Nederlandse technologie en kennis in etalage op Expo 2020 in Dubai

De Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen maken slim gebruik van de kansen die de 35e wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai biedt om zijn kennis en technologie voor het voetlicht te brengen. Dat zegt landbouwraad Erik Smidt. “Het motto waarmee Nederland zich presenteert – Uniting Water, Energy and Food – sluit naadloos aan bij de voedselstrategie van landen in de Golfregio.” 

Expo 2020 Dubai is na een jaar uitstel vanwege de Covid-pandemie in oktober 2021 geopend en loopt door tot eind maart 2022. Nederland is prominent op de wereldtentoonstelling aanwezig met een eigen paviljoen. Dit is de centrale plek waar het Nederlands bedrijfsleven zijn kennis en technieken presenteert. Innovatieve technologie op het brede terrein van voedselproductie, variërend van bedekte tuinbouw tot pluimveehouderij, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Erik Smidt
Erik Smidt

Inzet landbouwteam

Landbouwraad Erik Smidt en zijn teamleden, werkend vanuit de Nederlandse ambassade in Riyad (Saoedi-Arabië) en het Nederlandse Consulaat Generaal in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) zijn actief betrokken bij de wereldtentoonstelling, bijvoorbeeld door seminars te organiseren, presentaties te verzorgen, bezoeken te organiseren aan lokale organisaties en bedrijven en vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven te ondersteunen.

Nederlandse technologie in de etalage

Terugblikkend op zijn ervaringen tot nu toe zegt Smidt: “Ondanks Covid en de effecten daarvan op de aanwezigheid van overheden en bedrijven weet Nederland zijn kennis en technologie in de etalage te zetten. Wat de effecten daarvan zijn op de inzet van de Nederlandse agrofoodsector in de komende jaren in de Golfregio en landen daar omheen moet zich natuurlijk uitwijzen. Maar ik ben zeker optimistisch.”

Lees verder onder foto

Het landbouwteam voor de Golfstaten
Het landbouwteam voor de Golfstaten

Water uit lucht

Het innovatieve ontwerp van het Nederlandse paviljoen trekt veel aandacht van bezoekers aan de expo, zegt Smidt. In dit paviljoen laten Nederlandse ontwerpers en technologen zien welke oplossingen de Nederlandse water-, energie- en agrofoodsectoren te bieden hebben voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, klimaat en biodiversiteit.

In het paviljoen wordt water uit lucht onttrokken met behulp van de zogeheten Sunglacier-techniek. Zonnepanelen wekken de benodigde energie op. Het gewonnen water dient als grondstof voor de productie van groenten en paddenstoelen in het paviljoen en wordt daarnaast geserveerd als drinkwater.

Voedsel lokaal produceren

Deze combinatie van waterwinning, energie- en voedselproductie in een circulair klimaatsysteem trekt veel aandacht, zegt Smidt. “Zeker van overheden en bedrijven uit de Golfstaten. De Verenigde Arabische Emiraten en ook bijvoorbeeld Saudi-Arabië willen meer voedsel in eigen land produceren in plaats van te importeren. Beschikbaarheid van water is daarvoor essentieel. De watermachine in het Nederlandse paviljoen biedt kansen in gebieden met een hoge luchtvochtigheid. In grote delen van de Golfstaten is dat het geval. Met andere woorden, de technieken die Nederland op de wereldtentoonstelling presenteert, zijn breed inzetbaar.”

'De Nederlandse ambassade in Oman houdt op 20 februari de Oman-dag. Op die dag presenteren we een studie over de mogelijke kansen voor bedrijven uit de Nederlandse agrofoodsector die actief willen worden in Oman'

Evenement voor pluimveeketen

Op de tweede verdieping van het Nederlandse paviljoen zijn afgelopen maanden diverse evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld een door de Nederlandse pluimveesector. De nadruk lag op technologische innovaties in de hele pluimveeketen, van stalconcepten tot en met slachtlijnen en verpakkingstechnieken. Smidt: “Daarbij was er veel aandacht voor milieu en dierwelzijn. Pluimveehouderij is een groeiende sector in de Golfstaten, maar ook in landen in de omringende regio zoals India en Oost-Afrika. Dit pluimvee-evenement bood de mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven om hun bestaande klanten te spreken en nieuwe te ontmoeten. En dat gebeurde ook.”

Landbouwweek

Van 13 februari tot 24 februari vindt op de Expo de 'Food, Agriculture & Livelihoods' - week plaats. Aan deze landbouwweek doen alle toonaangevende landen mee die op de wereldtentoonstelling aanwezig zijn. Belangrijk onderdeel van deze week is de voedingsbeurs Gulfood, waar Nederlandse bedrijven aan deelnemen met een stand op de Nederlandse paviljoens. Bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in de zuivel, kalfsvleessector en in het segment van de vleesvervangers.

Lees verder onder foto

Bezoek koninklijk echtpaar aan Nederlands paviljoen aan Expo Dubai
Bezoek koninklijk echtpaar aan Nederlands paviljoen aan Expo Dubai

EU-dag over Green Deal

Op 19 februari houdt de Europese Unie een seminar over de Green Deal en Farm-to-Fork strategie. Volgens Smidt sluit de filosofie achter deze Europese voedsel- en klimaatstrategie – kortere voedselketens, efficiënt gebruik van grondstoffen en inzet van duurzame energiebronnen – aan bij die van landen in de Golfregio. “De speciale EU-dag op de wereldtentoonstelling stimuleert hopelijk meer landen om nog sterker lokaal te sturen op voedselzekerheid en verduurzaming.”

Oman-dag

De Nederlandse ambassade in Oman, ook behorend tot het werkgebied van Smidt, houdt in de landbouwweek op 20 februari de Oman-dag. Smidt: “Op die dag presenteren we een studie over de mogelijke kansen voor bedrijven uit de Nederlandse agrofoodsector die actief willen worden in Oman. Ik kan nu al zeggen dat de sectoren bedekte tuinbouw en aquacultuur eruit springen. Juist aan deze sectoren geeft de overheid van Oman prioriteit en zoekt het lokale bedrijfsleven naar partners.”

Lees verder onder foto

Bezoekers in Nederlands paviljoen op Expo in Dubai
Beeld: ©Erik Smidt
Bezoekers in Nederlands paviljoen op Expo in Dubai

Dubai Chamber of Commerce

Op 21 februari organiseert de Dubai Chamber of Commerce, samen met Nieuw Zeeland en Estland, het evenement 'How Do We Sustainably Grow Food to Meet Future Demand'. Twee Nederlandse sprekers leggen op deze dag uit hoe het Nederlandse concept van circulaire en duurzame landbouw toegepast kan worden in de Golflanden.

Tuinbouwdagen

Op 22 februari tijdens de Horticultural Days presenteert de Nederlandse tuinbouwsector de technologie die Nederland kan leveren, in relatie tot de vraag die er is in de Golflanden. De tuinbouwbijeenkomst op het Nederlandse paviljoen wordt afgetrapt door de landbouwministers van Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De dag ervoor vindt een Floriade experience plaats op het Nederlands paviljoen. Dit hybride event is gericht op een groter publiek dan alleen de Golfregio. Betrokken partijen uit Nederland laten hier zien hoe Nederland wereldwijd zorgt voor voedselproductie close to the consumer.

Food for Future Summit

Op 23 en 24 februari presenteren diverse Nederlandse bedrijven zich op de Food for Future Summit. Naast dit congres vindt een beurs plaats waar diverse Nederlandse bedrijven uit de tuinbouwsector exposeren. Dat doet bijvoorbeeld Dutch Greenhouse Delta, de overkoepelende organisatie die met ondersteuning van RVO een gezamenlijke strategie ontwikkelt voor de inzet van het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven in de Golf-regio.

Landbouwteam Golfstaten
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLAgrofoodGCC