Frans ministerie van landbouw en voedselsoevereiniteit lanceert actieplan voor slachterijen, ook ten bate van dierenwelzijn

De Franse slachthuissector kampt met grote economische problemen. Om deze sector daarin te ondersteunen kondigde het Franse ministerie van landbouw -en voedselsoevereiniteit een actieplan aan om het netwerk van slachthuizen te consolideren ten bate van de veehouderijsector en het dierenwelzijn.

Franse Koe
Beeld: ©PAR-LAN

Frankrijk telt 233 slachthuizen verspreid over het hele land. Slachthuizen spelen een belangrijke rol in de dierlijke productie en in de voedselketen en leveren diensten en banen op. Het dierenwelzijn is vaak wel voor betering vatbaar en mede daarvoor hebben er de afgelopen jaren in 181 slachthuizen moderniseringen plaatsgevonden om de arbeidsomstandigheden en het dierenwelzijn te verbeteren.

De huidige situatie in de veehouderij wordt gekenmerkt door een krimp van de veestapel, in combinatie met stijgende energiekosten en inflatie. Deze situatie bedreigt waarschijnlijk het voortbestaan van de meest kwetsbare slachthuizen.

De minister van Landbouw, Marc Fesneau, heeft daarom besloten tot een regionale aanpak voor het verbeteren van slachthuizen.

Wat wordt met deze aanpak beoogd

Het plan bestaat uit vier hoofdonderdelen:

  1. Er wordt nagegaan wat de behoeften zijn in de verschillende regio`s om het aanbod van slachtfaciliteiten te verbeteren
  2. Ontwikkeling van een geharmoniseerde methodologie waardoor de sterke en zwakke punten van de individuele slachthuizen worden vastgesteld. Daarbij wordt gekeken naar problemen als gezondheidskwesties, dierenwelzijnskwesties, financieel evenwicht, bestuur en beheer van het slachthuis, bedrijfsstrategie, etc.
  3. Opstelling van één document waarin alle instrumenten worden opgenomen die door de verschillende actoren gebruikt kunnen worden. Doel daarvan is de bedrijven met de eventuele economische -en dierenwelzijnsproblemen te ondersteunen
  4. Verbetering van de bestaande synergieën tussen de verschillende overheidsdiensten ter ondersteuning van slachthuizen

Het doel is om te zorgen voor de ontwikkeling van een netwerk van slachthuizen die voldoen aan de behoeften van de veehouderij, en goed zijn voor het dierenwelzijn.

Deze werkzaamheden vormen een aanvulling op de inspanningen die al zijn geleverd, met name via het herstelplan voor Frankrijk, in het kader waarvan 115 miljoen euro steun is verleend aan 181 slachthuizen, met als doel de arbeidsomstandigheden en het dierenwelzijn in deze bedrijven te moderniseren en te verbeteren.