Frankrijk : terugblik handelsmissie bedekte teelten

Van 15 tot en met 18 maart 2022 organiseerde het landbouwkantoor van de Nederlandse ambassade in Frankrijk op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een handelsmissie naar West-Frankrijk, in samenwerking met PSPS Business Abroad. Nederland is met toeleveranciers in kassenbouw, groente-, fruit- en sierteeltproductie al goed vertegenwoordigd in deze volwassen markt. Maar er is ruimte voor intensievere samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op dit gebied, zo vinden ook Greenports Nederland en het Franse innovatiecluster voor de tuinbouw Vegepolys Valley.

Missie bedekte teelten

Exclusieve ontvangst in de Galerie David d’Angers

Op de dag van aankomst in de stad Angers, werd de delegatie van twaalf Nederlandse bedrijven en experts officieel welkom geheten door vertegenwoordigers van de regio Pays de la Loire en het innovatiecluster Vegepolys Valley, samen met andere internationale delegaties.

Er was gelegenheid tot netwerken met vertegenwoordigers van bedrijven uit diverse werelddelen en met vertegenwoordigers van Franse lokale overheden.

Vegepolys Valley is een Frans innovatiecluster voor de tuinbouw en als zodanig een belangrijke partner in de vakbeurs SIVAL, die jaarlijks plaatsvindt in Angers. Het Franse cluster tekende in 2019 een MoU met Greenport West-Holland om bilaterale samenwerking te versterken teneinde innovatie in de tuinbouw te versnellen en om gezamenlijke projecten te genereren in nationaal of EU-verband.

Beursbezoek SIVAL en matchmaking

De internationale tuinbouwbeurs SIVAL werd naar zeggen van de standhouders iets minder druk bezocht dan voorgaande jaren omdat de beurs wegens corona eenmalig verschoven werd van januari naar maart. Wat bij uitstek een maand is die voor veel producenten een drukke periode is op het land en in de kassen. Maar het mocht de kwaliteit van de beurs niet deren en er werden naar verluid goede contacten gelegd en zaken gedaan zoals voorgaande jaren. De stands waren iets rustiger, wat het makkelijker mogelijk maakte gesprekken te voeren op de beursvloer.

Daarnaast was er gelegenheid afspraken te maken voor één-op-één gesprekken met bedrijven in de International Corner op de beurs, via het afsprakensysteem B2Match van het Vegepolys Valley International Business Event (VIBE).

Door vertegenwoordigers van de Franse lokale en regionale ontwikkelingsorganisaties Angers destination en Solutions & Co en van de regionale kamer van koophandel werd de delegatie over de beurs rondgeleid langs een vijftal bedrijven die in Frankrijk gezien worden als toonaangevend qua innovatie:

  • Aptimiz ontwikkelaar van een app die met GPS automatisch werkduur berekend en kleinere bedrijven helpt zich efficiënter te organiseren.
  • Agrauxine ontwikkelt, produceert en commercialiseert bio oplossingen op basis van micro-organismen en derivaten (gisten, bacteriën, schimmels) voor biocontrole voor gewasbescherming; biostimulatie voor plantstimulatie en bionutritie voor gewasvoeding.
  • Seed in Tech, ontwikkelaar van zgn. smart priming technologie voor ontkieming op basis van 15 jaar wetenschappelijk onderzoek naar metabole en cellulaire zaadmechanismen, uitgevoerd aan het Institut Jean-Pierre Bourgin, een samenwerkingsverband van de universiteiten Paris-Saclay, INRAE ​​en AgroParisTech.
  • Sitia presenteerde op de beurs de hybride landbouwrobot Trektor die geschikt is voor verschillende gewassen: wijnbouw; tuinbouw; veldgroentegewassen en boomkwekerij.
  • Ook ging de rondleiding langs het Belgische bedrijf Biobest, bekend van zijn expertise op het gebied van biologische gewasbescherming en bestuiving.

Een goed bezochte conferentie

Tijdens een seminar over de Nederlandse aanpak op het gebied van innovatieve, geautomatiseerde en duurzame glasteelt, gaf Marga Vintges, Strategic Advisor Europe Greenports West-Holland, een keynote speech.

Daarna gaf Pauline Bodin van de Franse partnerorganisatie Vegepolys Valley inzicht in de eigen organisatie, maar ook toelichting over de internationale samenwerking binnen het Europese Plant InterCluster Network (PIC), waar naast Frankrijk en Nederland, ook kennis- en innovatieclusters uit Italië, Spanje, Portugal, Denemarken, Polen en Roemenië deel van uitmaken. Van 14 tot 20 augustus 2022 zullen de competitiviteitsclusters deelnemen aan de 31e editie van het International Horticultural Congress (IHC), dat ook in Angers zal plaatsvinden dit jaar

Vervolgens werden de pitches van Lisanne van Oosterhoud van FME over robocrops en van Winny van Heijningen van Lets Grow over data driven growing door het publiek enthousiast ontvangen. Er ontstond een interessante ronde tafel discussie, die voortgezet werd tijdens de aansluitende netwerk receptie.

Nederlands bedrijf won goud bij SIVAL innovation awards

In de avond waren de delegatieleden welkom om deel te nemen aan de exposantenavond, waar ook de SIVAL Innovation Awards werden uitgereikt. Hoe bijzonder dat juist dit jaar voor het eerst een Nederlands bedrijf bij deze gelegenheid een gouden innovatieprijs won? In de categorie Machines and automation was Hoogendoorn Growth Management met de IIVO Climate Computer de gelukkige winnaar.

Bedrijfs- en locatie bezoeken illustreren de marktkansen in Frankrijk

Op de derde dag van de handelsreis werden drie bedrijfsbezoeken afgelegd. Een hartelijke ontvangst viel de groep ten deel bij de het coöperatieve teeltbedrijf Jardins de Loire. Vervolgens bezocht men de zeer moderne kassen van Bioplants, waar een intensievere vorm van productie van biologische en duurzame aromatische kruiden plaatsvindt. Daarna ging de reis iets verder de regio in, naar de traditionele sierteelt kweker Jarry.

Op de vierde en laatste dag gaf Vegepolys Valley een rondleiding over de Campus du Végétal. Deze plantencampus brengt in Angers op één site veel publieke en private spelers samen uit de tuinbouw (groente-, fruit- en sierteelt) en zaadsector. Onderzoeksinstellingen INRAE, het Institut Agro en Vegepolys Valley zijn de belangrijkste partners van dit project.

De afstanden zijn groot in een land als Frankrijk en de tijdsduur van de handelsmissie was helaas beperkt. Deze bedrijfs- en locatiebezoeken waren vanzelfsprekend niet voldoende om een allesomvattend beeld te geven van de sector, maar ze gaven een interessante kijk in de keuken van de Franse bedekte teelten.

Waar liggen de uitdagingen? Zijn er marktkansen? Hoe en met wie kunnen Nederlandse ondernemers samenwerken? Wellicht smaakt dit naar meer…

Blik op de toekomst

Hoe nu deze dynamiek vast te houden en verder te verzilveren? Het spreekt voor zich dat nieuw opgedane contacten en ontmoetingen met bestaande relaties goed moeten worden opgevolgd en “warm” gehouden. Investeren in relaties is in Frankrijk een must om zaken te kunnen doen, zo werd wel duidelijk tijdens diverse gesprekken. Contact leggen is één ding, een handelsrelatie bouwen vergt duurzame investering qua tijd en energie.

De wil van Franse kant is er. Dat bleek duidelijk uit de diverse ontvangsten van deze  Nederlandse delegatie in de regio Pays de la Loire.

Bovendien wil het Franse competitiviteitscluster Vegepolys Valley graag binnenkort met een Franse delegatie een tegenbezoek brengen aan Nederland. Een mooie gelegenheid om de banden verder te verstevigen. Naast de Greenports kunnen daarin natuurlijk ook individuele bedrijven een rol spelen en op hun beurt hun sites openstellen voor een ontvangst van Franse ondernemers en experts