Vlaamse ambities op gebied van klimaatvriendelijk koeling in agro-foodsector

Het ‘Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030’ schetst de contouren van het Vlaamse klimaatbeleid voor de bijhorende periode. Eén van de onderdelen van dit plan voorziet in de reductie tot een minimum van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), die gebruikt worden als koelmiddel in koelapparatuur, aircosystemen en warmtepompen in supermarkten, voedingswinkels en distributiecentra.

Stationaire koelapparatuur

Op 11 maart 2021 heeft de retailsector* in Vlaanderen zich door middel van een ‘Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling’ vastgelegd om het gebruik van F-gassen al tegen 2030 uit te faseren en te vervangen door duurzamere koelingssystemen. Daarmee wil de sector de uitstoot van deze F-gassen sneller en eerder terugdringen dan voorzien in de desbetreffende EU-verordening. Technologische innovatie maakt dit mogelijk, vooral dankzij het gebruik van natuurlijke koelmiddelen in de zogeheten ‘stationaire koelapparatuur’. De Vlaamse overheid ondersteunt de daarvoor benodigde investering met subsidies (‘Ecologiepremie+’).

Volgens schattingen vindt 64% van de uitstoot van F-gassen uit koelinstallaties plaats door lekkages tijdens de gebruiksfase. Om deze reden voorziet de Green Deal ook in een versterkt onderhoud van de nog aanwezige installaties met F-gassen gedurende de looptijd van de Green Deal. 

HFO-Koelmiddelen

Tegelijkertijd moet worden aangetekend dat de Green Deal het gebruik van HFO-koelmiddelen als natuurlijk koelmiddel heel nadrukkelijk uitsluit wegens hun mogelijk schadelijk effect op het milieu. Alvorens deze koelmiddelen in aanmerking kunnen komen als natuurlijk alternatief voor F-gassen, dient men eerst de resultaten van een lopend onderzoek af te wachten.

Luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen

De overstap naar natuurlijk koelmiddelen bij bepaalde luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen is echter niet logisch vanwege de beperkte beschikbaarheid van alternatieve oplossingen, de extra kosten en de brandbaarheid of toxiciteit van de alternatieven. Om deze reden voorziet de Green Deal om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier een juiste koelinstallatie te selecteren en die correct uit te baten.

Marktkansen voor Nederlandse ondernemers

Door de ambitieuze opstelling van de Vlaamse retail- en voedingssector zal de vraag naar duurzame koelingssystemen tussen nu en 2030 sterk toenemen.

* op initiatief van de Beroepsfederaties COMEOS, Frixis, Agoria en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en in samenwerking met koeltechnische bedrijven, Buurtsuper, RECUPEL, VLAIO en OVAM

Koelsysteem
©Canva