Verslag NL Pavilion AgroSpring2020 in Oekraine

Van 18-20 Februari vond AgroSpring plaats op het International Exhibition Centre (IEC) in Kyiv. Agrospring is de voornaamste beurs voor veeteelt en landbouwtechnologie in Oekraïne. De Nederlandse ambassade organiseerde een Nederland paviljoen, dat bemenst werd door 12 Nederlandse bedrijven. Hier presenteerden zij hun technologieën en oplossingen in de topsectoren AgriFood, tuinbouw en uitgangsmaterialen.

Oranjegevoel heerst op grootste Oekraïense landbouwbeurs AgroSpring (18-20/2/2020)

Reinoud Nuijten, LBR

Samenvatting

  • De Nederlandse aanwezigheid tijdens AgroSpring in Kyiv, de voornaamste beurs voor veeteelt en landbouwtechnologie in Oekraïne was goed zichtbaar en werd goed ontvangen. Uit feedback van de Nederlandse deelnemers blijkt dat zij in het algemeen erg tevreden waren met de resultaten;
  • Via de betrokkenheid bij de seminars en fora is veel aandacht uitgegaan naar de circulaire landbouw visie van de Minister van LNV en SDGs. Hierdoor is deze boodschap bij een groot (internationaal) publiek aangekomen;
  • De beurs bood een goede gelegenheid om de nieuwe Nederland branding en de LNV Farming the future campagne te presenteren tijdens speeches, presentaties, social media campagnes en door middel van het Nederland landenpaviljoen zelf;
  • De verschillende fora boden aanvullend de mogelijkheid voor Nederlandse stakeholders – vertegenwoordigers van LNV, Wageningen Universiteit, bedrijfsleven – om hun kennis en expertise te delen voor verschillende topsectoren (AgriFood, tuinbouw en uitgangsmaterialen) en zo het belang van Nederland als (handels)partner te onderstrepen.

Commentaar

Oekraïne staat van oudsher bekend als de graanschuur van Europa. De landbouwsector biedt mede door de modernisering ambitie van President Zelensky in toenemende mate kansen voor Nederlandse ondernemers. De aanwezigheid op Agrospring was dan ook een niet te missen kans voor Nederland om zich te profileren/ positioneren.

Daarbij is Nederland de grootste Europese importeur van Oekraïense landbouwproducten en daarmee een belangrijke handelspartner. Als leider op het gebied van circulaire landbouw heeft Nederland er belang bij dat de productie in Oekraïne volgens de principes van circulaire landbouw gebeurt.

Bericht

Van 18-20 Februari vond AgroSpring plaats op het International Exhibition Centre (IEC) in Kyiv. Agrospring is de voornaamste beurs voor veeteelt en landbouwtechnologie in Oekraïne. De Nederlandse ambassade organiseerde een Nederland paviljoen, dat bemenst werd door 12 Nederlandse bedrijven. Hier presenteerden zij hun technologieën en oplossingen in de topsectoren AgriFood, tuinbouw en uitgangsmaterialen.

Naast dit paviljoen had de ambassade een aantal activiteiten georganiseerd die hebben bijgedragen aan een grote zichtbaarheid van Nederland tijdens de tentoonstelling. Zo droeg de Nederlandse ambassadeur, Jennes de Mol bij aan de openingsceremonie met een toespraak over circulaire landbouw, werd in samenwerking met de ambassades van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een receptie georganiseerd en leverde de ambassade een grote bijdrage aan de organisatie van vier afzonderlijke seminars/ fora (een Agro IT-forum, een seminar over internationalisering van MKB bedrijven, een seminar over diergezondheid in de zuivelsector en een forum uitgangsmaterialen.

Na afloop van de beurs is aan de deelnemers gevraagd om hun ervaringen te delen. In het algemeen werd duidelijk dat zij het waardeerden om deel uit te maken van het Nederland paviljoen. Dit zorgde voor een betere zichtbaarheid, en meer aandacht (onder meer door een VIP-tour met Taras Vysotskiy, vice-minister van Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw, tv-kanalen, en een heldere Nederland branding). De producten van de verschillende deelnemers waren grotendeels complementair aan die van elkaar.

De deelnemers waardeerden ook de kwaliteit en het ontwerp van het paviljoen. Zo was er een algemene businesslounge met keuken, opslag en catering, hetgeen extra ruimte op de individuele bedrijfsstands opleverde. Ook het idee van gezond eten (salades, fruit, sap en vegetarische dieetoptie) sprak aan.

Effecten van The Netherlands promotie:

De nieuwe NL-branding en Farming the Future werd positief ontvangen door de Nederlandse deelnemers.

