Nederland en Vietnam delen uitdagingen, economische kracht en groei

Vietnam mag zo ongeveer aan de andere kant van de wereld liggen en een heel andere cultuur hebben dan Nederland, maar de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn vergelijkbaar. Ingrid Korving, LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Hanoi, zet zich in voor onder meer kennisdeling.

Ingrid Korving

Ruim een jaar geleden begon ze op haar huidige post in Hanoi, na een periode als LNV-raad in Kenia en Tanzania. Dat was even wennen. ‘Vooral de interactie met mensen is heel anders. Oostafrikanen zijn erg open, je kunt aan hun gezichten goed zien wat er in hen omgaat. In Vietnam is dat anders, aan mensen hier kun je vaak niet zien wat ze voelen of denken. Ik heb geleerd dat ik moet doorvragen of mijn vraag anders moet formuleren.’

‘Wat ik erg leuk vind aan de Vietnamezen is dat ze zeer ondernemend zijn. Iedereen hier ziet altijd kansen! Het verbaast me dan ook niet dat de economie blijft groeien, zelfs tijdens de COVID-19 pandemie was er groei. Vietnam telt zo’n 100 miljoen inwoners, er is dus een flinke eigen afzetmarkt. Daarnaast ligt het strategisch in een regio met andere grote afzetmarkten, zoals China, Thailand, Indonesië, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.’

V.l.n.r Joost van Uum (Indonesië, Maleisië en Singapore), Ingrid Korving (Vietnam) en Gijs Theunissen (Thailand)

LAN team in Vietnam en samenwerking ASEAN

Behalve Korving bestaat het team van de LNV-raad in Vietnam uit landbouwadviseur Lan Nguyen, beleidsondersteuner Hien Pham en landbouwadviseur Tien Nguyen. Lan Nguyen en Hien Pham zijn net als Korving gestationeerd in Hanoi. Tien Nguyen is werkzaam op het Nederlandse Consulaat-Generaal in Ho Chi Minh stad.

In de regio werkt Korving veel samen met haar twee collega LNV-raden die werkzaam zijn in de ASEAN 5-landen: Indonesië, Maleisië, Vietnam, Singapore en Thailand. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) is een organisatie van tien landen in de regio met als doel het bevorderen van economische, culturele en politieke samenwerking. ‘We delen veel met elkaar en dat is fijn. We werken samen rond activiteiten, beurzen en bijvoorbeeld ook onderzoeken. We praten over onze strategie en geven elkaar tips: als iets in het ene land niet goed past, heeft het misschien meer kans in het andere. Dat heeft echt toegevoegde waarde.’

Het LAN team in Vietnam: v.l.n.r. landbouwadviseur Lan Nguyen, landbouwadviseur Tien Nguyen, Ingrid Korving en beleidsondersteuner Hien Pham

Regionale verschillen in landbouw

De landbouw is belangrijk in Vietnam. Korving: ‘Het is een langgerekt land met een grote kuststrook. Omdat het zo lang is, zijn er grote verschillen in het klimaat: de zones lopen uiteen van tropisch tot subtropisch en gematigd.’ 

‘Hanoi in het noorden heeft bijvoorbeeld warme, vochtige zomers. In de winter blijft het een graad of 14 maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het toch heel koud aan. Door die verschillen in klimaat zijn er ook regionale verschillen in de landbouw, bijvoorbeeld in de gewassen die worden geteeld. Er is ook echt sprake van seizoenen.’

Van een conventioneel naar een duurzaam voedselsysteem

Klimaatverandering stelt ook Vietnam voor uitdagingen, ziet Korving. ‘In de agrarische sector is een overgang gaande van een conventioneel voedselsysteem naar een duurzaam voedselsysteem. Dat betekent bijvoorbeeld het gebruiken van minder gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica en het introduceren van beter watermanagement en meer bedekte teelt.’

In Vietnam zijn al heel wat Nederlandse bedrijven actief, onder meer in sectoren als tuinbouw, aquacultuur, zuivel, veevoeder en levensmiddelenindustrie. Korving ziet de kansen verder toenemen. ‘Nederland wordt gezien als een zeer interessante samenwerkingspartner, zowel door de overheid hier als door bedrijven. Ze hebben veel belangstelling voor onze kennis, technologie en ervaring en waarderen het dat wij open zijn over de uitdagingen van de sector in Nederland, zoals verduurzaming  en klimaatadaptatie. We kampen allemaal met dezelfde vraagstukken.’

