'Nederland staat in agrarisch Chili op de kaart'

De agrarische handelsrelatie met Chili intensiveert. Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven ziet exportkansen, bijvoorbeeld op het terrein van genetica, automatisering en duurzame agrotechnologie. Dat zegt landbouwadviseur Gerbrand Jung vanuit de Nederlandse ambassade in de Chileense hoofdstad Santiago. Dit artikel maakt deel uit van een nieuwe serie over de landbouwadviseurs die een belangrijke rol spelen in het werk van LAN wereldwijd.

Nederland staat inmiddels in agrarisch Chili op de kaart als kennis- en innovatieland. Dat resulteert in bijvoorbeeld handelsmissies en uitvoering van projecten in Chili met Nederlandse ondersteuning. Verduurzaming van productietechnieken is daarbij een belangrijke invalshoek.

Gerbrand Jung
Gerbrand Jung

Nieuwe president

Het aantreden van Gabriel Boric – recent geïnaugureerd als president - biedt nieuwe kansen voor Nederland, verwacht Jung. “De agenda van Boric is sociaal en groen gekleurd. Verduurzaming van de landbouw is een van zijn speerpunten. Nederlandse bedrijven lopen hierin voorop. Mijn ervaring is dat Chileense producenten graag willen samenwerken met bedrijven uit Nederland. Het is mijn taak partijen bij elkaar te brengen.”

Kwartiermaker

Jung is onderdeel van het landbouwteam dat is gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Buenos Aires (Argentinië). Zijn eigen standplaats is Santiago. In 2020 werd voor deze constructie gekozen, Jung was kwartiermaker in Chili. “Ik kreeg veel vrijheid om mijn eigen functie in te vullen, contacten te leggen en thema’s te identificeren die belangrijk zijn voor de Chileens-Nederlandse agrorelatie. Dat doe ik allemaal in nauwe samenwerking met het economische team op de ambassade hier in Santiago en het landbouwteam in Buenos Aires.”

'Chileense producenten zijn op zoek naar beter uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld in de groente-, bloembollen- en fruitsector'

Agro-export Chili $17 miljard

Chili is in agrarisch Nederland een tamelijk onbekend land. Toch loopt het land voorop in Latijns-Amerika, zeker in de agrofoodsector. Jung: “In 2021 bedroeg de landbouw- en visserijexport van Chili $23,5 miljard. Zalm, vers fruit, houtpulp en wijn zijn de belangrijkste exportproducten. Nederland is na China en de VS het derde importland van Chileense agroproducten. Dat zegt veel over de handelsrelatie tussen beide landen. Die relatie is er en wordt sterker.”

Uganda en Duitsland

Jung studeerde Bestuurskunde en International Development Studies. Hij werkte als trainee op de ambassade in Santiago en kwam vervolgens terecht in Uganda en Duitsland waar hij werkte voor private bedrijven in de sierteeltsector. In april 2020 keerde hij terug naar Chili, het geboorteland van zijn partner Mariana.

Lees verder onder infographic

Im- en exportstromen tussen Chili en Nederland
Im- en exportstromen tussen Chili en Nederland

Zicht op de Andes

Chili is een van de mooiste landen in de wereld, zegt Jung. “Vanachter mijn bureau op de ambassade kijk ik op de Andes, tegelijkertijd is de kust nooit ver weg. Het land verenigt alle klimaten in zich. Daardoor is de agrarische sector zo divers. Chili is vergeleken met andere landen in Zuid-Amerika een ontwikkeld land waar je relatief makkelijk zaken kunt doen. Kortom, ik vind Chili een prachtig land om te wonen en te werken.”

Opbouw netwerk

Een belangrijke taak van hem is om Nederland in Chili op de kaart te zetten bij agrofoodbedrijven, kennisinstellingen en overheid om vervolgens geïnteresseerde partijen met elkaar in contact te brengen. Daarvoor heeft hij inmiddels een netwerk opgebouwd.

Kennisuitwisseling over certificering

Resultaat daarvan is bijvoorbeeld het contact tussen de Chileense en Nederlandse NVWA. “Nederland kent een efficiënte en veilige certificering. Daar kunnen en willen de Chileense autoriteiten van leren. Dat is trouwens ook in het belang van Nederlandse exporteurs van bijvoorbeeld plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal. Sinds eind vorig jaar worden alle exportdocumenten voor plantaardige producten digitaal afgehandeld. Dit jaar staat een Chileens bezoek aan Nederland gepland om de import- en exportprocessen verder te versoepelen.”

Lees verder onder foto

Wijn is een belangrijk exportartikel van Chili
Wijn is een belangrijk exportartikel van Chili

Uitgangsmaterialen

De land- en tuinbouw is een belangrijke sector in Chili. De ontwikkelingen gaan snel. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. “Chileense producenten zijn op zoek naar beter uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld in de groente-, bloembollen- en fruitsector. En vergeet niet de visserij, de kweek van zalm breidt hier snel uit. Qua genetica loopt Nederland mondiaal voorop. Chili neemt ons land als voorbeeld om regionaal gezien een hub te worden.”

Productie van zeewier

Zeewier is eveneens een teelt met perspectief. “Dan gaat het om zeewier als grondstof voor veevoer en voor humaan gebruik. Inmiddels is er met financiële steun van de topsector Agri & Food een Seed Money-project gestart met Nederlandse en Chileense partijen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige productie van zeewier. Ik ben er trots op dat dit project van start gaat.”

Springplank naar Latijns-Amerika

Overigens zijn er al redelijk veel Nederlandse bedrijven actief in Chili. Voorbeelden zijn Rijk Zwaan, Hendrix Genetics, Barenbrug, Rabobank, Lely en Koppert. Deze bedrijven zitten allemaal in het netwerk van Jung. “De grote internationale spelers zien kansen in Chili zelf, maar ze vestigen zich hier ook, omdat ze Chili als springplank gebruiken naar andere landen in Latijns-Amerika.”

Lees verder onder foto

Veldbezoek met landbouwraad Inge Horstmeier
Veldbezoek met landbouwraad Inge Horstmeier

Verzilting en verdroging

Verduurzaming van de voedselproductie krijgt in Chili steeds meer aandacht. Het aantreden van president Boric kan die transitie versnellen. Jung is betrokken bij enkele projecten waarin Nederlandse bedrijven ondersteuning gaan bieden in de strijd tegen verzilting en verdroging. “In het noorden van Chili is een nieuw landbouwgebied in ontwikkeling van maar liefst 20.000 hectare. Hierbij wordt ook gekeken naar nieuwe high value crops. Er is grote behoefte aan zouttolerante gewassen en bijvoorbeeld technieken voor een efficiënter watergebruik. Bedekte tuinbouw biedt ook perspectief.”

Efficiënt watergebruik

In de centrale vallei van Chili is fruitteelt een belangrijke sector. Hier is sprake van verzilting. Efficiënt watergebruik – niet te veel of te weinig en op het juiste tijdstip – leidt tot een hogere productie. Jung: “Met Nederlandse partijen voeren we nu een pilot uit. Het gebruik van satellietbeelden om de productie te verduurzamen is een van de maatregelen waarnaar wordt gekeken.”

Op reis

De afgelopen twee jaar kon Jung nauwelijks buiten de stad reizen vanwege de Covid-maatregelen. Inmiddels kan hij wel reizen. “En dat ga ik ook doen. Ik wil de kansen onderzoeken voor Nederlandse partijen in de zuivel, zalmkweek en wijnbouw. Ik ga afspraken maken met producenten en brancheorganisaties. Daar zie ik naar uit.”

FruitTrade 2022

Het jaarlijkse evenement FruitTrade, de beurs voor de Chileense fruitsector, vindt dit jaar plaats in Santiago op 12 en 13 oktober. De Nederlandse ambassade is actief aanwezig op dit evenement. Voor fruitimporteurs en toeleveranciers van de sector biedt deze beurs de kans om in contact te komen met producenten en handelaren. Bij interesse kunt u contact opnemen met de ambassade in Santiago: stg-lnv@minbuza.nl

Contact

Email: stg-lnv@minbuza.nl
Telefoon: + 56 9 3927 8013