Huisdieren mee op vakantie naar Frankrijk?

Gaat u op reis naar Frankrijk? En neemt u uw hond, kat, fret of ander huisdier mee? Zorg dat u goed geïnformeerd bent over wat u vooraf moet regelen en welke eisen er zijn bij terugkomst in Nederland.

Voor het meenemen van huisdieren naar Frankrijk of de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk gelden soms extra regels, bovenop de Europese regels.

Binnen de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan wanneer u met uw huisdier buiten de EU reist. Omdat honden en katten ziektes zoals rabiës (hondsdolheid) bij zich kunnen dragen, moeten ze zijn ingeënt. Voor andere dieren kan een gezondheidsverklaring van de dierenarts nodig zijn.

Voor de volledige regelgeving kunt u de websites bekijken van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Huisdier meenemen binnen de EU

Op de website van het LICG vindt u de regels over reizen met uw huisdier binnen de EU. U leest wat u vooraf moet regelen en welke eisen er zijn bij terugkomst in Nederland.

Soms extra regels betreffende Frankrijk

Voor het meenemen van huisdieren naar Frankrijk of de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk, gelden soms extra regels.

Honden, katten en fretten

Honden, katten en fretten vallen onder Europese regelgeving. Dat betekent dat de dieren onder meer een Europees dierenpaspoort, een chip en een geldige inenting tegen hondsdolheid (rabiës vaccinatie) moeten hebben. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor jonge dieren.

Rabiës vaccinatie

In Frankrijk is soms onduidelijkheid over de geldigheidsduur van een rabiës vaccinatie. In Frankrijk is de geldigheidsduur van een rabiës vaccinatie wettelijk vastgesteld op 1 jaar. Er zijn tegenwoordig vaccins op de markt die een geldigheidsduur van 3 jaar hebben. In Nederland wordt hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt. Het kan zijn dat bijv. een campinghouder in Frankrijk hiermee (nog) niet bekend is en – ook al is uw dier ingeënt voor 3 jaar - een extra vaccinatie eist. U kunt deze dan doorverwijzen naar het plaatselijke gemeentehuis. De gemeente wordt geacht op de hoogte te zijn van de Europese regelgeving.

Vecht- en waakhonden

Frankrijk hanteert, bovenop de Europese regels, nog extra regelgeving voor vechthonden en waakhonden. Deze regels zijn zo streng, dat het beter is om deze honden niet mee te nemen naar Frankrijk. Ook als u op doorreis bent: de Franse Veterinaire Dienst verleent geen ontheffing voor doorvoer. Als u toch uw dier wilt meenemen, zal u aan extra regels moeten voldoen.

Vechthonden worden niet toegelaten tot Frans grondgebied. Het gaat hier om honden zonder erkende stamboom:

 • Pitbull (American Staffordshire Terrier) of kruising daarvan
 • Boerbull (Mastiff) of kruising daarvan
 • Tosa of kruising daarvan

Mocht u een hond hebben die gelijkenis vertoont met deze soorten, maar daar niet onder valt, dan kunt u aan uw dierenarts een (in het Engels opgestelde) verklaring vragen, waarin staat dat uw dier niet onder deze soorten valt.

Waakhonden worden onder strikte voorwaarden toegelaten tot Frans grondgebied. Het gaat hier om rashonden, dus honden met een erkende stamboom:

 • Pitbull (American Staffordshire Terrier)
 • Tosa
 • Rottweiler of kruising met een Rottweiler

Deze honden moeten over een internationaal erkende stamboom beschikken, die bovendien erkend is door het Franse ministerie van Landbouw. Deze stambomen staan vermeld op de website van de ‘Société Centrale Canine’.

U dient als eigenaar van een waakhond in Frankrijk:

 • Uw hond aan te lijnen en te muilkorven
 • Verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid
 • Over een Franse houdervergunning te beschikken
 • Uw hond met goed gevolg een bijt-test bij een Franse dierenarts af te laten leggen

Een houdervergunning vraagt u aan in de regio waar u zult verblijven. Voor de houdervergunning moet u met uw hond een cursus (in de Franse taal) bij een erkende hondenschool volgen. Daaraan zijn kosten verbonden, net als aan de bijt-test bij de Franse dierenarts. Vóór uw vertrek naar Frankrijk, dient u afspraken te maken: inschrijving voor een cursus bij een hondenschool en een afspraak voor een bijt-test bij een dierenarts. Deze afspraken dienen direct na aankomst in Frankrijk plaats te vinden. Een bewijs van deze afspraken is voldoende voor controle tijdens uw reis naar Frankrijk. Erkende dierenartsen en hondenscholen zijn te vinden op de website van de regionale ‘préfecture’ waar u zult verblijven.

Raadpleeg ook het bij dit artikel gepubliceerde document met foto's van welke honden niet of onder strikte voorwaarden worden toegelaten in Frankrijk.

Knaagdieren

Knaagdieren (zoals konijnen of cavia’s) worden toegelaten op Frans grondgebied met een geldige gezondheidsverklaring, opgesteld door een erkende dierenarts en maximaal 5 dagen voor vertrek.

Paarden

Paarden worden toegelaten op Frans grondgebied met:

 • Europees paardenpaspoort, afgegeven door een erkende dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
 • Gezondheidscertificaat, afgegeven door een erkende dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), maximaal 48 uur vóór vertrek
 • Identificatie door middel van een beschrijving van uw dier en een chip
 • Verplichte aanmelding, na aankomst in Frankrijk, bij de Departementale Veterinaire Dienst (te vinden op de website van de regionale ‘préfecture’ waar u zult verblijven)

Andere diersoorten

Neem contact op met de agrifood-afdeling van de Nederlandse ambassade: par-lnv@minbuza.nl

Overzeese gebiedsdelen van Frankrijk

Voor de overzeese departementen van Frankrijk (‘Départements d’Outremer’: Martinique, Guadeloupe, Frans Guyana, Île de la Réunion en Mayotte) geldt dezelfde regelgeving als voor Frankrijk.

Voor de overzeese gemeenschappen van Frankrijk (‘Collectivités d’Outremer’: Nieuw-Caledonië, Wallis et Futuna, Frans Polynesië, St.-Pierre-et-Miquelon en St.-Barthélémy) geldt vaak strengere regelgeving. Neem daarvoor contact op met de agrifood-afdeling van de Nederlandse ambassade via par-lnv@minbuza.nl.

Voor Saint-Martin, het Franse gedeelte van Sint-Maarten, geldt specifieke regelgeving. Neem contact op met de veterinaire dienst van Sint-Maarten.