Banner Wereldkaart met groenrand

Highlights Agroberichten Buitenland week 6, 2024

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het LNV Attaché Netwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van onze LAN teams die werkzaam zijn op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten en van daaruit 80 landen bedienen. Via de link onderaan kunt u collega's attenderen om zich ook te abonneren.

- In gesprek met Machiel Kommers

Machiel Kommers is de nieuwe LNV-raad op de Nederlandse ambassade in Madrid. Zijn werkgebied omvat Spanje en Portugal: twee prachtige landen, zegt hij, waarmee we goed kunnen samenwerken. Vooral als het gaat om kennisdeling, water, voedselverspilling en natuur. Samen met het LAN team en de collega’s van de ambassade werkt hij aan deze onderwerpen in een one team approach.

Kennisdeling, water, voedselverspilling en natuur verbinden Nederland, Spanje en Portugal met elkaar

In gesprek met LNV-raad Machiel Kommers in Spanje

- PV OESO: internationale inspanningen verhogen duurzaamheid in agrarische productieketens

Gepaste zorgvuldigheid (due diligence) is een essentieel onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het is een doorlopend proces dat bedrijven helpt mensenrechten-, arbeidsrechten- en milieurisico’s in kaart te brengen en die vervolgens te stoppen, te voorkomen of te beperken. Het rapport ‘Review of G7 Government-led Voluntary and Mandatory Due Diligence Measures for Sustainable Agri-food Supply Chains’, samengesteld door de G7-landen en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gaat in op de inspanningen van overheden wereldwijd om dergelijke risico's in agrarische productieketens aan te pakken.

Internationale inspanningen verhogen duurzaamheid in agrarische productieketens

Key RBC risks and their prevalence in the identified policy measures
Beeld: ©OECD

EUROPE - België: boze boeren viseren de grondaankopen door een retailer

Tijdens de Europese top van afgelopen week voerden Waalse en Vlaamse boeren heftige boerenprotesten door het hele land, waarbij zij gesteund werden door boeren en landbouworganisaties uit andere EU-landen.  De onvrede van de Belgische boeren werd vooral ingegeven door de grote regeldruk, oneerlijke concurrentie uit niet-EU-landen met lagere milieustandaarden en bestaansonzekerheid door veranderend beleid, lage prijzen en hoge grond- en inputprijzen.

Boze Belgische boeren viseren de grondaankopen door een retailer

Demonstrerende tractors in de Brusselse Europese wijk

- Hungary: figs, kiwi and sweet potatoes are the winners of climate change

Climate change changes horticulture; meat and egg prices decreased; tomato price follows EU trend; delicacy from National Park becomes more popular; tourism figures increasing. Read more in this weekly briefing on agriculture, food and nature news in Hungary.

Hungary: Figs, kiwi and sweet potatoes are the winners of climate change

Close-up photo of freshly picked, ripe figs in a paper box.
Beeld: ©Zoltán Szászi

- Romania: new EU funds for investments in fruit farms

On January 8, the Romanian Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) started the project call for investment measure DR-15 - Investments in fruit farms, a key intervention of the Strategic CAP Plan 2023 - 2027.

New EU funds for Romanian investments in fruit farms

Fruittree farms

- Serbia: first results of agriculture census show major shifts

ASF devastates pig farms; horticulturalists on the search for funding; changes in Serbia's export relations; EU funds for green transition; grants make rural living desirable; new alliance for regenerative farming established. Read more in this weekly briefing on agriculture, food and nature news in Serbia.

Serbia: First results of agriculture census show major shifts

A table with flowers in vases can be seen under trees, with two chairs on each side. It is summer, the photo has an air of bucolic tranquility.
Beeld: ©Cottonbro Studio | Pexels

- United Kingdom: groundswell of regenerative agriculture

Farming in England is undergoing a significant transformation as it moves away from the agricultural policy it inherited from its membership of the European Union. The traditional area-based subsidies that have long supported the agricultural sector will be phased out by 2028, making way for new schemes that prioritize sustainable and nature-friendly land use.

