Nieuwe samenwerkingen en duurzame ontwikkeling in Ghana en Nigeria

Inge Tenniglo kende de regio al voordat ze aantrad als de nieuwe LNV-raad in Ghana en Nigeria vanuit de Nederlandse ambassade in Accra, maar toch was het in het begin wel wennen. Inge Tenniglo zit inmiddels echt op haar plek. Een plek waarop ze veel samenwerkt, met collega’s en met partners uit Nederland en West-Afrika. ‘Ik heb geleerd om meer te luisteren. We moeten het samen doen.’

In gesprek met Inge Tenniglo
Inge Tenniglo

Inge Tenniglo was voordat ze LNV-raad werd al goed bekend met West-Afrika. ‘Ik heb in Sierra Leone gewoond en ik was als regiocoördinator bij het ministerie van LNV betrokken bij het internationaliseren van de Nederlandse landbouwsector in West-Afrika. Ik had veel contacten hier, onder andere met Bram Wits, mijn voorganger als LNV-raad in Ghana en Nigeria. Hij heeft me ook gestimuleerd om op deze post te solliciteren.’

‘We zijn in een warm bad gekomen, de mensen hier zijn zo vriendelijk, behulpzaam en gastvrij,‘ vertelt Tenniglo. ‘Ghana is een tropisch, kleurrijk land dat bruist van de activiteiten op straat. Accra is een grote stad met veel groen, het voelt aan als een uitgestrekt dorp. Net als overal in West-Afrika zijn de mensen hier heel flexibel en veerkrachtig. Ze kampen met allerlei problemen, zoals hoge inflatie en overstromingen, maar gaan toch door. Ik heb veel geleerd van de manier waarop ze met tegenslagen omgaan.’

Straatverkopers die fruit en groenten verkopen

Regionale uitdagingen en samenwerking

‘Ik werk samen met allerlei collega’s. We hebben een erg leuk team dat echt hart voor de zaak heeft. Het LAN team van Tenniglo bestaat in totaal uit vier mensen: op de Nederlandse ambassade in Ghana werken landbouwadviseur Wisdom Than Konwuruk en beleidsondersteuner Marian Armoo terwijl landbouwadviseur Oluwaseun Joshua Ojambati werkzaam is op het Nederlandse Consulaat in Lagos, Nigeria.

'Landbouw, en dan vooral tuinbouw en cacaoteelt, is hier een heel belangrijk onderwerp, ook voor andere collega’s bij de ambassade. We werken veel met elkaar samen, ieder vanuit zijn eigen rol, en vullen elkaar daardoor goed aan. Het voedselsysteem is heel groot, voedsel raakt eigenlijk aan alles: economie, klimaatadaptatie, energie, milieubescherming en biodiversiteit. Ook regionaal werken we samen, de uitdagingen in Sub-Sahara Afrika zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar. We denken ook na over de geopolitieke rol van voedsel in Afrika en wat dat betekent voor Nederland en Europa. Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het invullen van het beleid van het ministerie van LNV? Het is inspirerend om met collega’s daarover te praten.’

Toekomstige ambities

‘De hoge inflatie is een groot probleem in Ghana en Nigeria. Het zijn veelbelovende landen met een enorme potentie, zeker ook op het gebied van de landbouw. Maar ze kunnen niet in hun eigen voedselbehoefte voorzien en zijn afhankelijk van import. Door de oorlog in Oekraïne zijn de voedselprijzen enorm gestegen, ook hier. Dat maakt het extra belangrijk om het voedselsysteem in Ghana en Nigeria robuuster en weerbaarder te maken. Dat is een belangrijk doel voor mij.’

‘Er is een echte transformatie van het systeem nodig, zodat de mensen hier voldoende gezond voedsel van goede kwaliteit kunnen produceren en verwerken. De voedselveiligheid moet verbeteren en het hele systeem moet weerbaarder worden gemaakt tegen klimaatverandering. Overstromingen bijvoorbeeld zijn hier een grote uitdaging. De urbanisatie ook, die neemt heel snel toe.’

‘We bouwen voort op allerlei zaken die mijn voorganger al in gang heeft gezet. In Nigeria zijn onder meer zaaizaad en tuinbouw belangrijke onderwerpen, in Ghana richten we ons ook op de tuinbouw. En de cacaoteelt is een groot thema: Europa is de grootste importeur van cacao, waarvan het merendeel naar ons land gaat. Verder focus ik op water, het bevorderen van biodiversiteit en het tegengaan van ontbossing. Daarnaast zijn genenbanken een belangrijk middel om gewassen beschikbaar te houden na bijvoorbeeld een grote overstroming. We hebben onlangs nog een genenbank, Mangoase Community Seed Bank, geopend in Ghana.

Lancering van de eerste gemeenschapszaadbank in Ghana markeert een mijlpaal in biodiversiteitsbehoud
Lancering van de eerste gemeenschapszaadbank in Ghana markeert een mijlpaal in biodiversiteitsbehoud

Kennisdeling en duurzaamheid

‘Erg belangrijk is ook kennis delen. We zetten onder meer programma’s op om boeren te trainen en te voorzien van beter uitgangsmateriaal. In samenwerking met universiteiten ontwikkelen we ook een opleiding ‘farming as a business’. In Ghana zien we verder ruimte op het gebied van zaadveredeling. We verbinden zulke programma’s en initiatieven multilateraal door internationale organisaties zoals de FAO te betrekken. Vanuit die organisaties is veel vraag naar Nederlandse landbouwexpertise, de Wereldbank bijvoorbeeld is daar voor allerlei projecten in geïnteresseerd.’

‘Bij alles wat we doen, letten we erop dat het duurzaam is. Duurzaamheid is een voorwaarde voor samenwerkingen. Daar hoort ook bij dat partners rekening moeten houden met natuurbehoud en het stimuleren van biodiversiteit. Wij hebben ook aandacht voor mogelijkheden om met de natuur te werken, bijvoorbeeld in de vorm van agroforestry. En als er landbouwactiviteiten zijn bij een kwetsbaar gebied, kun je heel goed kijken naar mogelijkheden om de boeren een rol te geven in de bescherming van bijvoorbeeld bossen.’

MDK Flowers & Greens heeft de prijs Ondernemer van het Jaar 2023 gewonnen
MDK Flowers & Greens heeft de prijs Ondernemer van het Jaar 2023 gewonnen

Toekomstige activiteiten

‘Er is grote behoefte aan Nederlandse kennis en technologie. In Nigeria hebben we al veel bereikt op het gebied van zaaizaad en daar gaan we mee verder. We gaan daar een nieuwe visie op maken samen met partners hier. En SeedNL, het internationale partnerschap dat is opgezet door de ministeries van Buitenlandse Zaken en van LNV, Plantum en aardappelorganisatie NAO, is al bezig in Nigeria en gaat nu ook actief worden in Ghana. Verder is er een eiwittransitie nodig. Ook daar liggen kansen, bijvoorbeeld op het gebied van veevoer.’

‘In deze regio komt eigenlijk alles samen. Er is een enorme potentie, maar er zijn ook grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, hoge bevolkingsgroei en snelle verstedelijking. Van Abidjan in Ivoorkust tot Accra in Ghana en Lagos in Nigeria ontstaat langs de kust een enorme megalopool, een aaneenschakeling van verschillende metropolen. Maar als we samenwerken, kunnen we erin slagen dit potentieel te realiseren en de vraagstukken op te lossen. Het voedselsysteem heeft effect op al deze vraagstukken. Ik heb een achtergrond in de levensmiddelentechnologie, en ik leer hier van de lokale eetcultuur en de verhalen rond voedsel. Ik heb geleerd om meer te luisteren. We moeten het samen doen. Voedsel is het goud van West-Afrika. Ik zit hier helemaal op mijn plek.’

‘In Ghana zijn we net een project gestart met boeren die we trainen. En we zijn betrokken bij een opleiding voor jonge ondernemers in de landbouwsector, samen met vier universiteiten hier en Nederlandse partners zoals de TU Delft en Holland Greentech.’

‘Er is een enorme potentie, maar er zijn ook grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, hoge bevolkingsgroei en snelle verstedelijking.’

Gemeenschapstheater als hulpmiddel om te communiceren over het belang van kwaliteitszaden tijdens SeedConnect Africa
Gemeenschapstheater als hulpmiddel om te communiceren over het belang van kwaliteitszaden tijdens SeedConnect Africa

Handelsmissie tuinbouw naar Nigeria

Bent u actief in de tuinbouwsector? En wilt u meer weten over uw kansen in Nigeria? Ga dan van 24 tot en met 30 maart mee met de handelsmissie Tuinbouw naar Nigeria. Deelname aan het NL paviljoen op vakbeurs Agrofood Nigeria 2024 is onderdeel van deze missie. U kunt zich aanmelden tot en met 16 februari.

Tijdens deze missie onderzoeken Nederlandse bedrijven hun marktkansen in Nigeria. Daarmee geven zij ook meer vorm aan de samenwerking tussen Nederland en Nigeria in de landbouwsector. 
Deze missie biedt de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en te starten. In de afgelopen jaren zijn er daarom meerdere studies gedaan, en missies en seminars georganiseerd. En zijn er ook al succesvolle samenwerkingsverbanden gestart in de tuinbouw.

Heeft u vragen over deze handelsmissie? Neem dan contact op met: Tien Hoang, Private Sector Development Coach Nigeria bij RVO, e-mail: tien.hoang@rvo.nl.

Meer informatie over de handelsmissie tuinbouw naar Nigeria vindt u hier.

Contact

Nederlandse Ambassade in Accra, Ghana
E-mail: ACC-LNV@minbuza.nl
Telefoon: +233 501 423 683
Twitter: @Agri_WestAfrica
LinkedIn:  Embassy of the Kingdom of the Nederlands in Ghana


Nederlandse Consulaat-Generaal in Lagos, Nigeria
Email: lag-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +234 914 601 404