Handelsmissie tuinbouw naar Nigeria

Bent u actief in de tuinbouwsector? En wilt u meer weten over uw kansen in Nigeria? Ga dan van 24 tot en met 30 maart mee met de handelsmissie Tuinbouw naar Nigeria. Deelname aan het NL paviljoen op vakbeurs Agrofood Nigeria 2024 is onderdeel van deze missie.

U kunt zich aanmelden tot en met 16 februari 2024.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie onderzoeken Nederlandse bedrijven hun marktkansen in Nigeria. Daarmee geven zij ook meer vorm aan de samenwerking tussen Nederland en Nigeria in de landbouwsector. 

Deze missie biedt de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en te starten. In de afgelopen jaren zijn er daarom meerdere studies gedaan, en missies en seminars georganiseerd. En zijn er ook al succesvolle samenwerkingsverbanden gestart in de tuinbouw.

Zuidwest Nigeria

Nederland maakt nu een combitrack-strategie en een roadmap (studie) voor verdere ontwikkeling van de tuinbouw in zuidwest Nigeria. Deze missie is onderdeel van die strategie.

Marktkansen in de tuinbouw van Nigeria

Er zijn veel marktkansen voor de Nederlandse agrosector in de (bedekte) tuinbouw van Nigeria. De Nigeriaanse sector heeft veel belangstelling voor Nederlandse producten en diensten. 

  • Tijdens deze missie krijgt u meer inzicht in uw marktkansen. 
  • Ook kunt u deelnemen aan het Nederland (NL) paviljoen op de vakbeurs Agrofood Nigeria.
  • Individuele matchmaking en netwerkmomenten met belangrijke, lokale partijen staan op het missieprogramma.
  • U kunt meedoen aan workshops en deelnemen aan seminars voor kennisuitwisseling en promotie. 
  • U krijgt uitgebreide informatie over ondersteuning vanuit de overheid, zodat u een duurzame handelsrelatie opbouwt met Nigeria.

Voor vertrek van de missie organiseren wij een startbijeenkomst. Dan geven wij u alle informatie. U kunt dan ook netwerken en uw wensen bekend maken voor de missie.

NL paviljoen op Agrofood Nigeria 2024

Deze missie bouwt voort op het succes van het Nederland paviljoen tijdens de vakbeurs Agrofood Nigeria 2023. Nu bieden wij een vergelijkbaar paviljoen in combinatie met een handelsmissie. Nu richt het NL paviljoen zich vooral op de tuinbouwsector en uitgangsmaterialen.

Voor wie?

Deze missie is voor Nederlandse bedrijven, brancheverenigingen en kennisinstellingen uit de tuinbouw (groente), die in Nigeria willen ondernemen. En die samenwerkingspartners zoeken of bestaande contacten willen verstevigen. Wij zien het liefst dat de helft van de deelnemers nog geen zaken doet in Nigeria.

Deze missie is vooral interessant voor deelnemers die duurzame technologieën en diensten bieden voor: 

  • inputs (zoals zaden en meststoffen); 
  • kassen; 
  • voedselverwerking (bijvoorbeeld apparaten om voedsel te verwerken, te verpakken of te etiketteren); 
  • agrologistiek (zoals voor vervoer, behandeling, opslag en klimaatbeheersing); 
  • klimaatslimme agricultuur (zoals met zonne-energie).

Achtergrondinformatie

Sinds 2018 is de handelsrelatie tussen Nederland en Nigeria beter geworden. Zeker binnen de land- en tuinbouw is er nu meer handelssamenwerking. Dit is ook een doel in de beleidsnotitie 2022 van BHOS (Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking). De titel van deze beleidsnotitie is 'Doen waar Nederland goed in is'. Daarin staat Nigeria genoemd als 1 van de 14 combinatielanden waarin onze overheid de handel, investeringen en ontwikkeling stimuleert. De overheid wil met Nederlandse oplossingen de 14 combinatielanden helpen te verduurzamen en/of digitaliseren. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Nigeria hebben de tuinbouwsector onderzocht. Ook hebben zij programma's opgezet en samenwerkingsverbanden opgestart. Daarom zijn de marktkansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nu meer bekend.

Wij organiseren deze missie om de handel te stimuleren en de Nigeriaanse tuinbouw concurrerend te maken. Wij houden daarbij aandacht voor de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen) en voor groei van het aantal banen. Dit alles ook om de economie in Nigeria diverser te maken: nu komt 40% van de overheidsinkomsten uit olie en gas.

Conceptprogramma

Bekijk het conceptprogramma op de website van RVO. Wij vullen de komende tijd dit programma verder aan. Daarbij houden wij rekening met de wensen van deelnemers.

Deelname en kosten

Deelnemen aan de handelsmissie kost € 500 exclusief btw per organisatie. Bij meer dan 2 personen per organisatie betaalt u € 250 exclusief btw extra per persoon.

Iedere persoon meldt zich apart aan.

De kosten zijn inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en het collectief lokale vervoer met bus naar de verschillende locaties.  

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor mogelijke annuleringskosten.

De voertaal is vooral Engels.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname aan de handelsmissie tuinbouw naar Nigeria. De uiterste aanmelddatum is 16 februari 2024.

Deelnemers moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u van de RVO-projectleider een definitieve bevestiging van deelname.

Wij sturen erop aan dat de helft van de deelnemers nog geen zaken doet in Nigeria. Vanwege de ruimte in het NL paviljoen kunnen wij maximaal 20 bedrijven toelaten.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie? Neem dan contact op met:

Tien Hoang, Private Sector Development Coach Nigeria bij RVO,
E.: tien.hoang@rvo.nl

Go/ no-go beslissing

Wij besluiten op 29 februari 2024 of deze missie doorgaat. Dit doen wij op basis van het aantal aanmeldingen.

(Internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)– inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin staan de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Overmacht-clausule

Internationale ontwikkelingen zoals pandemieën, klimaat en daarmee samenhangende (reis)beperkingen kunnen invloed hebben op het reisadvies. Als het reisadvies verandert tijdens de voorbereiding op deze missie (en dat gevolgen heeft voor de organisatie) dan kunnen wij besluiten de missie uit te stellen of te annuleren.

Daar informeren wij deelnemers direct over. In dat geval rekenen wij geen deelnemerskosten. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

In opdracht van:
Ministerie van Buitenlandse Zaken