The UK’s groundswell of regenerative agriculture

Farmers navigating the challenges of the future, making difficult decisions amidst financial pressures
Beeld: ©Shutterstock

- Verenigd Koninkrijk: lancering challenge alternatieven voor veen in export

Vanaf afgelopen donderdag staat de challenge ‘Oplossingen voor alternatieven van veen in potgrond (substraat) voor export’ naar het Verenigd Koninkrijk (VK) open! Met dit initiatief worden Nederlandse start ups, scale ups en MKB gevraagd om hun innovatiekracht in te zetten voor de zoektocht naar alternatieven voor veen in de export naar het VK. De challenge is een initiatief van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het LAN team op de Nederlandse ambassade in Londen, in samenwerking met Starthubs.

Lancering challenge alternatieven voor veen in export naar het VK

Petunia plugs
Beeld: ©Shutterstock / Ian Grainger

AFRICA - Kenya: poultry health for sustainable production

Poultry farming in Kenya is not only an economic driver but also a source of nutrition, livelihood, and employment. Its multifaceted contributions make it a crucial component of the country's agricultural landscape, addressing both economic and social needs.

Kenya: Poultry Health for Sustainable Production

Poultry Health Seminar 2023 - image 1

- Uganda & Rwanda: nature-inclusiveness is all about educating the young

In Uganda and Rwanda, nature-inclusive agriculture is not a given. However, both countries have started projects to educate new generations of farmers about the pros and cons of this farming method. Two years ago, the Netherlands Food Partnership (NFP) and the IKEA Foundation started the Youth in Agroecology and Business Learning Track Africa (YALTA) initiative, also in Uganda and Rwanda. This initiative emphasizes the inclusion of youth perspectives in policies, research, and education.

In Uganda and Rwanda, nature-inclusiveness is all about educating the young

Rwanda agriculture

- Canada: NL Lounge tijdens de 2024 Dairy Xpo

Export Partner organiseert een NL Lounge op de Canadian Dairy Xpo op 3 en 4 april 2024. Deze beurs vindt jaarlijks in Stratford, Ontario plaats, op een kleine twee uur rijden van Toronto. Naast beursdeelname zal ook een aantal veldbezoeken worden georganiseerd.

- Colombia: Netherlands main destination for Hass avocados in 2023

Colombian avocado exports have experienced significant growth during 2023, with an increase of 26.4% compared to 2022. The Netherlands, Belgium and the United States were the main destinations for Colombian Hass avocados last year.

Netherlands main destination for Colombian Hass avocados in 2023

Avocados

ASIA - China: national survey of agricultural germplasm resources

For China, developing the breeding sector is a high priority in their goal for improving food security. One of the critical success factors for developing this sector is to have an extended germplasm bank. In this light, China completed a nationwide survey for mapping out agricultural germplasm resources, covering crops, livestock and aquatic resources. It was the first time that aquaculture was included, eventhough China is the largest producer of aquaculture in the world.

China Finishes the National Survey of Agricultural Germplasm Resources

germplasm
Beeld: ©Barcroft Media

- Japan: Lily Promotion viert haar 12-jarige bestaan

In oktober 2023 werd het 12-jarig bestaan van “Lily Promotion Japan”, de brancheorganisatie alhier ter promotie van de Nederlandse leliesector, gevierd op de residentie van de Nederlandse Ambassade.

Het jubileum werd gevierd met meer dan 70 vertegenwoordigers van de Japanse en Nederlandse leliebloembollen/snijbloemen-keten, in aanwezigheid van de heer Masato Toyoshima, voorzitter, Bulb & Bulb Flower Group, Japan Flower Growers Association, de heer Jan de Wit, voorzitter van de Verre Oosten/Oceanië landengroep van Anthos en belangrijke Nederlandse bloembollenexporteurs.

Lily Promotion Japan viert haar 12-jarige bestaan

MIDDLE EAST - Golfstaten: toegenomen interesse voor de productie van vis in een markt vol kansen

De aquacultuursector krijgt in toenemende mate aandacht van landen in de Golfregio. Deze landen, veelal gemotiveerd door eenzelfde wens de economie te diversifiëren, werken aan het verbeteren van de lokale voedselzekerheid door zich verschillende vormen van voedselproductie eigen te maken. Aquacultuur is een van deze vormen van en het potentieel is veelbelovend. Hierbij draagt Nederlandse kennis en kunde een goede naam en kan het bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities in de Golfregio. 

Aquacultuur in de Golfregio: toegenomen interesse voor de productie van vis in een markt vol kansen

Naqua Fish Farm
Beeld: ©Arab News / Arab News

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

U kunt het werk en de activiteiten van het LNV Attaché Netwerk volgen via onze social media kanalen: