Due diligence in agrarische productieketens

Agrarische productieketens staan voor de belangrijke uitdaging om voedselzekerheid en financiële stabiliteit van boeren te garanderen, en tegelijkertijd de potentiële negatieve effecten van hun activiteiten – waaronder de uitstoot van broeikasgassen en verlies aan biodiversiteit – te minimaliseren. Via het doen van due diligence, als onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), kunnen de bedrijven de risico’s op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit identificeren en aanpakken.

OESO stappenplan voor bedrijven in agrarische productieketens

Om bedrijven te helpen hebben de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Food and Agriculture Organization (FAO) samen een handreiking voor bedrijven opgesteld waarin zij uitleggen hoe bedrijven due diligence in agrarische ketens kunnen toepassen. In opdracht van Nederland heeft de OESO hier nu een stappenplan voor bedrijven in agrarische productieketens aan toegevoegd. Deze is specifiek van toepassing op het voorkomen, beperken en tegengaan van milieu en klimaat-gerelateerde risico’s. Het stappenplan “Agricultural Supply Chains and the Environment: What do the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct expect from Business?” staat onderaan dit artikel.

Verplichte en vrijwillige due diligence maatregelen

In opdracht van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), heeft de OESO ook een handig overzicht gemaakt van 24 verplichte en vrijwillige due diligence maatregelen door overheden. Voor meer informatie zie het artikel Internationale inspanningen verhogen duurzaamheid in agrarische productieketens.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Dr. Marjoleine Hennis (Chair of the OECD-FAO Advisory Group on Responsible Agricultural Supply Chains and Counsellor at the Permanent Representation)