Frankrijk: overheid gaat nitriet additieven in voedingsmiddelen terugdringen

De Franse ministers van landbouw Fesneau en van gezondheid Firmin presenteerden op 27 maart een ambitieus actieplan om het gebruik van nitriet in vleeswaren te verminderen. Dit actieplan werd opgesteld samen met professionals uit de agrovoedingssector en maakt dat Frankrijk binnen de EU één van de strengste normen krijgt op dit gebied.

Wat ging hieraan vooraf?

Op 12 juli 2022 heeft het Nationaal Agentschap voor Voedsel, Milieu en Gezondheid en Veiligheid op het werk (ANSES) de conclusies gepubliceerd van zijn wetenschappelijke beoordeling van de risico's verbonden aan de consumptie van nitriet. De ANSES adviseerde om de toevoeging van nitriet aan voedingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken om de gezondheid van de consument te beschermen.

Dieet aanbevelingen

Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsprogramma beveelt aan om de voorkeur te geven aan een evenwichtig en gediversifieerd dieet; onderdeel daarvan is de consumptie van charcuterie (vleeswaren, in al zijn soorten) te beperken tot 150 gram per week voor volwassenen.

Begeleiding van de voedingsindustrie

Het nieuwe actieplan ondersteunt de diverse sectoren bij het aanpassen van de productieprocessen en recepturen die nodig zijn om aan de maximale streefwaarden te voldoen. Ook zal vanaf 2023 een onderzoeks- en innovatieplan worden uitgevoerd, in lijn met het werk dat de afgelopen jaren is ondernomen om de toevoeging van nitrieten in alle producten waar mogelijk te elimineren. De meest geconsumeerde voedingsproducten krijgen voorrang.

Wat houdt het actieplan in?

Er zijn drie fasen gepland:

  1. Onmiddellijke vermindering van nitrietadditieven (vanaf eind april 2023): voor bijvoorbeeld spek en gekookte ham, die 50% van de in Frankrijk geconsumeerde vleeswaren uitmaken, zal de dosis additieven de komende weken met ongeveer 20% afnemen. Hetzelfde geldt voor droge worsten en patés.  
  2. Verminderingen op korte termijn (6-12 maanden): ook hier gaat het om veel geconsumeerde charcuterieproducten in Frankrijk, met name gekookte worst, rillettes, andouilles en andouillettes waarvoor de vermindering van nitrietadditieven ongeveer 25 % zullen bedragen. Er is voorzien in de volledige verwijdering van alle genitreerde additieven in kookworsten aan het einde van deze periode. Deze periode van 6 maanden tot één jaar moet het mogelijk maken om de theoretische haalbaarheid van deze reducties te toetsen en om na te gaan of de sanitaire kwaliteit, in het bijzonder microbiologisch, van de betrokken producten te garanderen is.
  3. Binnen 5 jaar: alle relevante wetenschappelijke instituten zullen worden gemobiliseerd voor onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen voor de afschaffing van het gebruik van nitriet in de meeste charcuterieproducten.

En er is een kalender opgesteld waarin de beoogde vermindering van additieven per type vleeswarenproduct is opgenomen. Zie details in de bijlage van het Plan d’action « Réduction de l’utilisation des additifs nitrites/nitrates dans les aliments » | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire