Internationale inspanningen verhogen duurzaamheid in agrarische productieketens

Gepaste zorgvuldigheid (due diligence) is een essentieel onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het is een doorlopend proces dat bedrijven helpt mensenrechten-, arbeidsrechten- en milieurisico’s in kaart te brengen en die vervolgens te stoppen, te voorkomen of te beperken. Het rapport ‘Review of G7 Government-led Voluntary and Mandatory Due Diligence Measures for Sustainable Agri-food Supply Chains’, samengesteld door de G7-landen en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gaat in op de inspanningen van overheden wereldwijd om dergelijke risico's in agrarische productieketens aan te pakken.

Key RBC risks and their prevalence in the identified policy measures
Beeld: ©OECD

De diversiteit aan ‘gepaste zorgvuldigheid-maatregelen vormt een uitdaging voor bedrijven over wat zij kunnen en moeten doen. De verschillen worden ook gezien als een mogelijke rem op IMVO. Hiervoor analyseert het rapport 24 IMVO-beleidsmaatregelen en beoogt het rapport beleidsmakers in staat te stellen het beleid te identificeren, de kwaliteit ervan te verbeteren en de duurzaamheid in agrarische productieketens te bevorderen.

Government-backed measures on due diligence in agricultural supply chains
Beeld: ©OECD

De OESO benadrukt hierin drie aandachtspunten voor nationale overheden: transparantie voor bedrijven, het creëren van gunstige randvoorwaarden voor IMVO, en het aanmoedigen van een smart mixvan verplichtende en vrijwillige maatregelen. Verder pleit het rapport voor een gecoördineerde aanpak om beleidscoherentie tussen internationale en nationale IMVO-wetgeving te waarborgen en de focus te leggen op betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. 

Voor meer informatie, zie het rapport op OECD.org (in Engels).