NL Pavilion at AgroSpring 2021 in Ukraine - Павільйон Нідерландів на виставці АгроВесна 2021

7 Dutch companies and their Ukrainian representatives of TOP sector AgriFood and Horticulture joined the Netherlands Pavilion at the Agro Spring trade fair (including exhibitions Agro Animal Show, GrainTech and Fruits, Vegetables & Logistics) from 16-18 February 2021 in Kyiv, Ukraine.

7 Нідерландських компаній та їх українські представники презентували свої технології та рішення для сільського господарства, тваринництва, плодоовочівництва, зберігання та переробки на Нідерландському павільйоні в Києві на виставці Агро Весна 2021 16-18 лютого.

The NL pavilion is organized to ensure the interests of Dutch business in Ukraine and the realization of business potential in a competitive environment in view of limited business activity through the implemented quarantine measures, the Netherlands Pavilion is initiated by the Office of Agricultural Counsellor, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine and organized by IFWexpo Heidelberg GmbH and its Ukrainian office DLG Ukraine LLC. The local organizer of the exhibition is Kyiv International Contract Fair Ltd.

NL Pavilion at AgroSpring2021 Ukraine Reinoud Nuijten
Beeld: ©#UAgroNL

watch welcome word of Reinoud Nuijten, Agricultural Counsellor

https://youtu.be/Z4S9P2dMEII

NL Pavilion at AgroSpring 2021 Ukraine welcome Ambassador
Beeld: ©#UAgroNL

watch welcome word of Jennes de Mol, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine (in Ukrainan) https://www.youtube.com/watch?v=FFbKEUJLX10

NL Pavilion at AgroSpring2021 floor plan
Beeld: ©#UAgroNL

Venue

International Exhibition Center

Address: Brovarskiy Avenue 15, UA-02000 Kiev/Ukraine, Pavilion No. 1.

Metro station: Livoberezhna (Line 1)

Contacts

Facebook page of the NL Pavilion at AgroSpring 2021

Friederike Arnz, Project Manager IFWexpo Heidelberg GmbH www.ifw-expo.com   

Phone: +49-(0)6221-13 57-12

E-Mail: f.arnz@ifw-expo.com    

in Ukraine:

Yuliya Bondarenko, Managing Director, DLG Ukraine www.dlg-ukraine.com

Phone: +38 093 352 88 65

E-Mail: Y.Bondarenko@DLG.org

or contact the Office of the Agricultural Counsellor in Ukraine

NL Pavilion at AgroSpring2021
Beeld: ©#UAgroNL

Учасники Нідерландського Павільйону / Participants of NL Pavilion

Kanters Special Products BV

Kanters mainly focuses on drinking water hygiene and liquid nutritional products which can be administered via drinking water. Kanters is specialized in nutritional supplements for supporting animal health and preventing the use of antibiotics.

Кантерс в основному зосереджується на гігієні питної води та рідких харчових продуктах, які можна вводити через питну воду. Кантерс спеціалізується на харчових добавках для підтримки здоров’я тварин та запобігання вживання антибіотиків.

www.kanters.nl

****

Mooij Agro / Фреш Інжиніринг Груп

Mooij Agro голландська компанія, яка створює та вдосконалює інноваційні рішення в галузі зберігання для виробників різноманітних культур. Фреш Інжиніринг Груп наш дилер в Укарїні.

Mooij Agro is a Dutch company, operation globally, that creates and develops innovative ventilation solutions for growers and store managers for various crops. Fresh Engineering Group is our dealer in Ukraine.

Since 2009 Fresh Engineering Group is introducing to market innovative technologies
in storing and post-harvest handling of potato, vegetable and fruit. Production, installation and maintenance of ventilation and cooling equipment, sorting & packing lines.

З 2009 року Фреш Інжиніринг Груп впроваджує новітні технології зберігання картоплі, овочів та фруктів і їх післяврожайної доробки. Виробництво, монтаж та обслуговування вентиляційного та холодильного обладнання, ліній для сортування, калібровки та пакування овочів та картоплі.

www.mooij-agro.com

www.freg.in.ua

****

Omnivent

Omnivent is an international company well known in the world from designing, manufacturing and installing modern ventilation and air conditioning equipment for the different sectors. Especially in storing potatoes, carrots, onions and flower bulbs,
Omnivent is the best advisor. As no one else is able to meet the wishes of the customer and turn them into storage design that meets all the requirements of modern storage.
Chose Omnivent and let us take care of storing your products.

Omnivent - міжнародна компанія, добре відома у світі по проектуванню, виробництву та встановленню сучасного обладнання для вентиляції та кондиціонування повітря для різних секторів. Особливо в зберіганні картоплі, моркви, цибулі і квіткових цибулин Omnivent як ніхто інший в змозі задовольнити побажання замовника і перетворити їх на спору-дження сховища, що відповідає всім вимогам сучасного зберігання.
Виберіть Omnivent і дозвольте нам подбати про зберігання Вашої продукції.

www.omnivent.pl/ua

****

Ottevanger Milling Engineers

Ottevanger Milling Engineers is one of the leading European companies in the development and production of equipment and complete plants for the grain processing and feed industry.
Ottevanger has solutions for:

•     Feed mills,
•     Premix and concentrate plants,
•     Aqua feed and Pet food installations,
•     Cereal processing lines,
•     Biomass installations, etcetera.

