2016 - Kansen voor precisielandbouw Oekraïne

28 september 2016
De agrarische sector is de motor van economische ontwikkeling in Oekraïne. De overheid investeert grote bedragen in modernisering van de land- en tuinbouw. Nederland wordt gezien als een waardevolle leverancier van kennis en  technologie. Op het terrein van bijvoorbeeld bodemanalyse en gebruik van satellietbeelden is Nederland al kennisleverancier.
Een kwart van in de wereld aanwezige vruchtbare zwarte aarde ligt in Oekraïne. Met 42 miljoen hectare voor landbouw geschikte grond heeft Oekraïne de potentie om een groot deel van de wereld te voeden. Daarvoor is wel nodig dat de opbrengsten per hectare fors omhoog gaan en boeren op een duurzame wijze hun land bewerken.

Innovatie