Netwerken voor duurzaamheid in Latijns-Amerika

Waar in Nederland de landbouw worstelt met zaken zoals klimaatadaptatie en stikstofproblematiek, is de sector in Mexico vooral bezig met vergroting van de productie. Maar vertrekkend landbouwraad voor Mexico en Cuba vanuit de Nederlandse ambassade in Mexico Stad Erik Plaisier verwacht dat ook daar duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

In gesprek met vertrekkend landbouwraad Erik Plaisier
Erik Plaisier

Plaisier (47) is al dertig jaar gegrepen door Latijns-Amerika. ‘Vanuit mijn eerdere werk bij RVO, waar ik mij bezighield met ontwikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika en exportbevordering, was ik al veel met landbouwaangelegenheden in aanraking gekomen. Dus toen ik naar Mexico kon als landbouwraad, sloot dat perfect aan op mijn ervaring en belangstelling.’ Hij voelt zich dan ook een bevoorrecht mens. ‘Ik kijk terug op de afgelopen jaren in Mexico en Cuba met tevredenheid en dankbaarheid en ben ook trots op wat we hebben bereikt.’

‘Geniet van dit land, ontdek Mexico en maak goed gebruik van de uitstekende reputatie die Nederland hier heeft en van het netwerk dat we hebben opgebouwd’

Mexico is een land van relaties

‘Mexico is heel anders dan Nederland. Niet alleen qua taal en cultuur, maar ook voor wat betreft economische ongelijkheid, veiligheid, of toegankelijkheid van informatie. Geen wonder dat Nederlandse bedrijven die hier actief zijn of willen worden graag aankloppen bij onze Nederlandse ambassade. Wij zijn de afgelopen jaren bij tal van activiteiten betrokken geweest, zoals handelsmissies en beurzen. Mexico is een land van relaties, je kunt niet zomaar even een deal sluiten. Dat is ook wel een deel van de charme van dit land.’

Plaisier heeft inmiddels veel van Mexico gezien. ‘Het is een heel veelzijdig land met grote diversiteit in cultuur en natuur. Mexico Stad, mijn standplaats, is een van de grootste steden ter wereld. Bruisend, vol cultuur en tradities en er is altijd iets nieuws te ontdekken. Het is ook een groene stad met prachtige tropische vegetatie. Mexicanen zijn hartelijke, gepassioneerde, vrolijke en gastvrije mensen, die hun best doen om je op je gemak te stellen en je thuis te laten voelen. Je maakt heel makkelijk vrienden hier.’

Met Cubanen op bezoek in Texel voor studiereis zilte landbouw
Met Cubanen op bezoek in Texel voor een studiereis over zilte landbouw

Nederland is een partner met veel kennis en kunde

Wat is het mooiste dat Plaisier heeft bereikt, en waar liep hij tegenaan? ‘We hebben Nederland gepositioneerd als een proactieve en betrouwbare partner in de landbouw. Een partner met veel kennis en kunde, die niet alleen handel wil drijven maar ook met Mexico meedenkt en samen op zoek gaat naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Om een voorbeeld te noemen: met Wageningen University & Research samen is onderzocht hoe we het sargassum-probleem kunnen aanpakken. Sargassum is zeewier, dat in grote hoeveelheden op de kust van onder meer Mexico aanspoelt. Een ecologische en economische ramp, want het is schadelijk voor het zeeleven en jaagt toeristen weg. We kijken ook hoe we het verspillen van voedsel op de enorme versmarkt van Mexico Stad, de grootste in de wereld, kunnen tegengaan. En we zoeken samen met de Mexicaanse voedselbanken naar oplossingen voor het verlies van voedsel op het land, gewassen die daar wegrotten en nog prima als voedsel kunnen dienen voor de armere bevolking. Verder hebben we onlangs op een groot congres over varkenshouderij duurzaamheids- en dierenwelzijnslessen en ervaringen met kringlooplandbouw uit Nederland gedeeld, en we werken aan de bewustwording hier over de impact op het milieu van de avocadoteelt.’

