Frankrijk : 20 % minder zout in het brood

In maart 2022 werd in Frankrijk een vrijwillige collectieve overeenkomst ondertekend door de ministeries van Voedsel en van Volksgezondheid en alle spelers in de bakkerijsector, ter verlaging van het zoutgehalte in het meest courante brood, zoals stokbrood. Dankzij de inspanningen van de hele industrie is het zoutgehalte in deze broodsoort al met meer dan 20% gedaald ten opzichte van de niveaus die in 2015 werden gemeten.

Deze goede resultaten wil men nu uitbreiden naar alle broodsoorten.

Beeld: pixabay jackmac34

Stappenplan zoutvermindering in brood loopt op schema

De bakkerijsector heeft zich verbonden tot een geleidelijke vermindering van het maximale zoutgehalte van alle broodcategorieën tegen 2025, met een tussentijdse doelstelling van 1,5 g zout/100 g voor gewoon en traditioneel brood (bijv. baguettes) tegen juli 2022.

Een evaluatierapport van het Observatoire de l'alimentation (Oqali) heeft onlangs aangetoond dat 82,5% van de geanalyseerde broden aan deze verplichting voldeed, ongeacht de regio of het distributiekanaal:

  • het gemiddelde zoutgehalte van de geanalyseerde broden is nu 1,34 g/100 g
  • dat is een daling van meer dan 20% ten opzichte van het gemiddelde gehalte van 1,7 g/100 g dat in 2015 werd gemeten.

Verdere vermindering zout in brood gepland

De ondertekenaars van het akkoord verbinden zich ertoe om het bewustzijn van hun leden te vergroten om tegen oktober 2023 de volgende tussentijdse doelstellingen van de collectieve overeenkomst te bereiken met een maximum zoutgehalte van:

  • 1,4 g/100 g voor gewoon brood
  • 1,3 g/100 g voor volkoren- of meergranenbrood
  • en 1,2 g/100 g voor sandwichbrood (pain de mie).

Aansluiting bij voedselbeleid Franse overheid

Deze collectieve en vrijwillige aanpak van de Franse bakkerijsector draagt bij aan “de verbetering van het voedselaanbod voor iedereen”, een van de prioriteiten van het voedingsbeleid van de Franse overheid zoals uiteengezet in het uit 2019 daterende Programme national de l'alimentation et de la nutrition.

Dit nationale programma voor voedsel en voeding is gebaseerd op het Nationale Voedselprogramma (PNA 3) en het Nationale Voedings- en Gezondheidsprogramma (PNNS 4) en is erop gericht een gezond en milieuvriendelijk dieet te bevorderen.

Frankrijk heeft zich tot doel gesteld om tegen 2025 de algehele zoutconsumptie met 30% te verminderen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die stelt dat een zoutinname van minder dan 5 gram per dag bij volwassenen helpt om de bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten, beroertes en hartinfarcten te verlagen.