Frankrijk en het coronavirus

Op dinsdag 17 maart is in Frankrijk een lockdown van minimaal 15 dagen ingegaan. Deze beslissing is genomen om de bevolking te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de gezondheidszorg beheersbaar te houden.  

Men mag alleen het huis verlaten voor werk dat niet thuis kan worden verricht, om boodschappen te doen, voor gezondheidszorg, voor dringende familieomstandigheden of zorg voor zwakkeren, en voor een korte fysieke activiteit in de nabijheid van huis. Indien men het huis verlaat, moet men een attestation de déplacement dérogatoire meenemen.   

Dit is een thuis geprinte of zelf geschreven en ondertekende verklaring met reden van verplaatsing.

Via de links onderaan dit artikel kunt u deze downloaden.

De landbouwsector is vrijgesteld van bovengenoemde lockdown beperking

De Franse regering stelt alles in het werk om de voedselvoorziening (productie, transport en levering aan detailhandel) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is het voor de logistieke sector tijdelijk mogelijk om op zondag te werken om levensmiddelenwinkels zo optimaal mogelijk te bevoorraden.

In EU-verband is afgesproken dat transport van goederen binnen de EU, inclusief agrofoodproducten, zo soepel mogelijk moet plaats vinden. Frankrijk heeft in dit verband speciaal  aandacht voor bederfelijke producten en levende dieren.

In Frankrijk zijn de rijverboden voor vrachtwagens met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton, zoals bepaald in een speciaal besluit van 2 maart 2015 met betrekking tot het rijverbod van vrachtwagens in bepaalde periodes, opgeheven tot en met 20 april 2020. Dit betekent dat tot deze datum op zaterdagen en de dag voor feestdagen vanaf 22.00 uur en op zondagen en feestdagen gereden mag worden.

U vindt aanvullende informatie via onderstaande links en u kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Landbouwbureau op de Nederlandse ambassade in Frankrijk via par-lnv@minbuza.nl.