Nutrition2Health: van pre-PPS naar PIB

Voeding in de zorg is een onderwerp, waarover Nederland veel kennis in huis heeft. En deze kennis is klaar om te worden geëxporteerd. Omdat een deel van die kennis ook bij Nederlandse bedrijven ligt in de vorm van innovatieve voedingsconcepten, hebben wij als Nederlands landbouwkantoor in België met deze bedrijven een pre-PPS (publiek private samenwerking) traject opgestart met als doel gezamenlijk de marktkansen in Vlaanderen te verkennen. In het kader van dit traject brachten wij op 25 januari 2024 een bezoek aan Maastricht UMC+, samen met een delegatie van Vlaamse ziekenhuizen. Dit bezoek markeerde het einde van het succesvolle éénjarige pre-PPS-traject én tevens het begin van het meerjarige opvolgingstraject, de ‘Partners for International Business’ (PIB). Met deze PIB, Nutriton 2 Health genaamd, willen de deelnemende Nederlandse bedrijven gezamenlijk de marktkansen in Vlaanderen gaan verzilveren.

Bezoek aan Maastricht UMC+ op 25 januari 2024 : afronding van het pre-PPS-traject (kennismaking en kennisdeling)

Als afsluiting van het pre-PPS-traject ‘Nutrition2Health’, dat gericht was op netwerking en kennisdeling, bezochten wij op donderdag 25 januari 2024 met 12 vertegenwoordigers van 6 Vlaamse zorginstellingen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Het MUMC+ wordt terecht als een voorloper beschouwd vanwege het ‘drie-kanalen voedingsconcept’ voor patiënten. De pijlers van dit concept zijn meer aandacht voor de presentatie van de maaltijden en meer keuzemogelijkheden en regie voor de patiënt door middel van de drie volgende kanalen:

  1. Via de serveerrondes op de kamer met een maaltijdwagen. Men kiest dan uit vaste gerechten van die ronde (zie menukaart).
  2. Via een bel- en bestelservice.  Men kan dan kiezen van de gerechten van de rondes maar ook andere gerechten en het wordt op het gewenste tijdstip geleverd.
  3. Door te komen eten in de bistro. Het assortiment is hier gelijk, maar het is fijn om even te bewegen en aan een tafel te eten. Eventueel bezoek kan men meenemen en zij kunnen tegen betaling mee-eten.

Vertegenwoordigers van het MUMC legden de totstandkoming van dit nieuwe concept uit, dat voornamelijk bestond uit veel in andere ziekenhuizen te gaan kijken en alleen het goede dat zij daar zagen te behouden. Ook lichtten zij de obstakels toe, die zij moesten overwinnen bij het invoeren van een heel nieuw voedingsconcept (het zogeheten drie-kanalen concept).

Sophie van Bakel, arts en PhD-kandidaat, onderbouwde met cijfers dat dit drie-kanalen concept ook geleid heeft tot een grote daling van de voedselverliezen in het ziekenhuis, namelijk van 81 gram per maaltijd per patiënt naar 35-46 gram per maaltijd per patiënt. Hierdoor mag men voorzichtig veronderstellen dat de voedselopname per patiënt gestegen is.

Start van het PIB-traject : wat staat er komende jaren op de planning ?

De eerste opdracht voor de deelnemende bedrijven is het opstellen van een actieplan. Daarin moeten zij beschrijven welke acties zij komende drie jaren gezamenlijk willen gaan ondernemen om de Vlaamse markt te betreden en wat hun individuele beoogde resultaten binnen deze PIB zijn. Vervolgens zullen zij dus binnen een termijn van drie jaar uitvoering geven aan dat actieplan.

Het actieplan zal focussen op verschillende domeinen, zoals netwerkvorming, kennisopbouw en kennisuitwisseling. Concreet kan het actieplan zaken bevatten zoals een beursdeelname, de organisatie van een seminar, de uitvoer van een studie of de organisatie van een werkbezoek. De bedrijven bepalen dit onderling in functie van hun gezamenlijke behoeften.