod op het onverdoofd castreren van biggen sinds januari 2022 (zie link onderaan het artikel)
  • Verplichting tot het hebben van een referent dierenwelzijn op alle veehouderijen sinds januari 2022 (zie link onderaan het artikel)
  • Verbod op het doden van eendagskuikens sinds medio 2022
  • Verplichting tot het beschikken over specifieke kennis bij de aanschaf van gezelschapsdieren, en voor het houden van paarden (medio 2022)
     

Etikettering

Logo Dierenwelzijn FR
Beeld: ©CIWF France, LFDA, OABA et WELFARM

In 2017 werd het dierenwelzijnslabel “Etiquettage bien-être animal" in de pluimveesector gelanceerd, met vier dierenbeschermingsorganisaties aan het roer: CIWF, LFDA, OABA, Welfarm en de supermarktketen Casino.

Vijf jaar later hebben tien producenten- en verwerkersorganisaties (Arrivé, Cooperl, Galliance, Janzé, Loué, enz.) en zes supermarktketens naast Casino (Carrefour, Franprix, Intermarché, Lidl, Monoprix, Système U) zich bij het initiatief aangesloten. 

In 2021 had de etikettering al betrekking op 90 miljoen kippen, waaronder 60 miljoen scharrelkippen (Label Rouge of biologisch) en bijna 3.000 boeren. De toepassing ervan in de varkenssector wordt op dit moment uitgewerkt. Dit systeem wijkt af van het Beter Leven systeem dat we in Nederland kennen. De schaal per niveau (van de minimumnorm E tot de hoogste eisen A) biedt niet alleen beknopte informatie, maar stelt alle schakels in de keten ook in staat vooruitgang te boeken, aangezien elk bedrijf ten minste eenmaal per jaar door onafhankelijke instanties wordt gecontroleerd. Het systeem omvat het gehele leven van het dier: ouderdieren, geboorte, opfok, maar ook vervoer en slacht. Het heeft betrekking op alle producten, met inbegrip van verwerkte producten, en is ook bedoeld voor gebruik door de catering-industrie.  De organisaties in de pluimvee- en varkenssectoren hebben hiermee proactief het aspect dierenwelzijn opgepakt. 
 

Slachterijen

Op dit moment wordt door de Franse overheid veel geld beschikbaar gesteld voor de modernisering van slachterijen, o.a. om het dierenwelzijn te verbeteren. Slachterijen kunnen hiervoor plannen indienen. Verder zijn er ook enkele mobiele slachthuizen goedgekeurd; deze hebben ten doel te voorkomen dat dieren over lange afstanden naar een slachthuis moeten worden vervoerd. 

Tenslotte

In juni zijn in Frankrijk parlementsverkiezingen geweest. De partij van president Macron heeft daarbij zijn absolute meerderheid in het parlement verloren. Hoe zich dat precies zal doorvertalen op het gebied van dierenwelzijn is nog niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is dat het beleid niet drastisch zal veranderen.