Digitale Landbouw in Frankrijk: rapport beschrijft kansen voor Nederlandse ondernemers

Het Agro Team Parijs heeft een marktanalyse laten maken van de mogelijkheden die de Franse landbouwsector biedt voor handel en samenwerking op Agri Tech gebied.

Mens en robot

De marktanalyse biedt inzicht in de stand van zaken en de ontwikkeling van digitale technologieën in de landbouw in Frankrijk. Daarnaast biedt het inzicht in zakelijke kansen op korte en middellange termijn, inclusief nuttige informatie voor het ontwikkelen van samenwerking en een exportstrategie. De analyse is gemaakt door de Franse denktank AgriDées. Het rapport is op te vragen bij de Ambassade in Parijs, door een e-mail te sturen naar Annelies Dijkema.

Tijdens de Business Week Nabije Markten, die afgelopen 17 en 18 november heeft plaatsgevonden, heeft het AgroTeam Parijs de studie gepresenteerd. Sprekers waren Marie-Cécile Damave, auteur van de studie, en Jérôme Brickert van InVivo, een belangrijke Unie van coöperaties op landbouwgebied in Frankrijk die zeer actief zijn op het gebied van digitalisering en internationale samenwerking. Deze live sessie is terug te zien op YouTube (zie link onderaan).

De Franse markt betreden met InVivoQuest 15 tot 17 december 2020

Uw bedrijf ontwikkelt innoverende oplossingen in de agrarische sector en u wilt de Franse markt op? InVivo, de grootste Unie van coöperaties, geeft startups en scale-ups van heel Europa hiertoe een kans met InVivoQuest. Meedoen kan door inschrijving tot 7 december. De pitches vinden plaats op 15, 16 en 17 december.

Deelnemen aan de digitale AI missie Frankrijk 25 tot 27 januari 2021

Tijdens de online handelsmissie AI (kunstmatige intelligentie), die van 25 tot 27 januari plaats vindt zullen de schijnwerpers specifiek worden gericht op 3 deelgebieden binnen de Agro&Food : Artificial Intelligence & Data sharing for Smart Farming, Food Processing en Autonomous Greenhouse. Doel van de missie is Nederlandse en Franse ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van AI om de digitale tafel te zetten en kennis te delen, maar ook R&D projecten en zakelijke contacten te ontwikkelen. Deze missie wordt georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Parijs, in samenwerking met RVO en de Nederlandse AI Coalitie.

Links naar meer informatie

Business Week Nabije Markten herbeleven

  • Livesessie Digitale Landbouw Frankrijk is terug te zien op YouTube
  • Alle sessies staan online

Rapport digitale Landbouw Frankrijk

Het rapport kunt u aanvragen per e-mail bij Annelies Dijkema : annelies.dijkema@minbuza.nl

InVivoQuest voor North West Europe

Inschrijving voor de 1e selectie voor 7 december. Pitches van 15 tot 17 december. Link InVivoQuest North West Europe.

Inschrijving deelname online AI Missie Frankrijk – Nederland, van 25 tot 27 januari 2021

Inschrijving via deze link.