Zakelijke kansen voor Voeding en Gezondheid in België

Sinds 2016 werkt het landbouwkantoor van de Nederlandse Ambassade in België rond het thema voeding in de zorg. Tot nu toe richtten wij ons vooral op de totstandkoming van een grensoverschrijdend netwerk en kennisuitwisseling, waarbij afgelopen jaren duidelijk werd dat Nederland hierin vooroploopt ten aanzien van België en Luxemburg. Nederland bleek met name ook een voorsprong te hebben op het gebied van innovatieve voedingsconcepten ontwikkeld door bedrijven. Aangezien Belgische zorginstellingen een professionaliseringsslag op dit terrein willen gaan maken, zijn er marktkansen voor Nederlandse bedrijven in België ontstaan.

Ondervoeding en malnutritie zijn ook in Belgische zorginstellingen een probleem. Nederland dient als inspirerend voorbeeld voor Belgische diëtisten o.a. omdat het erin geslaagd is om de maatschappelijke zorgkosten van ondervoeding te kwantificeren en effectieve maatregelen ter bestrijding van ondervoeding te formuleren. Deze voorsprong van Nederland heeft ertoe geleid dat Nederlandse bedrijven innovatieve voedingsconcepten hebben ontwikkeld, die tegemoet komen aan de behoeften van de zorginstellingen op het gebied van bestrijding van ondervoeding en (daarmee samenhangend) van voedselverspilling.

Door middel van een pre-PPS-traject van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland willen wij als landbouwkantoor deze marktkansen onder de aandacht van Nederlandse bedrijven brengen. Ook willen wij kijken of deze Nederlandse bedrijven interesse hebben om gezamenlijk een langjarig traject (PIB*) aan te gaan om de Belgische markt te betreden.

In eerste instantie focussen wij met deze pre-PPS op Vlaanderen.

fruit in houten schaal in de vorm van een hart met een stetoscoop
Beeld: ©Canva

Sluit u aan bij dit cluster

Bent u actief op het gebied van innovatieve voedingsconcepten die kunnen bijdragen aan het verminderen van ondervoeding (en daarmee samenhangend voedselverspilling) in zorginstellingen? Heeft u internationale ambities? En wilt u eventueel ook graag inspelen op de zakelijke kansen in Vlaanderen? Er is ruimte voor bedrijven die zich o.a. bezighouden met eiwitverrijkte voeding, voeding voor patiënten met slikstoornissen of met bepaalde nutritionele tekorten.

Voor meer informatie, contacteer Caroline Schauvlieger, landbouwadviseur bij het landbouwkantoor van de Nederlandse Ambassade te België.

Met deze pre-PPS  krijgt u toegang tot een zo compleet mogelijke reeks aan producten en diensten gericht op de Vlaamse markt: een stakeholdersanalyse met een schat aan  kwalitatieve en kwantitatieve informatie, een kick-off bijeenkomst in Nederland, de mogelijkheid om uw producten onder de aandacht van Vlaamse zorginstellingen te brengen en om lid te worden van een online community.

*Partners for International Business

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale doelen realiseren. Het programma richt zich op bedrijven in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die internationaal zaken willen doen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het PIB-programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met: Lydia Aalpoel