Frankrijk: op AgTech ontdekkingsreis!

Frankrijk en Nederland worden in de landbouw grosso modo voor dezelfde uitdagingen geplaatst: klimaatverandering, produceren met respect voor de planeet, gebrek aan arbeidskrachten en aandacht voor het verdienmodel van boeren. Zowel in Frankrijk als in Nederland wordt de oplossing o.a. gezocht in innovatie, met de nadruk op AgTech.

Drone
Beeld: ©Export Partner

In beide landen wordt dan ook op grote schaal geïnvesteerd in innovatie op AgTech. De speerpunten zijn daarbij digitalisering, robotisering en genetica. De Franse overheid heeft hier meer dan een miljard euro voor uitgetrokken. Lees hierover ons eerder geplaatst artikel op ABB Frankrijk: veel ambitie op digitalisering, robotisering en genetica - zie link onderaan het artikel. In Nederland wordt via het Groeifonds eveneens een groot budget vrijgemaakt om AgTech te bevorderen.

De Nederlandse ambassade in Parijs stimuleert samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op dit gebied; Nederland en Frankrijk hebben elkaar hard nodig om goede antwoorden te vinden op alle uitdagingen. De ambassade heeft dan ook (met subsidie van RVO) een rapport laten opstellen over AgTech in Frankrijk. Dit rapport is op te vragen bij het AgroTeam Parijs – zie info onderaan het artikel. Dit rapport leidde begin 2021 tot een digitale AI-missie (AI=kunstmatige intelligentie) naar Frankrijk, georganiseerd in samenwerking met RVO en de Nederlandse AI Coalitie. Deze AI-missie leverde, zij het virtueel, nuttige contacten op tussen de Franse- en Nederlandse ministeries van Landbouw, de Franse boerenbond (FNSEA), ZLTO, Franse en Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven, startups en andere organisaties (AgDataHub, Start-life, etc). De wens werd uitgesproken om een fysieke missie naar Frankrijk te organiseren zodra mogelijk.

November 2021 vond vervolgens een seminar over Fotonica plaats op de Nederlandse ambassade, met Franse en Nederlandse spelers uit deze sector. Tijdens dit seminar werd duidelijk dat Fotonica met name interessante toepassingen kent in de landbouw. Photonics Bretagne werkt hieraan en nodigde ons uit te komen. 

Bovenstaande activiteiten resulteerden van 16 tot 19 mei 2022 in een missie van Nederlandse startups en organisaties op het gebied van fotonica en robotica in de landbouw. Hieronder wordt kort verslag gedaan van de verschillende ecosystemen die werden aangedaan.
 

Op het programma: een bezoek aan Photonics Bretagne.

Lab Agrophotonics Lannion
Beeld: ©Photonics Bretagne / Photonics Bretagne

De missie ging op bezoek bij Photonics Bretagne in Lannion, hèt ecosysteem in Frankrijk voor toepassingen van fotonica waaronder toepassingen binnen de Agrosector. Ze ontmoetten een dynamisch en vooruitstrevend netwerk aan hightech bedrijven en organisaties waaronder Arvalis, Oxxius, Idil Fibres Optiques, Kerdy, het instituut Foton en Copeeks.

Connecties werden gemaakt en follow-up afspraken geprogrammeerd. Er zal o.a. worden gewerkt aan een Frans/Nederlands voorstel voor EU-financiering op het gebied van fotonica in de AGRO-SECTOR. 

Copeeks
Beeld: ©Copeeks

Een mooi Frans voorbeeld was de startup Copeeks. Deze startup biedt een reeks digitale oplossingen voor het registreren van gegevens over het welbevinden van kippen, varkens en koeien, aan de hand van videobeelden.

De oplossingen van Copeeks, die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie, waarschuwen automatisch in geval van afwijkingen in gedrag of gezondheid, of een slecht klimaat in de stallen. De interface van het cloud platform biedt een verrijkte en ergonomische weergave van de resultaten. 

