Nieuw tomatenakkoord tussen Mexico en de Verenigde Staten

Afgelopen mei berichtten we over het opgeschorte tomatenakkoord tussen Mexico en de VS. Dit akkoord, dat sinds 1996 minimumprijzen en maximale importhoeveelheden vaststelt om de Amerikaanse markt te beschermen, werd niet hernieuwd door de VS nadat Amerikaanse tomatentelers ertegen protesteerden. Als gevolg trad er vanaf 7 mei 2019 een importheffing van 17.5% in werking.

Tomaten

Vorige week bereikten beide landen een overeenstemming over een nieuw akkoord. In het nieuwe akkoord, dat getekend zal worden op 19 september, zijn hogere minimumprijzen voor specialty tomaten afgesproken (o.a. trostomaten en biologische tomaten). Bovendien wordt er genoemd dat zes maanden na ondertekening, 92% van de vrachtwagens die tomaten naar de Amerikaanse markt vervoerd, aan de grens zal worden geïnspecteerd. De inspectie zal plaatsvinden bij roma- en vleestomaten en bij druiftomaten die niet in kleinverpakking worden geëxporteerd. Onder het nieuwe akkoord zullen de importheffingen komen te vervallen.

In de onderstaande links vindt u het officiële bericht van zowel het Mexicaanse Ministerie van Economie als het Amerikaanse Ministerie van Handel.