NL Pavilion at AgroSpring2020

NL Pavilion at AgroSpring 2020, Kyiv, Ukraine

Павільйон Нідерландів на виставці АгроВесна 2020, Київ, Україна

18-20.02.2020

12 Dutch companies presented their technologies and solutions in the top sectors AgriFood, Horticulture and Staring materials in Kyiv.

12 Нідерландських компаній презентували свої технології та рішення для сільського господарства, рослинництва, плодоовочівництва та переробки в Києві.

Participants / Учасники

Agrico Ukraine LLC  / ТОВ «Агріко Україна»

exclusive representative of the Dutch cooperative AGRICO in Ukraine. Main activities include: import of high-quality seed potatoes (class «E») from the Netherlands; multiplication of seed potatoes by own professional farm; cultivation of table potatoes for sale to retail chains.

Це ексклюзивний представник нідерландського кооперативу AGRICO на території України.

Основні напрямки діяльності: імпорт високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі класу «Еліта» з Нідерландів; розмноження насіння картоплі власним професійним господарством.

https://agrico.com.ua/

***

CHV Korm (Royal Agrifirm Group) / «Цехаве Корм»

produces and sells animal feed, concentrates and premixes for all age groups of cattle, pigs, broilers, waterfowl, turkeys, quails, rabbits, snails, fur animals etc.

Компанія виробляє та реалізує корми, концентрати та премікси для всіх вікових груп ВРХ, свиней, бройлерів, водоплавної птиці, індиків, перепелів, кроликів, равликів, хутрових звірів та риб.

www.nuscience.com.ua

***

Bejo Ukraine / Бейо Україна

Subsidiary company of the Bejo Zaden (Netherlands). Wholesales of

the vegetables seeds.

Дочірня компанія «Бейо Заден» (Нідерланди). Оптовий продаж

насіння овочевих культур.

http://www.bejo.ua/

***

CRV

Cattle improvement is the core business of CRV. Our activity includes breeding, collection and processing of  сattle data, herd book activities and management products, delivered all around the world.

Основний напрямок діяльності CRV - підвищення ефективності розведення ВРХ. В будь-якій країні світу ми пропонуємо послуги з розведення, збору та аналізу даних, ведення книг обліку стада, управлінські програми.

www.crv4all-international.com

***

Holland Farming BV

Production of bio-stimulant (CROPMAX), for organic and conventional

agriculture.

Добрива та біостимулятори (CROPMAX) для органічного та

звичайного сільського господарства.

www.hollandfarming.com

***

Kanters Special Products BV

Kanters mainly focuses on drinking water hygiene and liquid nutritional products which can be administered via drinking water. Kanters is specialized in nutritional supplements for supporting animal health and preventing the use of antibiotics.

Кантерс в основному зосереджується на гігієні питної води та рідких харчових продуктах, які можна вводити через питну воду. Кантерс спеціалізується на харчових добавках для підтримки здоров’я тварин та запобігання вживання антибіотиків.

www.kanters.nl

***

HZPC Україна

HZPC is the world leading company in potato breeding and seed production. We offer: more than 100 different potato varieties, high-quality seed potatoes, correct selection of varieties, sufficient potato growing technology, business-planning in potato growing, supervising of potato projects.

HZPC це світовий літер в селекції і насінництві картоплі. Ми пропонуємо: 100 різноманітних сортів картоплі, високоякісний посадковий матеріал, підбір сортів для Ваших умов, технологічну підтримку вирощування, бізнес-планування вирощування картоплі, супровід картопляних проектів.

www.hzpc.com.ua

***

Mooij Agro / Фреш Інжиніринг Груп

Mooij Agro is a Dutch company, operation globally, that creates and develops innovative ventilation solutions for growers and store managers for various crops. Fresh Engineering Group is our dealer in Ukraine.

Mooij Agro нідерландська компанія, яка створює та вдосконалює інноваційні рішення в галузі зберігання для виробників різноманітних культур. Фреш Інжиніринг Груп наш дилер в Україні.

www.mooij-agro.com

www.freg.in.ua

***

Ottevanger Milling Engineers

Ottevanger Milling Engineers is a global supplier of production equipment and processing lines for the grain processing and feed industry. Ottevanger designs and produces a comprehensive range of process equipment.

