'Steeds op zoek naar coalitiepartners in EU'

De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad van landbouwministers leggen de laatste hand aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Er komt een koerswijziging, het nieuwe GLB wordt groener. Daar is Nederland voorstander van, maar het speelveld in Europa moet wel gelijk blijven. Dat zegt Carla Boonstra, de nieuwe landbouwraad in Brussel. Dit artikel maakt deel uit van een serie over landbouwraden. Lees meer over wie zij zijn en wat ze doen.

Boonstra heeft een dubbele functie. Zij geeft leiding aan het landbouwteam bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de Europese Unie. Tegelijkertijd is zij landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Brussel, met als werkgebied België en Luxemburg.

Carla Boonstra
Carla Boonstra

Mix van werkzaamheden

De bedoeling is dat zij 80% van haar werktijd besteedt aan haar PV-activiteiten. Voor andere 20% zet zij zich in voor de belangen van de Nederlandse agroketen in België en Luxemburg. “Dit is een prachtige baan”, zegt Boonstra. “Aan de ene kant ben ik nauw betrokken bij de landbouwpolitieke dossiers van de Europese Unie. Aan de andere kant ga ik als landbouwraad in België en Luxemburg heel praktisch aan de slag. Een mooie mix van werkzaamheden.”

Japans gestudeerd

Boonstra heeft Japanse taal- en cultuurkunde gestudeerd. Op de Japanse ambassade in Den Haag kwam zij in aanraking met landbouwthema’s. “Daar is het zaadje gekiemd, ik ben me steeds meer gaan interesseren voor landbouw en voedsel.” Ze werkte vervolgens als landbouwraad in Japan, bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO in Parijs en op het ministerie van LNV in Den Haag.

'We willen voorkomen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren en tuinders verslechtert'

Generalist

Zij omschrijft zichzelf als generalist. “Mijn affiniteit ligt bij onderwerpen als landbouwbeleid, handelspolitiek en ondernemerschap. Ik ben geen specialist gewasbescherming of meststoffen. Maar dat hoeft ook niet op deze plek.”

Brussel waar Boonstra sinds januari 2021 woont, is voor haar niet onbekend. “Sterker nog, ik woonde hier van mijn 6e tot mijn 10e jaar samen met mijn ouders. Mijn ouders zijn gescheiden en later kwam ik er nog vaak bij mijn vader die in Brussel bleef wonen. Ik ken deze mooie stad. Het voelt als thuiskomen.”

Permanente Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie wordt ook wel PV EU genoemd. Ons land heeft meerdere permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties, bij de OESO (Parijs) en de FAO (Rome) zijn net als in Brussel medewerkers van het ministerie van LNV gestationeerd. Bij de PV EU werken experts van alle ministeries. Doelstelling is om de Nederlandse belangen in de Europese Unie zo goed mogelijk te behartigen. Het landbouwteam van Boonstra bemoeit zich logischerwijs met de agrarische belangen, maar probeert uitdrukkelijk de verbinding te leggen met de andere Europese dossiers zoals klimaat, digitalisering en gezondheid.

Beeld: pixel2013 / Pixabay

Nieuw landbouwbeleid

Komende maanden staat onder meer het nieuwe GLB op haar agenda. “De bedoeling is dat het landbouwbudget meer wordt ingezet om de landbouw toekomstbestendiger en groener te maken. Daarvoor komen bijvoorbeeld zogeheten ecoregelingen waar boeren aan mee kunnen doen. De inzet van Nederland is dat deze vergroening fors op gang komt, maar dan wel in alle lidstaten. Samen met het ministerie van LNV probeert mijn landbouwteam dat te bereiken. We willen voorkomen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren en tuinders verslechtert. Dat vraagt veel overleg met de andere lidstaten. We proberen coalities te sluiten met landen die op onze lijn zitten.”

Uitzonderingspositie behouden

De zogeheten derogatie van de Nitraatrichtlijn is een ander onderwerp dat veel aandacht vraagt. Nederlandse boeren hebben al jaren – onder strikte voorwaarden - een uitzonderingspositie als het gaat over bemesting met stikstof. “Doel is om de derogatie te behouden. Aan ons de taak om hierover samen met de collega’s in Den Haag het gesprek aan te gaan met de Europese Commissie.

'De Waalse markt is nog redelijk onbekend. Aan mijn landbouwteam de taak om exporteurs de weg te wijzen'

Coalitiepartners zoeken

Boonstra houdt van onderhandelingen en het zoeken naar coalitiepartners. “Hoe lopen de hazen, aan welke knoppen kunnen we draaien? Ik vind het boeiend om daar een rol in te spelen. In het verleden was het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner van Nederland. De VK is helaas uit de Unie gestapt en dat is een enorm gemis. Het evenwicht is veranderd. Maar gelukkig zijn er meer landen die op onze lijn zitten. Zweden en Denemarken bijvoorbeeld, maar op een aantal punten ook de Baltische staten.”

Belangrijk exportland

Een dag per week is Boonstra actief als landbouwraad in België en Luxemburg. Op deze plek gaat het vooral om de behartiging van de agrarische belangen van Nederland. “De Nederlandse agrosector exporteert jaarlijks voor circa €10 miljard naar België. België is het op een na belangrijkste exportland, na Duitsland. De afzet naar de VK zal mogelijk verminderen. Wellicht zien exporteurs marktkansen hier. Zeker de Waalse markt is nog redelijk onbekend. Aan mijn landbouwteam de taak om hen de weg te wijzen.”

Samenwerking met Vlaanderen

De landbouw in Vlaanderen is in een groot aantal opzichten vergelijkbaar met die in Nederland. “In Vlaanderen spelen dezelfde kwesties als in Nederland, bijvoorbeeld rond stikstof, fosfaat en nitraat. Ik wil daarom proberen de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren. Stikstof van de Vlaamse veehouderij slaat neer in Nederland, en andersom gebeurt hetzelfde. We hebben dus ook gezamenlijke belangen. Hoewel Wallonië, met zijn Franse taal- en cultuurachtergrond, misschien niet direct een natuurlijke partner is, willen we de komende tijd ook hier de kansen voor samenwerking verkennen.”

Contact

Landbouwraad: Carla Boonstra
Emailbru-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgroBelgie