Eerste webinar Indonesië, Maleisië en Singapore over circulaire landbouw groot succes

Het LNV-team op de ambassades in Jakarta, Kuala Lumpur en Singapore heeft op 24 maart een gezamenlijke webinar georganiseerd. Het doel van de webinar was onder andere de introductie van de nieuwe landbouwraad Joost van Uum alsmede de presentatie van de aandachtsgebieden en sectoren voor de komende 4 jaar en het stimuleren van de samenwerking tussen Nederland en de drie landen. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de verschillende aandachtsgebieden. Eén van deze duurzaamheidsaspecten werd direct onder de aandacht gebracht in de eerste sessie: circulaire landbouw.

Gastsprekers

De drie gastsprekers die ieder een andere kant van circulaire landbouw belichten waren Dr. Saskia Visser, Program Director aan de Wageningen universiteit en research, Andrew McCue, Sustainability consultant at Metabolic, en Mr. Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, Director for Food and Agriculture bij het Ministerie van National Development Planning (BAPPENAS) van de Republiek van Indonesië.

Webinar Indonesië

Nederlandse visie op circulaire landbouw

Saskia sprak over de Nederlandse visie op het gebied van Circulaire Landbouw. Hoe ziet Circulaire Landbouw eruit? Hierbij gaf ze voorbeelden van circulaire open teeltsystemen, kassenbouw en ook circulariteit binnen de veeteelt.

Er is behoefte aan verdere innovatie van ons landbouwbeleid, dat een economische basis biedt voor boeren om over te stappen van de traditionele manieren naar het circulaire systeem. Dit systeem gaat over het vinden van een balans tussen landbouw en natuur, maar ook over het veranderen en herontwerpen van de omgeving ten goede van iedereen, aldus Saskia Visser.

Circulaire systemen zijn geen “one size fits all” en er is geen blauwdruk die overal kan worden toegepast. Het moet in co-creatie gebeuren met de geïnteresseerde partijen in de regio. Om circulaire landbouw succesvol te laten zijn, kan dit alleen in partnerschappen worden gedaan en moet het positieve ondersteunende beleidsmaatregelen hebben om dergelijke systemen te stimuleren.

Materiaalstromen in kaart

Andrew vertelde over de eerste stappen naar circulariteit waarbij alle materiaalstromen inzichtelijk worden gemaakt. Andrew presenteerde hun methoden om circulariteit te bereiken door de stromen van de materialen in kaart te brengen. Hij legde uit dat het een proces in drie stappen betreft;

  1. Huidige State Analysis
  2. Visioning & Goal setting, en tenslotte
  3. Intervention & Roadmap

Hij gaf enkele praktijkvoorbeelden van hun ervaring met het bereiken van circulariteit; Dit zijn onder meer de Rotterdamse voedselsysteemstromen 2015, het elimineren of verminderen van de risico's van emissies naar de Oostzee, de ruimtelijke ordening van de TU Delft, en ook een casestudy over prioritering in een complex voedselsysteem.

Webinar circulaire landbouw

National Food Policies

Pak Anang presenteerde de National Food Policies in Indonesië met de Sustainable Food System-benadering. Het doel van het programma is het vergroten van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van voedsel in Indonesië, wat ondersteund wordt door het raamwerk voor duurzame voedselsystemen dat door het ministerie is uitgestippeld. Hij benadrukte dat de voedselsystemen dynamisch zijn en verbonden zijn met andere gerelateerde systemen die ervan afhankelijk zijn.

Terugkijken

Mocht u het webinar terug willen kijken, dan kan dat via deze link, Access Passcode: am@7*uXP