België: promotie van natuurlijke tuinen in Vlaanderen

De Vlaamse minister van Omgeving (Milieu) heeft namens de Vlaamse overheid de Green Deal ‘Natuurlijke Tuinen’ ondertekend samen met meer dan 100 Vlaamse bedrijven. Het doel van deze Green Deal is om Vlaamse tuinen natuurlijker in te richten en te beheren om zo tuinen ook een positieve bijdrage te laten leveren aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn.  

Biodiversiteit
©Canva

Vlaanderen telt zo’n 2 miljoen tuinen, die samen 9% van het Vlaamse grondgebied beslaan. In vergelijking met natuurgebieden (3%) en bossen (11%) vormen tuinen dus een interessant oppervlaktegebied met veel potentieel.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen de overheid en particuliere partijen (tuinarchitecten, tuinaannemers, groenvoorzieners, kwekerijen, tuincentra …) met als doel de verduurzaming en vergroening van Vlaanderen te ondersteunen. Deelnemende bedrijven krijgen toegang tot een netwerk, kennis, instrumenten en best practices. Voorbeelden van mogelijke acties zijn:

  • Natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • Meer streekeigen soorten (inheems of ingeburgerd) in privétuinen
  • Groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • Meer knowhow voor het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • Beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Deze nieuwe overeenkomst biedt dus zeker marktkansen voor Nederlandse bedrijven die kunnen inspelen op deze veranderende vraag vanuit Vlaanderen.

De Green Deal ‘Natuurlijke Tuinen’ is inmiddels al de achtste versie in zijn soort.

Meer informatie