Greenport West-Holland en Franse tuinbouwcluster Végépolys tekenen MoU!

Greenport West-Holland en Franse innovatiecluster voor de tuinbouw, Végépolys, tekenen een MoU. Doelstellingen zijn de bilaterale samenwerking versterken om innovatie in de tuinbouw te versnellen, gezamenlijke projecten genereren in nationaal of EU-verband en een Europees netwerk van innovatieclusters tuinbouw opzetten!

Van 11 t/m 13 juni organiseerde Greenport West-Holland de 9e bijeenkomst van het Plant Inter Cluster Consortium (PIC). PIC is een samenwerkingsverband van de 4 Franse regio-cluster-organisaties AgriSud Ouest Innovation (akkerbouw), Céréales Vallée (akkerbouw), Terralia (tuinbouw) and VEGEPOLYS (tuinbouw). Ieder jaar organiseren zij hun meeting bij een ander cluster en dit jaar is gekozen voor Greenport West-Holland.

Tijdens deze bijeenkomst werd door Greenport West-Holland en het innovatiecluster voor de tuinbouw in Angers, Végépolys, een MoU getekend! De eerste NL-FR MoU in de tuinbouw!

Doelstelling van deze MoU is tweeledig:

Enerzijds, de samenwerking versterken ter versnelling van innovatie in de tuinbouw d.m.v. o.a. gezamenlijke projecten indienen bij nationale of Europese calls. Anderzijds, gezamenlijk een Europees netwerk van innovatieclusters in de tuinbouw opzetten en ook hier samenwerken en gezamenlijk optrekken bij Europese calls.

TRACK-project

Greenport en Végépolys werken al samen in Europees verband in kader van het zgn. TRACK-project (het Europese project van  Greenport met 3 andere Europese partners uit Spanje, Italië en Roemenië) dat in november 2018 is gestart.

Doel van TRACK is de samenwerking tussen de Europese regio’s te bevorderen voor de toepassing van big data en de verbetering van de traceerbaarheid van de agrofood, vooral in teelttoepassingen en speciale aandacht voor het MKB.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt Greenport met een financiële bijdrage, zodat er meer kennisdeling en positionering van regio West-Nederland in Europa plaats vindt.

Franse innovatieclusters in de tuinbouw

De 2 grote tuinbouwclusters in Frankrijk zijn Végépolys in Angers en Terralia in Avignon. Deze clusters hebben beide de status van een zgn. door de Overheid erkende ‘pôle de compétitivité’. Deze structuur is een samenwerking van onderzoekinstituten, kennisinstellingen, MKB, met steun van een lokale overheid van de regio waarin de pôle gevestigd is. Focus is innovatie, ter versterking van het concurrentievermogen van een bepaalde sector. Frankrijk telt 56 erkende ‘pôles de compétitivité’ in uiteenlopende domeinen, waaronder akkerbouw en tuinbouw.

Végépolys en Terralia organiseren vele activiteiten waaraan, in bepaalde context, ook buitenlandse bedrijven kunnen deelnemen. Bij  interesse, neem contact op met Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

Vakbeurs SIVAL 2020

Végépolys is verder ook actief betrokken bij de invulling van het conferentieprogramma en uitreiking van  innovatieprijzen tijdens de internationale vakbeurs voor de tuinbouw, SIVAL,  die jaarlijks plaats vindt in Angers, midden in het grote tuinbouwgebied 'Pays de la Loire'. Gemiddeld nemen aan deze beurs circa een dertigtal Nederlandse exposanten deel. Ook kent SIVAL een aparte start up corner. Gemeente Westland is bezig te bekijken hoe een NL deelname van start ups gerealiseerd kan worden. SIVAL 2019 trok 1300 professionele bezoekers, afkomstig uit 45 landen.

Interesse in deelname, als MKB of als start up? Neem contact op met de beursorganisatie en/of met het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

Meer weten?

Bekijk de informatieve websites hieronder.