Frankrijk: lancering plan voor groei sector groenten en fruit

50% van de groenten en fruit dat wordt geconsumeerd komt uit het buitenland. Deze situatie is een doorn in het oog van de Franse overheid en de Franse groenten- en fruitsector. Om het tij te keren lanceerde de Franse minister van landbouw op 1 maart een groot ontwikkelings- en investeringsplan. Dit plan moet de sector helpen zijn productiecapaciteit te versterken en tegelijkertijd de uitdagingen van de ecologische transitie aan te gaan. Opvallend: de modernisering van kassen is expliciet onderdeel hiervan.

Beeld: gettyimages

In maart 2022 kondigde de Franse regering reeds haar voornemen aan om deze essentiële sector te ondersteunen. Onder auspiciën van de minister van Landbouw en Voedselsoevereiniteit werd tussen september 2022 en januari 2023 een breed overleg gevoerd met alle belanghebbenden om ambities te delen, standpunten uit te wisselen en gezamenlijk een strategie en een gemeenschappelijke visie uit te werken. Het doel is duidelijk: in 2030 moet 5% meer van de geconsumeerde groenten en fruit uit Frankrijk afkomstig zijn, en in 2035 10%. Dus van 50% naar 60% zelfvoorziening.

Financiering voor ecologische planningsmethode

Dit plan voor de sectoren groenten en fruit is een eerste concreet voorbeeld van de nieuwe ecologische planningsmethode van de regering, om verduurzaming en een efficiëntere productie hand in hand te laten gaan. Onderdeel hiervan zijn modernisering en klimaatvriendelijk maken van kassen, vernieuwing en versterking van de weerbaarheid van boomgaarden, aanschaf en gebruik van innovatieve landbouwmachines, onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt gestreefd naar duurzame gewasbescherming.

Naast de bestaande financiële steun voor onderzoek en innovatie, Europese en regionale steun, zal financiering worden ingezet vanuit het programma FRANCE 2030, een groot investeringsfonds dat enigszins vergelijkbaar is met het Nederlandse Groeifonds.

Minister Fesneau verklaarde tijdens de presentatie op 1 maart: "Ik ben blij met het overleg dat de sector en alle actoren voor wie deze kwestie van belang is, met de steun van mijn teams, maandenlang hebben gevoerd. Het plan dat uit dit werk is voortgekomen, benadrukt het verband tussen voedselsoevereiniteit en ecologische planning. De strategie is vastgesteld en ik weet nu dat ik op alle betrokkenen kan rekenen om onze gezamenlijke inspanningen vrucht te laten dragen voor een sterkere, veerkrachtigere en duurzamere productie. Het is absoluut noodzakelijk meer en beter te produceren om tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van de Franse consumenten en aan de gevolgen van de klimaatverandering.”

Investeringen uit France 2030 voor specifieke lijst materieel

Concreet wordt vanaf 2023 400 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 100 miljoen euro bestemd is voor groenten- en fruittelers om nieuwe technologie aan te schaffen, zoals machines en materieel voor de modernisering van kassen. Dit is er o.a. op gericht productie aan te passen aan de nieuwe klimaatomstandigheden, en water- en energieverbruik te verminderen. Dit alles in samenwerking met de regio's en alle lokale overheden.

De subsidieaanvraagbalie die op 6 maart 2023 openging, is slechts een eerste stap. In het voorjaar wordt een tweede loket geopend met andere apparatuur gericht op de thema's: vervanging van chemische inputs, vermindering van broeikasgassen, afvalbeheer, circulaire economie, verbetering van dierenwelzijn en van de arbeidsomstandigheden.

Beeld: Agreste Graph’agri 2021
Franse groenten en fruit productie (cijfers 2020)