‘De Vietnamezen hebben veel belangstelling voor onze kennis, technologie en ervaring en waarderen het dat wij open zijn over de uitdagingen van de sector in Nederland’

Bouwen en landbouw met de natuur

Net als Nederland ligt Vietnam aan zee. Dat maakt het land kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel. ‘Traditioneel zochten we het antwoord in het aanleggen van hogere dijken. Maar het is ook mogelijk om met de natuur mee te bewegen:building with nature. Denk in Nederland bijvoorbeeld aan de zandmotor voor de kust van Zuid-Holland. In Vietnam heb je mangrovebossen, die een rol spelen in de bescherming van de kust en belangrijk zijn voor duurzame visteelt en de biodiversiteit.’ 

‘Vroeger werden de mangrovebossen gekapt om land in cultuur te brengen. Nu zijn er projecten, die wij ook stimuleren, om de mangrovebossen te behouden en te gebruiken voor visteelt. Door de bossen te integreren in de landbouw, blijven ze behouden en ontstaat er economische meerwaarde: farming with nature.’

Grootschalige sierteelt in Dalat, Vietnam

Orange Knowledge Programme

In Vietnam is, net als in Nederland, verzilting een toenemend probleem. Korving: ‘Bijvoorbeeld in de Mekongdelta. Door anders te irrigeren en minder grondwater aan de bodem te onttrekken, probeert men dat tegen te gaan. Maar de verzilting is al ver gevorderd, dus wordt er gekeken naar gewassen die beter tegen zout kunnen, zoals quinoa en tropische fruitsoorten. Daar zijn diverse kennisinstellingen en het Nederlands en Vietnamees bedrijfsleven gezamenlijk mee bezig.’

Ook herkenbaar: de Vietnamese landbouw heeft te maken met een tekort aan arbeidskrachten. ‘Dat proberen ze op te lossen door meer te mechaniseren. Ook daarin kan Nederland een rol spelen. Kennisdeling is op al die terreinen belangrijk,’ zegt Korving. ‘Via onder andere het Orange Knowledge Programma werken Nederlandse en Vietnamese kennis- en onderwijsinstellingen veel samen. Het Orange Knowledge Program (OKP) is een Nederlands mondiaal ontwikkelingsprogramma, beschikbaar in 30 ontwikkelingslanden en beheerd door Nuffic, een Nederlandse non-profit organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het werd medio 2017 gelanceerd en heeft als doel om eind 2024 tienduizenden mensen de mogelijkheid te bieden hun toekomst te veranderen door middel van onderwijs en training. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.’

Gemechaniseerde verwerking in Dalat, Vietnam

Strategisch partnerschap voor duurzame landbouw en voedselzekerheid

De banden tussen beide landen zijn intensief te noemen. Korving: ‘Dat geldt voor zowel bedrijven als overheden en kennisinstellingen. Van 13 tot 15 maart volgend jaar is er bijvoorbeeld een grote tuinbouwbeurs in Ho Chi Minh stad, de HortEx Vietnam. Net als vorig jaar organiseert het LNV-bureau opnieuw een Nederlands paviljoen, seminars en een netwerkreceptie.’ 

‘Deze maand hebben we een alumni-event georganiseerd voor Vietnamese studenten die in Nederland zijn geweest of via Nederlandse instellingen hier een opleiding hebben gevolgd. Onlangs nog is premier Rutte hier op bezoek geweest. In de relatie tussen Nederland en Vietnam zijn 2023 en 2024 bijzondere jaren, zo vieren we 50 jaar diplomatieke betrekkingen en 10 jaar strategisch partnerschap voor duurzame landbouw en voedselzekerheid. Al met al is er veel belangstelling over en weer. En gezien de vergelijkbare uitdagingen en de economische kracht en groei is dat geen wonder.’

Economische missie naar Vietnam

Als onderdeel van de goede betrekkingen tussen Vietnam en Nederland vindt er van 18 tot en met 21 maart 2024 een economische missie plaats naar Vietnam met de focus op agro, water en logistiek. De missie vindt tegelijk plaats met het staatsbezoek van het koninklijk paar aan Vietnam. De LNV-raad, Ingrid Korving, vertelt dat de missie openstaat voor organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die zich inzetten bij de klimaatweerbaarheid en verduurzaming van de agrosector in Vietnam. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen voor de volgende sectoren; land- en tuinbouw, aquacultuur, agrologistiek en voedselverwerking. Meer informatie over de economische missie naar Vietnam kunt u hier vinden.

Contact

Hanoi
•    Email: han-lnv@minbuza.nl
•    Telefoon: +84 24 3831 5650 / +84 24 3831 5651
•    Twitter: @AgroVietnam
•    Facebook: Kingdom of the Netherlands in Vietnam | Facebook.


Ho Chi Minh City
•    Email: hcm-lnv@minbuza.nl
•    Telefoon: +84 28 3823 5932