Ottevanger Milling Engineers є однією з провідних європейських компаній за розробкою та виробництвом обладнання та комплектних заводів для зернопереробної та комбікормової промисловості.
Ottevanger спеціалізується:

•     Комбікормові заводи
•     Заводи для виробництва преміксів та концентратів
•     Заводи для виробництва кормів для домашніх тварин та аквакультур
•     Заводи для переробки зернових і т.д

www.ottevanger.com

****

Tolsma Technik

Equipment from the Netherlands for storing, handling,processing of vegetables, fruits and berries: Cooling and ventilation systems for the storage; Sorting and packing lines; Lines for deep processing of potatoes, vegetable,fruits and berries; Dryers.

Обладнання із Нідерландів для зберігання, доробки, переробки овочів, фруктів та ягід: Охолоджувальні та вентиляційні системи для сховищ; Сортувальні та пакувальні лінії; Лінії для глибокої переробки картоплі, овочів, ягід та фруктів; Сушарки.

www.tolsma.com.ua

****

Denkavit / UTAGRO

Denkavit produces high-quality feed for young livestock to ensure healthy animal growth and even better productivity. All products undergo intensive research in the laboratory and innovation center DenkaFarm. Since 2019, an exclusive partner of the Dutch company Denkavit in Ukraine is UTAGRO.

«Денкавіт» виробляє високоякісні корми для молодняку тварин-ницької галузі, щоб забезпечити здоровий ріст тварин та ще кращу продуктивність.Вся продукція проходить інтенсивні дослідження в ла-бораторії та інноваційному центрі DenkaFarm. З 2019 року ексклюзив-ним партнером Нідерландської компанії Denkavit в Україні є UTAGRO.


UTAGRO - has a wide range of compound feeds, premixes, blends and protein and vitamin mineral supplements for all species of animals (pigs, poultry, cattle, etc.).
Since 2019 it is the exclusive partner of the Netherlands of Denkavit company in Ukraine.
UTAGRO - №1 in pig feeding.

UTAGRO — має широкий асортимент комбікормів, преміксів, блендів та БМВД для всіх видів тварин (свині, птиця, ВРХ, тощо). З 2019 року являється ексклюзивним партнером Нідерландської компанії Denkavit в Україні.  
UTAGRO - №1 в годуванні свиней.

https://utagro.com.ua/

https://denkavit.com/

****

VDK Agri

Supported by a clear vision of calf housing needs, VDK Agri develops products that focus on hygiene, health, and reducing labour. We provide housing that enables calves to grow quickly and healthily into the best dairy cows for the future, driven by our slogan: Happy Calf, Happy Farmer!

Маючи чітке розуміння потреб при утриманні телят, VDK Agri розробляє продукцію, орієнтовану на гігієну, здоров’я і скорочення трудових витрат. Компанія виробляє системи утримання, що дозволяють телятам швидко рости, бути здоровими і у майбутньому стати високопродуктивними молочними коровами. Щодня ми втілюємо в життя свій девіз: «Щасливе теля - щасливий фермер!»

www.vdk-agri.com

Read information of the exhibition site

About the Exhibition

Agro Spring is the most important platform for animal husbandry and agricultural technology in Ukraine. In 2020, 529 companies from 24 countries showed their complete range of state-of-the-art solutions for livestock, animal husbandry and agricultural technology to over 18,600 agribusiness professionals. Please read the report of the event in 2020.

The organization of NL Pavilion at the exhibition AgroSpring 2021 falls under Ukrainian legislation and provisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding COVID-19 pandemic and quarantine measures.

Please read the recommendation of the Dutch Government before planning your trips to Ukraine  https://www.government.nl/latest/news/2021/01/20/lockdown-measures-tightened-in-response-to-concerns-about-new-variants-of-virus

Information for participants of NL Pavilion

Exhibitor Badges:

You receive your exhibitor badges in Kyiv on-site.

You can pick up your badges on Monday, February 15 directly at Information Stand of the Netherlands Pavilion Hall 1, Stand No. 1C343, please see attached floor plan.

You should have no problems entering the pavilions during mantling times. In case of any difficulties, please call the organizers.

Invitation tickets:

For your clients: The entry to the exhibition is free-of-charge if they register online in advance: http://www.invitation.kiev.ua

Stand construction:

Your booths will be mostly ready on Monday, February 15 in the early afternoon. Please note that the stand builder still needs to finish some works while you equip your booth.

On Monday, we will be on the exhibition ground from approx. 9.00am - 6.00pm.

Delivery of goods:

For the delivery of exhibits that you will NOT deliver with a freight forwarder, but you will bring yourself, please note the following information: In case you bring big and heavy exhibits, please inform us in due time! Transport into the exhibition hall to your booth is possible without formalities. For removal, however, you need to list your exhibits on a letter with your company header. Please have this paper stamped and signed in the office of the Main organiser in hall 1 – you can pass the gates and leave the hall only with this confirmation.

Show hours:

Mantling times:

Saturday - Monday             February 13-15                                  9.00am -10.00pm

Opening times of the exhibition:

Tuesday, Feb 16                9.00am - 4.30pm  (visitors)                08.00am-5.00pm (exhibitors)

Wednesday, Feb 17           9.00am - 4.30pm  (visitors)                08.00am-5.00pm (exhibitors)

Thursday, Feb 18               9.00am - 3.30pm  (visitors)                08.00am-4.00pm (exhibitors)

Dismantling period:

Thursday, February 18, 4.00pm -10.00pm

Friday, February 19, 9.00am - 8.00pm.

Business Programme:

Please see the programme of conferences and seminars at: Business program - Agro Animal Show (animal-show.kiev.ua)

Please do not hesitate to contact us in case of any questions.

We wish you a good and safe trip to Kyiv and a successful AgroSpring 2021!