Innovatiemissie Californië: Duurzame zuivel

Onderzoekers en ondernemers die werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de melkveehouderij en zuivelsector: opgelet! Meld u nu aan voor de kennis- en technologie innovatiemissie naar Californië van 28 november tot en met 2 december. Centraal bij deze innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking in onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven.

De Nederlandse kennis, kunde en technologie in de agrifoodsector draagt wereldwijd bij aan de verduurzaming van lokale voedselsystemen. Deze positie versterken we door te investeren in innovaties en samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Voor wie?

Bent u ondernemer, technologieaanbieder, heeft u een start-up of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling en bent u actief op een van onderstaande themas met een focus op verduurzaming van de melkveehouderij en zuivelsector? Dan kan deze missie interessant zijn voor u.

Voor potentiële richtingen voor samenwerking kunt u denken aan:

 • Smart Dairy: artificiële intelligentie (AI) en digitalisering, tools en sensoren voor duurzame productie;
 • innovatieve voeder- en mestmanagementoplossingen;
 • innovatieve stalsystemen voor de melkveehouderij;
 • oplossingen om de uitstoot van GHG/NH3 te verminderen of af te vangen;
 • digitale (management) oplossingen voor de melkveehouderij.

Wat levert het u op?

Door mee te gaan op deze missie kunt u:

 • inzicht krijgen in het ecosysteem, de innovatieve ontwikkelingen en kansen in de melkveehouderij en zuivelsector in Californië;
 • trends en kansen verkennen voor (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en/of bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
 • innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in de VS.

Concept Programma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We nemen de wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee bij het bepalen van het definitieve programma.

Het programma in Californië bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 

 • Bezoeken melkveehouders en zuivelconglomeraten (zoals California Dairies, Inc.).
 • Contact leggen met boeren-/zuivel-/industrieorganisaties (zoals de California Dairy Research Foundation).
 • Kennismaken met technologiebedrijven en kennisinstellingen (zoals UC Davis/UC ANR).
 • Een mogelijk contactmoment met het Californische Ministerie van Landbouw en Voedsel (CDFA). 

De missie begint op maandag 28 november en eindigt op vrijdag 2 december. 

Let op: de zuivelproducerende regio's in de Central Valley zijn zo'n 4 uur rijden van San Francisco vandaan. Dit betekent dat u tijdens deze reis aanzienlijke afstanden aflegt per bus.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het gezamenlijke programma, transfers van en naar de programmaonderdelen, en de lunches en diners die vermeld staan in het programma. 

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor een matchmaking (dit wordt in een later stadium bepaald).

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk 30 september 2022 aan via het aanmeldformulier

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie en expertise passen binnen de scope en doelstelling van de missie.

Californië: grootste zuivelproducent van de VS

De staat Californië is de grootste melkproducent binnen de Verenigde Staten en kent vergelijkbare uitdagingen als Nederland op het gebied van duurzaamheid. Zo is er de noodzaak om de uitstoot van methaan en CO2 te verminderen. Dit is een duurzaamheidsambitie die door zowel private en publieke partijen gedragen wordt zoals ook bleek tijdens de California Dairy Sustainability Summit in april 2022. 

Nederland en Californië hebben in 2019 een intentieverklaring getekend om samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderzoekers te stimuleren. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en om te gaan produceren op een manier die beter is voor het klimaat. Onderdeel hiervan is het onderzoek van de WUR Dairy Campus dat dit jaar wordt afgerond. 

Meer weten?

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen? De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden jaarlijks de mogelijkheid om financiering voor publiek-private R&D-samenwerking aan te vragen via de Seed Money Project (SMP) en Publiek Private Samenwerking (PPS)-instrumenten.  Daarnaast zijn er binnen RVO verschillende andere instrumenten beschikbaar, zoals de DHI-subsidieregeling en Partners for International Business (PIB).

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Bert van der Heide
Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food
E: bert.vanderheide@rvo.nl 
M: +31 (0) 6 2937 1209

Dennis van Kampen
Adviseur Internationale Innovatie
E: dennis.vankampen@rvo.nl
M: +31 (0) 6 1552 8420

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Landbouwbureau in Washington, DC via: WAS-LNV@minbuza.nl 

Covid-19-Clausule

De organisatie neemt op 15 oktober 2022 een besluit over het doorgaan van deze innovatiemissie op basis van:

 • het aantal aanmeldingen;
 • het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • de dan in de Verenigde Staten geldende inreisregelgeving.

Wij informeren de deelnemers hier meteen over. Bij uitstel of annulering brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

Mocht het reisadvies in de periode vanaf 15 september 2022 tot vertrek alsnog wijzigen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de innovatiemissie alsnog te annuleren. Ook dan brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

De lokale maatregelen kunnen steeds veranderen. De Nederlandse vertegenwoordiging in de VS houdt de maatregelen nauwlettend in de gaten. Wij informeren u voor uw vertrek over de dan geldende maatregelen en voorwaarden.