Onzekerheid over anti-dumpingtarieven voor Mexicaanse tomaten blijft

Eerder dit jaar berichtten we over de het handelsconflict tussen Mexico en de Verenigde Staten over de tomatenexport van Mexico naar de VS. In mei dit jaar besloot de VS, naar aanleiding van klachten van Amerikaanse tomatentelers over vermeende dumping van Mexicaanse tomaten op de Amerikaanse markt, om het zogenaamde Suspension Agreement voor tomaten op te schorten. Hiermee werd er een importtarief van ruim 17% op Mexicaanse tomaten in werking werd gesteld door de VS.

Sorteren van tomaten in fabriek

Er volgde een onderzoek dat vast moest stellen of er inderdaad sprake was van dumping van Mexicaanse tomaten op de Amerikaanse. In september 2019 werd er echter een akkoord bereikt waarin o.a. hogere minimumprijzen werden afgesproken voor specialty tomaten. Ook werd in het akkoord afgesproken dat er meer kwaliteitsinspecties van Mexicaanse tomaten plaats zullen vinden aan de grens.

Onderzoek

Na ondertekening van het akkoord afgelopen september, hervatte de International Commission of International Trade van de VS een onderzoek naar de gevolgen van de import van Mexicaanse tomaten op de Amerikaanse markt. Hoewel de Mexicaanse Vereniging voor Beschermde Tuinbouw (AMHPAC) aangeeft dat zij veel solide argumenten hebben om aan te tonen dat er geen sprake is van een negatieve relatie tussen de Mexicaanse export en de Amerikaanse markt, heeft het onderzoek van de USITC toch uitgewezen dat de Amerikaanse markt schade van heeft ondervonden.

Gevolgen

De uitslag van het onderzoek brengt veel onzekerheid teweeg. Mocht de VS ervoor kiezen om opnieuw het akkoord op te schorten, dan zal dit betekenen dat er een importtarief van 20.91% zal worden doorgevoerd op de Mexicaanse tomaten.