Alle deelnemers gaven aan dat een collectieve deelname aan de beurs op het Nederland paviljoen hen meer exposure en zakelijke contacten biedt dan individuele deelname. 11 van de 12 Nederlandse deelnemers stelden hierbij dat zij gedurende de drie dagen van AgroSpring 2020 meer potentiële klanten / partner hebben ontmoet dan in 2019.

PR en communicatie:

Gedurende de voorbereiding op de beurs voerde het LNV-kantoor van de ambassade een communicatiecampagne rond het onderwerp circulaire landbouw via sociale media. Ook werd er gecommuniceerd via verschillende interviews en videoboodschappen. Hierbij werd samengewerkt met lokale media agentschappen uit de landbouwsector. Het materiaal is geplaatst op Facebook, Twitter, Youtube en de eigen LNV Website Agroberichten. De circulaire landbouw visie en toelichting hierop zijn opgenomen in de openingsrede van CdP en LBR-presentaties tijdens vier afzonderlijke business seminars/fora welke tijdens de beurs werden gehouden.

Seminars en fora:

Traditiegetrouw wordt op AgroSpring een aantal sectorevenementen georganiseerd. Dit jaar werden zes afzonderlijke evenementen georganiseerd waaraan de Nederlandse bedrijven deelnamen. In de meeste gevallen waren dit deelnemers van het Nederland paviljoen.

Naast de openingsspeech van de beurs door de Nederlandse Ambassadeur was de Nederlandse ambassade betrokken bij de organisatie van de volgende evenementen:

  1. De internationale agro receptie werd gezamenlijk georganiseerd met de Ambassades van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Ambassadeurs van de drie betrokken landen hielden een gezamenlijke toespraak waarin de SDGs, de klimaatagenda en een verantwoorde voedselproductie werden benadrukt.
  2. Vergeleken met andere sectoren in de Oekraïense economie is de landbouwsector koploper als het gaat om de toepassing van IT-technologieën. Grote landbouwproducenten zijn early adapters met het toepassen van moderne IT-oplossingen en vormen een drijvende kracht voor economische groei. Het idee van het Agro-IT forum was om de Nederlandse ervaring met digitale technologie te introduceren als een component van circulaire landbouw. De Nederlandse sprekers tijdens de eerste sessie waren van het ministerie van LNV, de Universiteit Wageningen, en een Nederlandse ondernemer. In de tweede sessie bespraken vertegenwoordigers van vooraanstaande Oekraïense landbouwbedrijven hun ervaringen tijdens een paneldiscussie. Het Oekraïense ministerie van Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw nam ook deel aan het forum. Het seminar is bijgewoond door meer dan 100 deelnemers.
  3. Verschillende Nederlandse leveranciers van technologieën in de melkveehouderij organiseerden samen met het “Center for Veterinary Diagnostics (CVD)” een seminar “Dutch effective programs of health management and improvement of milk productivity for implementation at the Ukrainian dairy farms”. Het seminar had als doel om duurzame werkwijzen voor professionele melkveehouderij in Oekraïne te promoten. De nadruk lag hierbij op oplossingen voor slimme dierenfokkerij. In hun presentaties introduceerden de bedrijven verschillende elementen van circulariteit, zoals hoe productiviteitsverhoging gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderzoek, met name voeding en diagnostiek, dierenwelzijn, vermindering van het gebruik van antibiotica en met betrekking tot de natuur, bij het kiezen van behandelmethoden.
  4. Het landbouw nieuws station Sapienza en voormalig minister van Landbouw Olga Trofimtseva organiseerden samen een seminar over kansen in internationale handel. De ervaringen van Nederland, een van de grootste spelers in de internationale handel van landbouwproducten en – technologieën werden gedeeld door Landbouwraad. De presentatie was teven een goede gelegenheid om de Netherlands branding en “Farming the Future” te promoten, alsmede de Nederlandse visie op circulaire landbouw toe te lichten.
  5. Het Oekraïense Zaadforum werd georganiseerd in samenwerking met de Oekraïense Agribusiness Club (UCAB), de Oekraïense Zaadvereniging, de Amerikaanse Kamer van Koophandel en het Oekraïense ministerie van Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw en de Staatsdienst voor Voedselveiligheid en Consumentenbescherming. Het publiek bestond uit zaadimporteurs. Tijdens het seminar werden de belangrijkste kwesties met betrekking tot zaadregistratie en uitvoeringsrechten voor plantenrassen besproken. Met name in het kader van de overnemen van de EU Wet en regelgeving. Het forum wordt gewaardeerd, omdat het bijdraagt aan een dialoog tussen het bedrijfsleven en overheid.
2020_NL_Pavilion_AgroSpring_1
NL Pavilion AgroSpring banner