Brochure The Netherlands, your partner in quality seed (Russian translation)

De Nederlandse zaaizaadsector is wereldwijd koploper. Zaaizaadbedrijven opereren op wereldschaal. Ook de Nederlandse overheid is erg actief met ondersteunend beleid. De Engelstalige brochure The Netherlands, your partner in quality seed biedt een beknopt overzicht van de internationale rol van Nederlandse bedrijven, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van zaaizaad. Er is nu ook een Russische versie beschikbaar.