‘Ik vind het wel jammer dat het soms blijft bij onderzoek. Van nature ben ik een doener, wil ik resultaten behalen. Maar vaak ontbreken ons de financiële middelen om na een onderzoek problemen ook echt aan te pakken. Voor een transitie richting duurzaamheid moet je investeren in nieuwe businessmodellen, projecten en mensen begeleiden, dat kan helaas niet altijd met onze beperkte middelen.’

Mooie ervaringen en goede vriendschappen

Zijn opvolger wenst Plaisier net zulke mooie ervaringen en goede vriendschappen als hij hier heeft opgedaan. ‘Geniet van dit land, ontdek Mexico en maak goed gebruik van de uitstekende reputatie die Nederland hier heeft en van het netwerk dat we hebben opgebouwd.’

‘Onder meer de tuinbouw is hier heel belangrijk. Er is bijvoorbeeld in augustus een jaarlijks nationaal congres voor de bedekte tuinbouw, waar veel Nederlandse bedrijven komen, een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken. Later dit jaar, in november vindt in Guanajuato nog een grote tuinbouwbeurs plaats, ook een kans. Nederlandse bedrijven leveren technologie voor kassen en alles wat daarin zit, zoals de waterhuishouding en klimaatbeheersing. Mexico is ook een belangrijke afnemer van groentezaden, waar Nederland heel groot in is.’

Met Cuba en Mexico zoeken naar duurzame oplossingen

‘De agrarische sector in Mexico groeit heel hard, zegt Plaisier. ‘In tegenstelling tot de landbouw in Europa. In Europa zijn we qua milieu aan de grens van de mogelijkheden gekomen en worstelen we met de gevolgen, zoals de stikstofproblematiek en de klimaatverandering. Er is eerder sprake van krimp dan van groei. In Mexico is dat compleet anders. Mexico wil de productie zoveel mogelijk verhogen, er zijn nog altijd mensen met honger en het land wil een van de belangrijkste voedselexporteurs ter wereld worden. Daarbij kijkt Mexico vooral naar de Verenigde Staten, daar wordt nu al veel groente en fruit naar uitgevoerd.’

‘Duurzaamheid mag nu niet zo hoog op de agenda staan in Mexico, maar dat gaat veranderen. Ook hier gaan thema’s zoals klimaatverandering, waterschaarste, duurzaamheid en dierenwelzijn een steeds grotere rol spelen. Daar liggen kansen voor Nederlandse bedrijven, die hierin voorlopen op Mexico. Naar hun kennis en technologie is in toenemende mate vraag.’

Plaisier: ‘Cuba is complex. Het economische en politieke systeem is vastgelopen. Door de coronapandemie is het toerisme ingestort. Er is onder de bevolking een recorduittocht op gang gekomen. Het is heel moeilijk om er iets te bereiken. Samen met de Cubaanse overheid en de FAO proberen we Cubaanse boeren te helpen om de verzilting aan te pakken. In het algemeen kun je zeggen dat we in zowel Mexico als Cuba niet alleen de handel willen bevorderen, maar ook gezamenlijk zoeken naar duurzame oplossingen.’

Groepsfoto landbouw- en watermissie, september 2021
Groepsfoto landbouw en watermissie in september 2021

Nederlandse bedrijven bijstaan

Plaisier gaat nu naar Peru. ‘Niet meer als landbouwraad, maar als Regional Business Developer voor Latijns-Amerika. In die rol zal ik Nederlandse bedrijven bijstaan bij het kansen ontwikkelen en verzilveren. Daarbij gaat het niet zozeer om de landbouwsector. Het draait meer om groene waterstof, duurzame steden, havens en maritieme technologie. Dat wordt dus een nieuwe uitdaging. Maar ik blijf in Latijns-Amerika, dat al dertig jaar echt mijn gebied is.’

CNA Panel moderatie, november 2022
CNA panel moderatie in november 2022

Dit interview maakt deel uit van de serie In gesprek met de landbouwraden. Via de link onderaan kunt u ook de eerdere interviews met onze landbouwraden en landbouwattachés lezen.