Frankrijk voert per 1 januari 2022 een nieuwe regelgeving in voor de castratie van biggen

Afgelopen november publiceerde het Franse ministerie van landbouw de voorwaarden voor castratie van biggen. Per 1 januari 2022 zal het onverdoofd castreren van biggen verboden zijn, en het ministerie heeft dus bekendgemaakt in welke gevallen de varkenshouders deze ingreep, met pijnbestrijding, kunnen voortzetten.

Biggen

Verbetering van het dierenwelzijn op boerderijen is een prioriteit van de regering. De minister van Landbouw had in 2020 al toegezegd tegen eind 2021 een einde te maken aan het onverdoofd castreren van biggen

Nieuwe technische instructie castratie biggen

Met ingang van 1 januari 2022 moeten veehouders die besluiten door te gaan met chirurgische castratie - vooral om redenen van vleeskwaliteit om een kwaliteits- en oorsprongsidentificatieteken te verkrijgen - deze uitvoeren volgens nieuwe methoden met inachtneming  verdoving en pijnbestrijding of door een immunocastratie bij biggen tot 7 dagen oud of minder. 

Deze nieuwe methoden zijn gepubliceerd op de website van het Ifip - Institut du Porc (zie link onderaan dit artikel) 

Hier is de volgende informatie te vinden:

  • de lokale anesthesie- en analgesieprotocollen in de vorm van fiches. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en vertegenwoordigers uit de varkenssector
  • artikelen met de studies die zijn gebruikt om de protocollen op te stellen 
  • de tekst van de wettelijke regeling
  • een module voor afstandsonderwijs – online opleiding.
     

Online opleiding castratie varkens

Varkenshouders die ook in 2022 chirurgische castratie willen blijven toepassen moeten een "online opleiding" volgen. Het ministerie van landbouw vergoedt de kosten voor deze opleiding. Deze opleiding is verplicht voor varkenshouders en al het personeel dat chirurgische castratie toepast.

De opleiding bestaat uit een theoretische module, binnen zes maanden gevolgd door een praktische module. Er worden twee middelen gebruikt, lidocaïne (injecteerbaar) en tri-solfen (gel).

Tri-solfen doorloopt momenteel een vergunningsprocedure voor het in de handel brengen (VHB) in België. Zodra die is verkregen, zal Frankrijk een tijdelijke gebruiksvergunning (ATU) kunnen aanvragen waardoor het product "begin januari" kan worden gebruikt.
 

Extra kosten afschaffing castratie

Afgezien van de daadwerkelijke toepassing van de nieuwe castratieprotocollen, hangt het succes van de stopzetting van onverdoofde castratie van biggen op 1 januari 2022 af van de mate waarin rekening wordt gehouden met de extra kosten die deze methoden voor de varkenshouders met zich meebrengen.


Het ministeriële besluit, dat gebaseerd is op de regelgeving inzake dierenwelzijn, biedt de varkenshouders economische zekerheid. De castratie zal namelijk afhankelijk worden gesteld van het hebben van een kwaliteitslabel of van de ondertekening van een zogenaamd Egalim2-contract dat garandeert dat met produktiekosten rekening wordt gehouden. De uitzonderingen waarin de wet Egalim2 voorziet, zijn eveneens van toepassing: rechtstreekse verkoop, kleinschalige landbouwers, enz. Het contract zal met name de basis vormen voor de commerciële onderhandelingen en zal het mogelijk maken rekening te houden met de productiekosten en dus met de extra kosten in verband met castratie.