Van Nederlandse zijde was Gerrit Polder, specialist Machine Vision and Phenotyping van de Wageningen University & Research – Business Unit Greenhouse Horticulture meegekomen naar Lannion. Gerrit Polder doet onderzoek naar beeldverwerking en robotica. Hij gaf aan de Franse doelgroep een presentatie van de mogelijke oplossingen en toepassingen waar zijn team aan werkt.

PhotonDelta uit Nederland en Photonics Bretagne zullen samen hun samenwerking de komende tijd verder vorm geven en samen projecten ontwikkelen. 
 

Tweede etappe: de Innovatiedag van de proefboederij in Grignon

De missie deed vervolgens de open dag aan van de experimentele boerderij van de landbouwuniversiteit AgroParisTech, waar een groot aantal bedrijven en startups op het terrein van AgTech demonstraties hielden.  De gedemonstreerde innovaties betroffen toepassingen in de veehouderij, de plantaardige productie en de Bio-energie. Bioline, inVivo, Inrae, Corteva, Al Herd, Nenufar, Easy Connect… Maar ook twee startups lid van de club van AgTech startups “LaFermeDigitale (LFD)” : My Easy Farm en Baoba. (meer informatie over LFD hieronder). 

Deze experimentele boerderij ligt in het Westen van de Regio Ile de France, in Thiverval-Grignon. De boerderij biedt ruimte voor onderwijs en onderzoek van AgroParisTech, met een sterke nadruk op publiek/privaat toegepast onderzoek en innovatie. Op de boerderij bevinden zich o.a. 200 melkkoeien, 600 ooien, een zuivelfabriek waar jaarlijks 700.000 liter melk wordt verwerkt en waarvan de producten vervolgens in de regio Ile de France worden verkocht, 400 hectare akkerbouwland en een biovergistingsinstallatie.

Grignon1
Beeld: ©PAR-LAN

Deze experimentele boerderij ligt in het Westen van de Regio Ile de France, in Thiverval-Grignon. De boerderij biedt ruimte voor onderwijs en onderzoek van AgroParisTech, met een sterke nadruk op publiek/privaat toegepast onderzoek en innovatie. Op de boerderij bevinden zich o.a. 200 melkkoeien, 600 ooien, een zuivelfabriek waar jaarlijks 700.000 liter melk wordt verwerkt en waarvan de producten vervolgens in de regio Ile de France worden verkocht, 400 hectare akkerbouwland en een biovergistingsinstallatie.

Derde etappe: Station V, incubator gericht op tuinbouw

De deelnemers aan de missie legden ‘s middags een bezoek af aan de startende incubator Sation V (V voor Végétal), verbonden aan het concern ‘Les Jardins de Gally’ in Saint-Nom-la-Bretèche, eveneens ten Noordwesten van Parijs gelegen. 

Doel van Station V is de ontwikkeling van AgriTech en FoodTech startups in de tuinbouw te stimuleren. Station V is op 31 augustus 2021 gelanceerd tijdens een bezoek van de toenmalige ministers van Landbouw en Digitale Transitie. De kassen van Jardin de Gally bieden de startups een plek aan waar ze hun proof-of-concept on site kunnen ontwikkelen en testen. 

NeoFarm
Beeld: ©PAR-LAN

Een van de bezochte startups betrof NeoFarm. Neofarm ontwikkelt en verkoopt enerzijds kant-en-klare gerobotiseerde kassen en anderzijds een digitaal managementsysteem om de kassen te kunnen gebruiken om biologische groenten te telen. Zo kunnen partijen en individuen die nog weinig verstand van tuinbouw hebben, op een eenvoudige manier beginnen met de teelt van groenten. Gedacht wordt aan gemeenten, scholen of bedrijven die een extra activiteit willen ontwikkelen aan de rand van de stad.  

