'Inzetten op NL-technologie voor modernisering landbouw India'

India heeft de potentie om de landbouwproductie fors op te voeren en te verduurzamen. Als dat lukt, kan het land zijn positie in internationale agro-handel verbeteren, zegt landbouwattaché Rick Nobel. “De realiteit is echter weerbarstig. De gevolgen van de klimaatverandering tikken in dit land fors door. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland met kennis en technologie de Indiase agrofoodsector kan ondersteunen.”

Rick Nobel is afgelopen zomer begonnen als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in de Indiase hoofdstad New Delhi. Inmiddels is hij enkele maanden in het landbouwteam actief. Hij heeft diverse reizen gemaakt en is onder de indruk van de potenties van de landbouw in het land. “Dit land kent veel klimaatzones en de bodemkwaliteit is in grote delen van het land prima. Daardoor kunnen veel gewassen worden geteeld. De andere kant van de medaille is dat het land in de frontlinie staat van de klimaatverandering. Veel boeren kampen met droogte en anderen weer met overstromingen. Ik vind het een uitdaging om juist in dit land als landbouwattaché actief te zijn.”

Rick Nobel
Rick Nobel

Realiteit van landbouw

Nobel is opgegroeid op het melkveebedrijf van zijn ouders in Friesland. “Ik ken de realiteit van de landbouw vanuit de melkput thuis, ik weet hoe boeren denken en reageren. Van die kennis en ervaring profiteer ik nu. Natuurlijk, er zijn verschillen tussen Nederlandse en Indiase boeren, maar er zijn wel degelijk ook overeenkomsten.”

Focus op Afrika

Hij studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met focus op Afrika. Hij deed tijdens zijn studie onderzoeken in Zuid-Afrika en Tanzania. Na zijn studie voerde hij in opdracht van RVO een onderzoek uit in Burkina Faso naar de positie van jongeren en vrouwen in de landbouw.

Vervolgens kreeg hij een baan op het ministerie van LNV waar hij zich afgelopen jaren vooral bezighield met de totstandkoming van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). “Dat was een goede leerschool. Ik weet nu hoe de hazen lopen in Brussel en hoe moeilijk het is om de landbouw te verduurzamen. Op mijn laatste dag op het ministerie bereikten de Raad van Landbouwministers een akkoord met het Europese Parlement over het nieuwe GLB. Dat was voor mij een mooie afsluiting.”

'India kan ondanks de soms dramatische impact van de klimaatverandering een wereldspeler worden als het gaat om voedselzekerheid'

Horizon verbreden

Hij woont en werkt inmiddels een paar maanden in New Delhi. Hij solliciteerde bewust voor een plek als landbouwattaché in India. “Ik wil mijn horizon verbreden. Azië is voor mij als werkgebied nieuw en juist daarom een uitdaging. India kan ondanks de soms dramatische impact van de klimaatverandering een wereldspeler worden als het gaat om voedselzekerheid. Aan ons landbouwteam de taak om hiervoor Nederlandse kennis en technologie in te zetten.”

Fietsen rond New Delhi

Hij nam zijn racefiets mee in het vliegtuig. “Wielrennen is mijn passie. Binnen een week na aankomst was ik lid van een fietsgroep. Minimaal een keer per week maken we flinke ritten door en rond New Delhi. Ook fietsten we een paar dagen door de Himalaya.”

Hij wist het van tevoren, de luchtkwaliteit in New Delhi is regelmatig slecht. “Dan is het een kwestie om met behulp van een app te kijken op welk moment we wel kunnen fietsen. Gelukkig is de lucht regelmatig schoon genoeg om op de fiets te stappen.”

Vermindering voedselverliezen

Onder aansturing van landbouwraad Michiel van Erkel heeft het landbouwteam zijn speerpunten voor komend jaar vastgesteld. Het team in Delhi bestaat uit een landbouwraad, landbouwattaché, een Indiase landbouwadviseur en beleidsondersteuner plus een landbouwadviseur in Mumbai op het consulaat-generaal.

De speerpunten van het team voor 2022 zijn gericht op Nederlandse ondersteuning bij de oplossing van enkele kernproblemen in de Indiase landbouw. Vermindering van de verliezen in de voedselketen is daar een van. “Terugdringing van dat verlies is positief voor de voedselzekerheid in dit land met 1,4 miljard inwoners. En natuurlijk ook voor milieu en klimaat. Met betere opslag-, transport- en verwerkingstechnieken kunnen de lekken in de keten worden gedicht.”

Handelsmissie naar beurs AgriAsia

Het landbouwteam in New Delhi organiseerde begin december een handelsmissie naar de beurs AgriAsia in Gujarat. Twaalf Nederlandse bedrijven namen hieraan deel. Het Nederlandse paviljoen bood een podium aan deze bedrijven om zich na lange tijd weer fysiek te presenteren. Ook was het een mooi moment om de meerwaarde van het LAN-netwerk te zien. De matchmaking door het landbouwteam en het NBSO-team werd gewaardeerd.

Verzilting landbouwgrond

Efficiënter gebruik van water in de landbouw is een van de andere speerpunten. “De cijfers spreken boekdelen. In India woont 17% van de wereldbevolking, maar het land beschikt over slechts 4% van de mondiale hoeveelheid zoet water. Veel boeren pompen grondwater op. Bij de irrigatie gaat veel kostbaar water verloren. Ook verzilting van landbouwgrond is hier een groot probleem. Met beter uitgangsmateriaal, moderne irrigatietechnieken en bedekte teelten is veel winst te boeken. Juist op die terreinen kunnen Nederlandse bedrijven ondersteuning bieden.”

Lees verder onder foto

Bezoek aan Center of Excellence in Talegaon. Dit centrum wordt operationeel in 2022
Bezoek aan Center of Excellence in Talegaon. Dit centrum wordt operationeel in 2022

Kansen in noordoosten van India

Op zijn eigen agenda staat onder meer een verkenning naar de kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het noordoosten van India. “In die regio’s is de Nederlandse agrofoodsector nog weinig aanwezig. Ik wil onderzoeken wat in dat deel van India de grootste uitdagingen zijn en welke mogelijkheden er vervolgens zijn voor Nederlandse bedrijven.”

Centers of Excellence

Hij gaat zich ook bezighouden met de zogeheten Centers of Excellence. Dit zijn demonstratiecentra met trainingsfaciliteiten. Nederlandse agrobedrijven zijn hier intensief bij betrokken. Een aantal van deze centra is operationeel, de andere starten komend jaar. Nobel: “De bedoeling is dat de Centers of Excellence de ontwikkeling van de landbouw in de omringende regio op een hoger peil brengen en tegelijkertijd de meerwaarde van Nederlandse technologie zichtbaar maken. Dat gaat ongetwijfeld met vallen en opstaan gepaard. Ons landbouwteam wil de helpende hand bieden om eventuele obstakels te overwinnen.”

Leerervaring opdoen

Nobel is landbouwattaché, maar het is ook een opleidingsplek van twee jaar. Zijn droom is om na die twee jaar als landbouwraad leiding te geven aan een landbouwteam op een Nederlandse ambassade elders in de wereld. “Natuurlijk kan ik nog veel leren. Bijvoorbeeld over het op een goede manier leiding geven aan een team. En ik wil me ontwikkelen tot een goede gesprekspartner van Nederlandse en Indiase bedrijven en van overheidsinstellingen. Mooi dat ik hier de tijd krijg om ervaring op te doen.”

Landbouwteam India
E-mail: nde-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagro_india