Vraag naar Nederlandse kennis en expertise op het gebied van duurzame productie en consumptie

Gelare Nader werkte vier jaar als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Seoel, Zuid-Korea: van augustus 2019 tot en met juli 2023. Door de coronapandemie was haar werk soms lastig. Maar dat weerhield haar er niet van om aan de slag te gaan. ‘Je moet niet wachten tot het beter wordt, maar zelf kansen maken. Zo hebben we grote stappen kunnen zetten.’ 

In haar tijd in Zuid-Korea heeft Nader de nodige veranderingen meegemaakt. Zo heeft ze de belangstelling voor alles wat met duurzaamheid en biodiversiteit te maken heeft, zien groeien. ‘Dat is mede het gevolg van Green Deals, en er is veel vraag naar Nederlandse kennis en kunde’ vertelt ze. ‘Steeds meer bedrijven willen zich bijvoorbeeld aansluiten bij duurzaamheidskeurmerken.’ 

Ook in Taiwan, dat ook tot het werkgebied van de landbouwraad in Seoel behoort, ziet ze een dergelijke ontwikkeling. ‘Taiwan heeft al een beleid op het gebied van kringlooplandbouw. In dit land zijn ze bezig met bijvoorbeeld een eiwitstrategie, want veel mensen zijn er boeddhistisch en vegetariër of veganist. Waterschaarste als gevolg van klimaatverandering maakt verder een verschuiving naar waterbesparende technologie nodig, en daar kan Nederland ook een belangrijke rol spelen.’
 

‘In Zuid-Korea groeit de belangstelling voor alles wat met duurzaamheid en biodiversiteit te maken heeft’

Memorandum of Understanding signing ceremony for Consortium for making Hyundai Green-Bio Smart City K-Smart Farm Plant Export District, and the Little Netherlands district.

Bloemen brachten hoop naar ziekenhuizen in coronatijd

Zoals bij veel van haar collega’s in andere landen, heeft de coronapandemie op Naders werk een grote invloed gehad. Nader: ‘Die bracht moeilijkheden met zich mee, maar ook succes. Ik kon bijvoorbeeld twee jaar lang niet naar Taiwan. Er waren op het eiland geen lockdowns, maar als je erheen wilde gaan, moest je lang in quarantaine. Dat was te onhandig. Maar ik ben meteen zoveel mogelijk online gaan doen, heb mijn kamer omgebouwd tot studio voor vergaderen, lezingen geven en ga zo maar door. Daardoor kon ik toch bij bijeenkomsten zijn met bijvoorbeeld NGO’s op Taiwan, zij het alleen virtueel. Pas in 2022 kon ik weer echt naar Taiwan reizen.’ 

‘Tijdens de pandemie wilden we de Nederlandse ambassade zichtbaarder maken. Toen ik hoorde dat telers in Nederland met bloemen bleven zitten, zijn we een “hoopcampagne” gestart om met bloemen de zorgmedewerkers in ziekenhuizen te bedanken voor hun inzet, en de wanhopige bloemenkwekers in Nederland en Zuid-Korea in het zonnetje te zetten. Dat was moeilijk, maar het lukte en dit initiatief is ook in Taiwan en op andere ambassades ingezet. Het leverde veel publiciteit op en versterkte de samenwerking.’

Opening World Horti Center Korea
Feestelijke opening van World Horti Center Korea, met de burgemeester van Sangju, de gouverneur van Gyeongsangbuk-do, Puck van Holsteijn en Tessa Minnaard (World Horti Center) en Oscar Niessen (Lentiz Onderwijsgroep) en Gelare Nader. De opening trok veel Zuid-Koreaanse pers naar Sangju.

Innovatie en kennis als kansen voor Nederland

Af en toe vond Nader de werkcultuur in Zuid-Korea moeilijk te begrijpen. ‘De overheid in Zuid-Korea is niet altijd geïnteresseerd in samenwerking met andere landen,’ zegt ze. 'Ze willen dingen vaak liever op eigen kracht doen. Verder zorgt het integriteitsbeleid dat ambtenaren in dit land elke twee jaar van plek wisselen. Dat maakt het moeilijker om een netwerk op te bouwen met de centrale overheid, want je hebt steeds weer met nieuwe mensen te maken.’

In Taiwan is dat anders. Volgens Nader komt dat doordat ‘Taiwan, al is het om geopolitieke redenen, juist meer aansluiting zoekt internationaal’. 

Kansen voor Nederlandse bedrijven ziet ze volop. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om kennis en technologie. Diervriendelijke veehouderij en circulaire landbouw, als onderdeel van een circulaire economie, bieden mogelijkheden.’ 

Inmiddels heeft Nader haar post in Zuid-Korea verlaten. ‘Ik heb er met veel plezier gewoond,’ zegt ze. Ze kijkt met voldoening terug. ‘Zoals gezegd, de pandemie was lastig, de infectie sloeg vanuit Wuhan als eerste naar Zuid-Korea over. Maar je moet niet wachten tot het beter wordt, maar zelf kansen maken. Zo hebben we grote stappen kunnen zetten. Teamwerk was daarbij belangrijk. Alle credits voor het team in Den Haag, Taipei en Seoul!’ 

Dit interview maakt deel uit van de serie In gesprek met de landbouwraden. Via de link onderaan kunt u ook de eerdere interviews met onze landbouwraden en landbouwattachés lezen.