Vierde etappe: InVivo, Frankrijks grootste landbouwcoöperatie

Ook was de missie welkom bij de landbouwcoöperatie InVivo, die veel innovaties in AgTech financiert en ook buitenlandse bedrijven kan helpen bij introductie op de Franse markt. Bij het dorpje Milly-la-Forêt, ten Zuiden van Parijs, ligt één van de proefboerderijen van InVivo waar deze Franse landbouwreus AgTech projecten ontwikkelt. Een opmerkelijk project betrof een samenwerking met TotalEnergies op het gebied van verticale zonnepanelen, waarbij wordt bekeken hoe landbouw en zonnepanelen in een win-win combinatie te combineren zijn.

InVivo Zonnepanelen
Beeld: ©PAR-LAN

InVivo doet aan scouting van buitenlandse startups, via een wedstrijd, InVivoQuest genoemd. Afgelopen jaar werden prijzen uitgereikt aan startups van over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld Calaf Biophero , Greenshield , Smart Cloud Farming, Nafici, Agrisound, Yeasty, EMEA-thrive… Partners van InVivoQuest zijn o.a. bpiFrance, Tereos, In Extenso, Agro Innovation Lab, BayWa, enz… 

Netwerkevent op het Atelier Néerlandais

Tenslotte vond op woensdag avond 18 mei een netwerkevent plaats op het zogenaamde Atelier Néerlandais, onderdeel van de Nederlandse ambassade in Parijs. Voor dit evenement waren sprekers uitgenodigd van AgroParisTech, InVivo en de AgTech startup incubator “LaFermeDigitale”.


De laatst genoemde partij, ook wel LFD genaamd, groeit snel, telt al 100 leden en is toonaangevend in Frankrijk als het gaat om innovatie in de landbouwwereld. LFD gaf een goed beeld aan de Nederlandse deelnemers van hoe de AgTech-wereld in elkaar steekt in Frankrijk. 
 

LFDay
Beeld: ©LFDay

LFD organiseert op 14 juni de zogenaamde LFDay 

Noteer in uw agenda: 14 juni 2022 LFDay in Parijs - Congres voor alle spelers in de AgTech sector LFD organiseert op 14 juni de zogenaamde  LFDay
Een speciale dag geweid aan het internationale innovatieve landbouw- en voedingsecosysteem! LFDay 

Deze internationale AgTech dag wordt georganiseerd door LaFermeDigitale*. Startups die zich inzetten op innovatie en digitale technologie voor een efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw kunnen hieraan deelnemen. Dus ook Nederlandse Startups! 

*LaFermeDigitale is een Internationaal ecosysteem dat bestaat uit boeren, ondernemers, investeerders, versnellers, studenten, consumenten... 
 

Vervolg op deze missie

De missie leverde voor alle deelnemers vervolgafspraken op om business te ontwikkelen. Daarnaast leverde het ook veel nieuwe inzichten, ideeën en contacten op. 

De ambassade wil dit soort missies blijven organiseren, zoals bijvoorbeeld in februari 2023 een robotica missie naar Toulouse, waar in de schaduw van Airbus heel veel innovatie is op het gebied van robotica in de landbouw. Ook vindt daar dan de internationale landbouwroboticabeurs FIRA plaats. 

Ook wordt gewerkt aan een missie naar Noord-Frankrijk, waar ook kansen liggen voor samenwerking op AgTech gebied tussen Nederland en Frankrijk. Lille kent met name veel bedrijven en activiteiten op dit gebied, en in de akkerbouwgebieden in de omgeving worden veel toepassingen uitgeprobeerd. 

Premier Rutte en president Macron hebben afgelopen maand maart tijdens zogenaamde  regeringsconsultaties afgesproken dat er een innovatiepact komt tussen Frankrijk en Nederland, naar het model dat al bestaat tussen Nederland en Duitsland. Het streven is om landbouw ook onderdeel te laten zijn van dit bredere innovatiepact. Samen sterk, of 1 plus 1 is 3, Frankrijk en Nederland hebben elkaar veel te bieden op AgTech en innovatie!