Onderzoek effect Oekraïne-Rusland conflict op voedselzekerheid en agroproductie

Op verzoek van het ministerie van LNV heeft WUR zeer recent onderzoek gedaan naar de effecten van het Oekraïne-Rusland conflict op de agro-productie en voedselzekerheid. Het gaat om de gevolgen voor Nederland, de EU en wereldwijd en om de impact op zowel korte termijn (eerste 6 maanden) als de middellange tot lange termijn.

In deze eerste fase van het onderzoek door WUR heeft dit het volgende opgeleverd:

Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de export van agrarische producten van Oekraïne, Rusland en Belarus. Ook geeft het inzicht in de handelsstromen van agrarische goederen tussen Nederland en deze landen en een eerste inzicht in het aantal niet-EU-ingezetenen werkzaam in de agrarische productie en agrologistiek.

Dit document is een eerste voorlopige rapportage en zal zich dan ook in de loop van de nabije toekomst verder ontwikkelen, worden aangevuld met nieuw onderzoek en op basis van nieuwe informatie worden bijgesteld.

Deze interactieve website geeft inzicht in de agrogerelateerde handel van de EU-27 lidstaten met Oekraïne, Rusland en buurlanden, gebaseerd op de laatste gegevens van Eurstat Comext.

Bron: WUR

Tarwe