Nieuwe data voor de European Biomass Conference & Exhibition 2020

NIEUWE DATA: 6 - 9 juli 2020

Bio-economie Nederland opgelet! De 28e European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE 2020), oorspronkelijk gepland van 27 t/m 30 april, vindt plaats van 6 t/m 9 juli 2020 in Marseille.

Er zal op de beurs (exhibition) ruimte een speciale Netherlands Lounge worden opgezet. Hier kunt u met contacten afspreken, relevante informatie vinden en delen, netwerken en medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Parijs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) spreken. Buitenlandse deelnemers zullen er ook welkom zijn om meer informatie te vinden over Nederlandse partijen en ontwikkelingen. Op deze manier faciliteren wij meer Europese en internationale samenwerking op het gebied van bio-economie!

Wat is de EUBCE 2020 en wie kan ik daar ontmoeten?

Al meer dan 30 jaar combineert de EUBCE een internationale wetenschappelijke conferentie over bio-economie met een beurs voor bedrijven en kennisinstellingen. Dit is een gevestigd, internationaal evenement dat uitdagingen aanpakt variërend van biomassa, bio-energie en bioproducten, tot duurzaamheid en beleid.

Vroeger (in pre-industriële, pre-fossiele brandstoftijden) bestond er al een bio-economie. De moderne bio-economie omvat niet alleen energie en brandstof, maar zo veel meer. EUBCE pakt daarom ook niet-energiesectoren aan, zoals biochemie en biomaterialen en bio-raffinaderijen. Bio-economie omvat de brede economische sectoren die zich bezighouden met de groei, conversie, toepassing en marketing van bioproducten en biochemicaliën uit biogene bronnen.

Er zullen tijdens de EUBCE volop mogelijkheden zijn om de details van technologische ontwikkelingen, opties voor het verminderen van negatieve milieu- en klimaateffecten te presenteren, te beluisteren en te bespreken met actoren vanuit heel Europa.

Wat is het verschil tussen de beurs en de conferentie?

De EUBCE bestaat uit twee delen, een conferentie en een beurs. De conferentie wordt gecoördineerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Er worden presentaties en panels gehouden over vele verschillende facetten van de bio-economie.

De beurs is het middelpunt van het evenement. Deze is er speciaal voor partijen die meer zichtbaarheid bij belangrijke organisaties in de bio-economie sector willen krijgen. De beursruimte stelt deelnemers in staat toegang te krijgen tot belangrijke informatie, hun netwerk uit te breiden, hun vaardigheden, diensten en innovaties te benadrukken en zo hun zichtbaarheid te vergroten. Dit is ook waar onze Netherlands Lounge zal komen te staan!

Waartoe dient de Netherlands Lounge?

De Netherlands Lounge is er om de Nederlandse bio-economie sector te promoten. Hier kunt u:

  • met contacten afspreken,
  • informatie over uw organisatie delen,
  • relevante informatie vinden,
  • netwerken,
  • en medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Parijs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) spreken.

Buitenlandse deelnemers zullen er ook welkom zijn om meer informatie te vinden over Nederlandse partijen en ontwikkelingen. Op deze manier faciliteren wij meer internationale samenwerking op het gebied van bio-economie!

Er vindt op nader te bepalen datum (waarschijnlijk dinsdag 7 juli) aan het einde van de middag op de Netherlands Lounge een netwerkbijeenkomst plaats, waar u van harte welkom bent.

Wilt u informatie over uw organisatie aanleveren? Dat kan! De Nederlandse Ambassade in Parijs coördineert de lounge en stelt deze open voor posters, brochures, flyers en demoproducten van Nederlandse partijen uit de bio-economie sector. Indien u interesse heeft om gebruik te maken van deze kans, kunt u een bericht sturen naar PAR-LNV@minbuza.nl.