Ottevanger Milling Engineers є глобальним постачальником обладнання та ліній для переробки зерна та кормовиробництва. Ottevanger розробляє та виробляє широкий асортимент обладнання.

www.ottevanger.com

***

Royal GD Animal Health

Royal GD: your partner in Animal Health. The worldwide growing demand for safe and affordable healthy food is an enormous challenge. With healthy livestock you can turn this challenge into increased profit. GD can support your livestock business with animal health expertise (training/monitoring/big data), research & development and diagnostics.

Royal GD: ваш партнер зі здоров’я тварин. Величезним викликом сьогодення є зростаючий в усьому світі попит на безпечну і здорову їжу. Саме вирощування здорових тварин дозволить вирішити цю проблему та примножити прибуток фермерів. Royal GD сприяє розвитку тваринницької галузі, поширюючи знання і досвід з питань здоров’я тварин (навчання/моніторинг/аналіз даних), наукові дослідження та послуги лабораторної діагностики. Більше про нашу діяльність на веб-сайті www.gdanimalhealth.com/rus.

***

Rosana Biological Solutions

Rosana Biological Solutions – official distributor of Dutch companies Koppert, P.Aker, Houweling. Biological plant protection, IPM, nutrition of crops. Innovative solutions in the sphere of soil pests, nematodes. Pollination. Shading materials, disinfectors, greenhouses technologies. Flowerbulbs, seeds.

Rosana Biological Solutions - офіційний дистриб’ютор нідерландських компаній Koppert, P.Aker, Houweling. Реалізація та супровід біологічних препаратів, підживлення рослин, комах-хижаків, джмелів. Боротьба з ґрунтовими шкідниками. Затінювачі, дезінфектори, тепличні технології. Цибулини, насіння квітів.

www.koppert.com/global/

***

Tolsma Technik

Equipment from the Netherlands for storing, handling,processing of vegetables, fruits and berries: Cooling and ventilation systems for the storage; Sorting and packing lines; Lines for deep processing of potatoes, vegetable,fruits and berries; Dryers.

Обладнання із Нідерландів для зберігання, доробки, переробки овочів, фруктів та ягід: Охолоджувальні та вентиляційні системи для сховищ; Сортувальні та пакувальні лінії; Лінії для глибокої переробки картоплі, овочів, ягід та фруктів; Сушарки.

www.tolsma.com.ua

About Exhibition / Про виставку

AgroSpring, uniting the specialised exhibitions Grain Tech Expo www.grainexpo.com.ua, Agro Animal Show www.animal-show.kiev.ua, Fruit. Vegetables. Logistics www.freshexpo.kiev.ua.                                                       

AgroSpring is the most important platform for animal husbandry and agricultural technology in Ukraine. At the last edition, 534 companies from 23 countries showed their complete range of state-of-the-art solutions for livestock, animal husbandry and agricultural technology to over 18,000 agribusiness professionals.

In order to maximize the exposure of Dutch companies to Ukrainian market the Embassy of the Netherlands in Ukraine together with IFWexpo Heidelberg GmbH will organize the NL  Pavilion at exhibition AgroSpring 2020. By joining the NL Pavilion the exhibiting companies will benefit from added value through the look and feel of the Netherlands Branding, better visibility as well as extra profiling.

For more information please see Holland Pavilion at AgroSpring2019 Report and Exhibition Information Flyer.

Organizer:

Friederike Arnz, Project Manager IFWexpo Heidelberg GmbH www.ifw-expo.com   

Phone: +49-(0)6221-13 57-12

E-Mail: f.arnz@ifw-expo.com    

in Ukraine:

Yuliya Bondarenko, Managing Director, DLG Ukraine www.dlg-ukraine.com

Phone: +38 093 352 88 65

E-Mail: Y.Bondarenko@DLG.org

Location Holland Pavilion
©NL Embassy in Ukraine