Vlaamse Green Deal Eiwitshift beoogt een duurzamer voedingspatroon

4 Jaar na de lancering van de eerste Green Deal in Vlaanderen, werd op 26 april 2021 de inmiddels tiende Green Deal gelanceerd, dit keer getiteld “Eiwitshift op ons bord”. Bij deze tiende Green Deal zijn 64 partners betrokken, wat duidt op een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Voor de Vlaamse overheid is de Green Deal een instrument om bedrijven en sectoren aan te zetten tot vergroening.

Een Green Deal betreft een vrijwillige overeenkomst tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, ngo’s (en andere stakeholders) aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. Het doel van een Green Deal is om vanuit ieders sterkte samen te werken aan de verduurzaming van de economie en tegelijkertijd de concurrentiepositie te verbeteren. Nederland werkt al sinds 2011 met Green Deals. Inmiddels zijn er in Nederland al 201 Green Deals afgerond en zijn er momenteel nog 32 in uitvoering.   

Context

De Green Deal “Eiwitshift op ons bord” wil inspelen op het groeiende bewustzijn onder burgers over duurzame voedselsystemen. Het sluit aan bij de Europese Farm-to-Fork-Strategy en het Vlaamse voedselbeleid. Ook is het een concrete invulling van de Vlaamse eiwitstrategie (zie ons artikel hierover).

Beoogd doel: meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten

Eiwitten zijn een essentiele bouwstof voor het menselijk lichaam. Ze kunnen afkomstig zijn van dierlijke en plantaardige producten, maar de eerste hebben een grotere milieu-impact en zijn in grote hoeveelheden minder gezond dan de tweede. De huidige verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen is 60/40. De Green Deal “Eiwitshift op ons bord” streeft ernaar om tegen 2030 deze verhouding om te draaien. Het wil dus mensen aanmoedigen om hun voedingsgewoontes te veranderen door meer plantaardige dan dierlijke eiwitten te nuttigen. Daarbij wil het tegelijkertijd inspelen op de economische kansen die deze veranderingen in de voedingsgewoontes de Vlaamse innovatie-instellingen bieden.

Marktkansen voor Nederlandse ondernemers

Uiteraard biedt dit ook marktkansen voor Nederlandse ondernemingen, al dan niet in samenwerking met een Vlaamse partner. Het beïnvloeden van de voedingsgewoonten van de consument vindt niet alleen bij de consument zelf plaats (vraag), maar ook via leveranciers en producenten (aanbodzijde). Daarbij kan gedacht worden aan de marketing van plantaardige producten zowel op het niveau van een supermarkt als ook bij de catering van events, eventueel aangevuld met passende communicatie. Ook onderzoek naar en de verkoop van lokale plantaardige en alternatieve eiwitbronnen zouden nieuwe marktmogelijkheden kunnen bieden.

Meer informatie over deze Green Deal (met informatiefilmpje)

Meer informatie over alternatieve voedselbronnen (voornamelijk eiwitten) in Vlaanderen

Plantaardige eiwitten 2
©Canva