‘VS zet in op digitalisering platteland’

Verbetering van de digitale infrastructuur op het platteland van de Verenigde Staten is een van de speerpunten van regering Biden. Dat is voorwaarde voor verduurzaming van de agrarische sector, zegt Caroline Feitel, senior landbouwadviseur in het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Washington. Dit artikel maakt deel uit van een serie interviews met de landbouwadviseurs die een belangrijke rol spelen in het werk van het wereldwijde landbouwattachénetwerk.

Verenigde Staten is een land van tegenstellingen. Aan de ene kant is de VS de thuisbasis van hoogtechnologische concerns als Tesla, Google en Microsoft. Aan de andere kant zijn hele plattelandsgebieden verstoken van internet en mobiele telefonie. “Dat staat een duurzame transitie in de landbouw in de weg. De huidige regering onderneemt gelukkig actie.”

Caroline Feitel
Caroline Feitel

Onderzoek tabakslobby

Caroline Feitel studeerde in het begin van de jaren negentig bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar afstudeeronderzoek naar het functioneren van de Amerikaanse tabakslobby reisde zij naar de VS. “Zo kwam ik in aanraking met de agrarische sector en raakte enorm geboeid. Ik ontmoette hier ook mijn man en bleef in dit intrigerende land hangen. Heb er nooit spijt van gehad dat ik niet ben teruggekeerd naar Nederland.”  

Afwisselende baan

Zij trouwde in 1995, werkte een korte periode bij de Wereldbank en solliciteerde in 1996 op een functie bij het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Washington. Zij was eerst landbouwassistent, later landbouwadviseur. “Ik heb een afwisselende baan in een interessante economische sector. De ene dag ben ik bezig met het openen van de Amerikaanse markt voor schelpdieren uit Nederland, de andere dag organiseer ik een handelsmissie voor Nederlandse bedrijven op het gebied van precisielandbouw. Mijn werk is en blijft boeiend.”

'Er is jarenlang onderhandeld over de import van schelpdieren zoals mosselen en oesters uit Nederland. Dat is recent succesvol afgerond'

Wandelen

Zij woont met haar Amerikaanse man Robert in Maryland, vlak over de grens van Washington DC. Hun oudste dochter Grace is onlangs afgestudeerd, hun jongste dochter Camilla begint dit najaar aan een universitaire studie. In haar vrije tijd wandelt zij regelmatig met vriendinnen. Zij is ook vrijwilliger op een adoptiecentrum voor poezen.

Caroline Feitel werkt als vrijwilliger in een poezenadoptiecentrum
Caroline Feitel werkt als vrijwilliger in een poezenadoptiecentrum

Vier seizoenen

Het is geen straf om als Nederlander in de VS te wonen, zegt zij. “In de winter hebben wij hier sneeuw en ijs, in de zomer is het erg warm. Met daar tussenin een prachtig voorjaar en herfst. Je hebt hier vier totaal verschillende seizoenen. Belangrijker, Amerikanen zijn toegankelijk en behulpzaam. Daarnaast is Washington DC een hele internationale stad die mensen uit de hele wereld trekt. Je maakt hier makkelijk contacten.”

Land van tegenstellingen

Het land heeft ook een andere kant. “De tegenstellingen in de samenleving nemen toe. Tussen zwart en wit, rijk en arm en zeker ook in politiek opzicht. De samenleving raakt verdeeld, de tegenstellingen worden scherper. Dat is een minder mooie kant van de VS.”

Export schelpdieren

Creëren van markttoegang voor agrofoodproducten uit Nederland is een van de taken van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade. Zij speelt daar ook een rol in. “Die procedures duren vaak lang en je moet dus geduld hebben. Des te mooier als de grens opengaat. Zo is er jarenlang onderhandeld over de import van schelpdieren zoals mosselen en oesters uit Nederland. Dat is recent succesvol afgerond. Nederlandse schelpdieren mogen nu worden afgezet in de VS. En de staten Massachusetts en Washington kunnen vanaf dezelfde datum hun schelpdieren naar de EU exporteren. Een mooie afspraak, helemaal omdat de VS en de EU elkaar tegelijkertijd markttoegang hebben verschaft. Tijdens de Seafood Expo in Boston in maart is feestelijk stilgestaan bij dit moment. Binnenkort reist een groep Amerikaanse oesterhandelaren naar Zeeland. Hopelijk komt de handel goed op gang.”

Caroline bij een Whole Foods Market
Caroline Feitel bij een Whole Foods Market

Orchideeën

Soortgelijke onderhandelingen tussen de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten vinden plaats over de markttoegang van orchideeën in een groeimedium. “Dit is ook een lang traject, het markttoegangsproces gaat de goede kant op. Nederlandse producenten kunnen de plantjes dan langer opkweken in hun eigen kas voordat ze op transport gaan. Dat bespaart tijd en geld voor Amerikaanse kwekers en verruimt dus de exportkansen van Nederlandse ondernemers.”

Duurzame landbouw

Samenwerking tussen Nederland en de VS en Canada op het gebied van duurzame landbouw staat de laatste jaren prominent op de agenda van haar team. “In Californië heeft dat geleid tot samenwerking op het terrein van klimaatslimme landbouw, waarbij in het bijzonder aandacht is voor Controlled Environment Agriculture. Daar is een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en Californië bij betrokken.”

Duurzame zuivel

Daarnaast werkt het landbouwteam aan een samenwerking met Californië op het terrein van duurzame zuivelproductie. Eind van dit jaar wordt een innovatiemissie naar Californië georganiseerd over dit thema (zie kader).

“Als landbouwteam zijn we ook betrokken bij een samenwerking, gericht op de Orchard of the Future, in de staat Washington aan de westkust. Daar gaat het over verduurzaming van de fruitteeltsector. Nederlandse bedrijven hebben veel te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, watergebruik en automatisering. In de staat Georgia richten we ons, samen met bedrijven en kennisinstellingen, op verdere samenwerking op het terrein van duurzame pluimveeproductie.”

Innovatiemissie Californië: Duurzame zuivel

Onderzoekers en ondernemers die werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de melkveehouderij en zuivelsector: opgelet! Meld u aan voor de innovatiemissie naar Californië van 28 november tot en met 2 december. Centraal bij deze innovatiemissie staat het verkennen van samenwerking in onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven. Meer informatie en aanmelding.

Uitgangsmaterialen

Feitel is ervan overtuigd dat de Amerikaanse en Canadese markt ook komende jaren interessant blijft voor de Nederlandse agrofoodsector. “Nederland staat hier bekend als agrarisch kennisland met hoogwaardige technologie. Agrarische producten zijn hier ook nog steeds gewild, zeker dierlijke en plantaardige uitgangsmaterialen. Sterker nog, enkele sectoren in de VS zijn in hoge mate afhankelijk van de import daarvan.”

Nieuwe wind

Sinds het aantreden van president Joe Biden waait er een nieuwe wind op het ministerie van Landbouw in Washington DC. Zo wordt er fors geïnvesteerd in de opzet van regionale en lokale voedselsystemen in en rond grote steden. “Rond 80% van de landbouwbegroting gaat nog steeds naar voedselzekerheidsprogramma’s. Dat is nodig omdat er zelfs in dit relatief rijke land sprake is van ondervoeding. Via de opzet van regionale en lokale voedselsystemen moet daar verandering in komen. Door gezonde voeding dichter bij de stad te produceren, maar ook door het creëren van opleidingen en banen.”

Snel internet

Plattelandsontwikkeling is een van de speerpunten van regering Biden en het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Realisering van snel internet is daar onderdeel van. Feitel: “In veel gebieden kun je hier niets met sensoren om bijvoorbeeld het gebruik van water en chemische middelen te verlagen. Slecht internet betekent geen technologische innovatie en dus geen verduurzaming. Komende jaren gaat hier hopelijk verandering in komen. Dat biedt dan ook weer extra mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.”

Contact