Handelsmissie bedekte teelten naar West-Frankrijk

Van 15 tot en met 18 maart 2022 vindt een handelsmissie bedekte teelten naar West-Frankrijk plaats. De missie was eigenlijk in januari gepland en kon toen wegens corona niet doorgaan. Gelukkig werd het alleen uitstel en geen afstel. Immers, niets gaat boven fysieke ontmoetingen. Een delegatie van twaalf Nederlandse bedrijven en experts in het domein omtrent kassenbouw, groente-, fruit- en sierteeltproductie zal in en rond Angers deelnemen aan een driedaags programma, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Greenports Nederland en het Franse innovatiecluster voor de tuinbouw Vegepolys Valley.

Sival

Plant production trade show SIVAL

Op het programma staat vanzelfsprekend een bezoek aan de internationale tuinbouwbeurs SIVAL, die jaarlijks wordt gehouden in Angers, gelegen midden in één van de belangrijkste Franse tuinbouwgebieden – Pays de la Loire.

Met dit jaar 22 Nederlandse exposanten [1], is onze tuinbouwsector op deze beurs goed vertegenwoordigd.

Veel aandacht voor innovatie

Een gedeelte van de SIVAL beursvloer is gereserveerd voor start-ups. Er is zoals voorgaande jaren veel aandacht voor biologische teelt en dit jaar is er een aparte Biocontrol Village ingericht.

Er worden presentaties gegeven over nieuwe teeltsoorten en ontwikkelingen in opkomst: stevia, cannabis, konjac, bamboe, thee, olifantsgras (miscanthus), pastel, pickles, …

Enkele highlights zijn de AGREEN Startup Competition [2] en de Sival Innovation Contest. In de categorie Machines and automation valt Hoogendoorn Growth Management met de IIVO Climate Computer in de prijzen en zal dit Nederlandse bedrijf de gouden SIVAL Innovation Award 2022 in ontvangst mogen nemen.

SIVAL Online

Bent u niet in de gelegenheid om de beurs te bezoeken? Dan kunt u zich toch inschrijven en gedeeltelijk deelnemen online, of achteraf bepaalde events in replay bekijken (zie link onder dit artikel).

[1] BATO PLASTICS BV, BEEREN PLANT PRODUCTS, BURG'S MACHINEFABRIEK, CERTHON, DESCH PLANTPAK, ENGELS MACHINES B.V., FORCE GROUP B.V., GREEFA, GRODAN, HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT, HORTILUX SCHRÉDER, LUDVIG SVENSSON BV, LUITEN GREENHOUSES B.V., MUNCKHOF FRUIT TECH INNOVATORS, N.V. HAGELUNIE, NOVISEM, OERLEMANS PLASTICS, RIDDER FRANCE SARL, SOLIDUS SOLUTIONS GROUP B.V., VAN WAMEL B.V., VOSTERMANS VENTILATION B.V.

[2] vooral gericht op Franse initiatiefnemers die gedurende 48 uur de kans krijgen om hun idee te presenteren aan een jury, met hulp van coaches, en om hulp en financiële steun te krijgen om hun idee te realiseren en hun startup op te zetten.

Beeld: SIVAL-Angers

Nederlandse aanpak in beeld tijdens conferentie

Op woensdag 16 maart om 17:00 uur zijn alle beursbezoekers en exposanten welkom in de conferentiezaal Loire om kennis te maken met de Nederlandse aanpak op het gebied van innovatieve, geautomatiseerde en duurzame glasteelt. Marga Vintges, Strategic Advisor Europe Greenport West-Holland, zal een keynote speech geven:

Discover the Dutch approach to the future of connected and sustainable greenhouse cultivation

Marga Vintges zal de ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouwsector presenteren en inzicht geven in de aanpak van Greenports Nederland met de zogenaamde triple helix samenwerking. Ook zal zij een toelichting geven over de samenwerking tussen Greenport West-Holland en het Franse innovatiecluster voor de tuinbouw Vegepolys Valley, die enkele jaren geleden een Memorandum of Understanding hebben getekend.

Het Franse publiek zal tijdens deze conferentie ook kennis kunnen maken met praktische voorbeelden. Lisanne van Oosterhoud (FME) en Winny van Heijningen (LetsGrow) zullen pitchen over de multi stakeholder benadering die we in Nederland kennen binnen de sector. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal een en ander geïllustreerd worden, bijvoorbeeld: hoe werkt nou eigenlijk zo’n innovatief samenwerkingsplatform als Robocrops?

Doel van deze bijeenkomst is niet alleen om inzicht te geven in wat er in Nederland op dit moment speelt op tuinbouwgebied en hoe de sector zich op de toekomst voorbereidt, maar ook om te komen tot meer kennisuitwisseling en samenwerking met Franse overheden, sectororganisaties, kennisinstellingen en bedrijven.

Aansluitend aan deze conferentie zal een networking receptie plaatsvinden, die wordt aangeboden door de landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade.

Matchmaking: be part of the VIBE

De twaalf aan de handelsmissie deelnemende delegatieleden maken deel uit van het Vegepolys Valley International Business Event (VIBE). Zij zullen één op één gesprekken hebben op de beurs met diverse Franse en internationale partijen, die interesse tonen voor de producten en services, die online worden gepresenteerd op het VIBE B2Match platform [1].

[1] inschrijving is mogelijk tot 11 maart 2022, zie link onder dit artikel

Bedrijfs- en locatiebezoeken in de regio

Gedurende de handelsmissie zullen ook bezoeken worden afgelegd aan diverse bedrijven in de regio rondom Angers.

Jardins de Loire zet zich in voor kwaliteit en duurzame tuinbouw. De groep Jardins de Loire, voorheen Végécom, werd in 2001 opgericht door tuinders die overtuigd waren van het belang samenwerking om bepaalde diensten te bundelen. Samen wilden zij hun knowhow vergroten door middel van een gemeenschappelijk merk. Het bedrijf wordt geleid door 3 tuinbouwpartners en een team van medewerkers. Jardins de Loire put zijn kracht uit zijn organisatie: een echte link tussen tuincentrumprofessionals (hun klanten) en producenten. Het bedrijf heeft een brede expertise ontwikkeld op het gebied van marktkennis, trends, ontwikkelingen en technische kennis in tuinbouwproductie. Jardins de Loire heeft zich in de loop van de tijd omringd met betrouwbare partners, allemaal gevestigd in de regio rondom Angers, het land van tuinbouwtradities sinds meerdere generaties.

Bioplants is een dochteronderneming van het Zwitserse familiebedrijf Max Schwarz. Het bedrijf is sinds 2010 producent van biologische en duurzame aromatische kruiden. Gevestigd in Maine et Loire produceren en distribueren ze hun producten in supermarkten en speciaalzaken, onder het merk ‘Tout frais tout bio’. Hun team zet al zijn energie in om zoveel mogelijk mensen gezonder, deugdzamer en toegankelijker voedsel te bieden voor iedereen. Hun producten zijn 100% ecologisch ontworpen. Dit betekent teelt zonder pesticiden of kunstmest, minimaal waterverbruik en beregening met regenwater, recyclebare verpakkingen uit hernieuwbare bronnen en gecertificeerde en eco-ontworpen pot met hernieuwbare natuurlijke materialen.

Jarry is een tuinbouwproducent die al sinds 1976 trouw blijft aan zijn grondbeginselen: kwaliteit, creativiteit en efficiëntie, gericht op een vertrouwensrelatie, de sleutel tot een vruchtbare samenwerking. Om zich aan marktontwikkelingen aan te passen, weet Jarry regelmatig te investeren in geavanceerde technologieën en in de uitbreiding van zijn productiegebieden. De teams worden getraind in nieuwe technieken en bevestigen het vermogen van het bedrijf om elke dag in te spelen op uw tuinbouwprojecten. Jarry is zich bewust van de uitdaging van constante kwaliteit. Het bedrijf concretiseert deze kwalitatieve dimensie door een continu kwaliteitscontrolesysteem aan te bieden van productie tot marketing.

Beeld: Vegepolys Valley

Voorts is er een compleet dagdeel gereserveerd voor een ontvangst door Vegepolys Valley in het Maison du Végétal. Er zullen presentaties worden gegeven over de diverse onderdelen en aspecten van de Campus du Végétal, die zoals de naam het zegt een campus is die compleet gericht is op de plantensector. Hij werd in september 2015 geopend.

De campus bestaat uit meerdere gebouwen:

  1. Het Maison du Végétal huisvest op 1.000 m2 de teams van:
    • Vegepolys Valley, een kennis en innovatiecluster voor de tuinbouw. Dit is een zgn. competitiveness cluster dat bedrijven, onderzoeks- en opleidingscentra in de plantaardige sector samenbrengt rond een aantal innovatieve projecten om het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken. De Franse staat kende dit competitiveness cluster label in juli 2005 toe. Vegepolys Valley is gevestigd in 4 Franse historische regio's (Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire) dicht bij de 500 leden.
    • Plante & Cité, het Franse nationale centrum voor onderzoek en experimenten op het gebied van groen en stedelijke landschapsarchitectuur.
  2. Gezamenlijke testkassen (3.000 m2), waar in een gecontroleerde omgeving geëxperimenteerd wordt met plantgezondheid en –kwaliteit.
  3. La Maison de la recherche, dat op meer dan 8.400 m² onderdak biedt aan meer dan tweehonderd onderzoekers en ingenieurs.

Het geheel van dit gezamenlijke project omvat een groot laboratorium, proefkassen en kantoren. De installaties werden gefinancierd met fondsen uit Europa, door de Franse staat en lokale gemeenschappen (regio, departement, metropool Anjou) rond vijf spelers: het National Institute for Agronomic Research (Inraé), het Institut Agro, de University of Angers, de Graduate School of Agriculture (ESA ) en het concurrentiecluster Vegepolys Valley.

INRAE, het Agro-instituut en Vegepolys Valley zijn de belangrijkste partners van het project. De plantencampus brengt dus op dezelfde site veel spelers samen uit de tuinbouw (groente-, fruit- en sierteelt) en zaadsector.

Organisatoren van de missie

Deze missie werd geïnitieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade in Parijs en wordt medegeorganiseerd door PSPS Business Abroad.

Voor meer informatie over de missie, maar ook over trends en marktkansen in Frankrijk (er is een sectorrapport ‘Bedekte teelten in Frankrijk’ beschikbaar op aanvraag), kunt u contact opnemen met de landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade: par-lnv@minbuza.nl