Bezoek Minister Schouten aan Japan in aanloop naar G20

LNV-minister Carola Schouten bracht van 10 t/m 12 mei een bezoek aan Japan. Aanleiding was de landbouwministeriele G20 bijeenkomst in Niigata dat in dat weekend plaatsvond. De G20 landen beheren samen 60% van de wereldwijde landbouwgrond en dragen voor 80% bij aan de gehele handel in voedsel. Japan - dit jaar de voorzitter van de G20 - had Nederland weer uitgenodigd om deel te nemen. Naast de Nederlandse bijdrage aan de slotverklaring had de minister diverse overleggen met haar collega's om de bilaterale samenwerking te bespreken.

Voor de conferentie in Niigata lag de focus op duurzame agro en voedsel ketens, en werden verschillende zogenoemde “good practices” behandeld. Ministers uit de G20 en gast landen hebben meerdere sessies en discussies gehad over de centrale thema’s:

  1. De bevordering van innovaties en technologieën als AI, Robotica en ICT
  2. Het versterken van de positie van de boer en andere belanghebbenden binnen voedselketen en agro-waardeketen
  3. Mogelijke bijdrages voor het behalen van de Duurzame Ontwikkeling Doelen (SDGs)

Minister schouten bediscussieerde in Japan hoe agrofood value chains bij kunnen dragen aan een inclusieve en duurzame agrofoodsector. Het G20 platform was een goede gelegenheid om haar visie op kringlooplandbouw aan collega-landbouwministers te presenteren. Zo moet de waardering voor onze voedselproductie breder worden gezien dan de economische waarde. Ook moet er gekeken worden naar de rol van voedselproductie binnen de samenleving, natuur en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het verlagen van de benodigde grondstoffen het hergebruiken van reststromen en meer waardering voor de boeren.

De conferentie is op zondag 12 mei afgesloten met een gezamenlijke verklaring van 34 deelnemende landen en organisaties, waarin het belang van een duurzame agrofoodsector en van kennisdeling werd bevestigd. De verklaring benadrukt het belang van innovatie en technologie binnen de agrofoodsector.

V.l.n.r. Y. Saito, Landbouwassisente, Ambassade Tokio, J. Sluiter, Directeur Communicatie en A.Gierveld, Directeur Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid, LNV min. Schouten, E.J. Krajenbrink, Landbouwraad in Tokio, Casper Holl, MT-lid, Directie EIA, Min LNV en A. de Bie, Rijkstrainee, Ambassade

Minister Schouten ontmoette in Tokio de Japanse minister van Landbouw, Takemori Yoshikawa, voor een uitwisseling van meningen over de G20, kringlooplandbouw en de bilaterale landbouwdialoog, gevolgd door bilaterale gesprekken in Niigata met haar collega ministers uit Canada, Turkije en Indië.

Relevante artikelen: 

Minister Schouten bezoekt Japan in aanloop naar G20

G20 Agriculture Ministers' Meeting in Niigata

G20 Agriculture Ministers’ Declaration 2019

Bilaterale landbouwdialoog (MOU) 

Bilateraal gesprek met de gastheer van G20 in Niigata, de heer Takamori Yoshikawa, Japanse Minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij
Minister Schouten onder de blauweregen in volle bloei
Bij de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur in Tokio (v.l.n.r. J.H. Christoffels, Innovattie Attaché, R. Matsumoto en C. Hatakoshi, Landbouw Afdeling. Ambassade Tokio, J. Sluiter, Minister, Nederlandse Ambassadeur Aart Jacobi, Y. Saito, A. Gierveld en E.J. Krajenbrink, Landbouwraad,