Duitsland: Voedingstrends 2022

Traditioneel wordt in Duitsland het jaar begonnen met veel aandacht voor landbouw en voeding. Daar horen ook de voorspellingen voor aanstaande trends in food en voeding bij. Welke belangrijke trends zien experts in ons belangrijkste agrifood exportland? En waar vind je die informatie? We laten zien waar je de Duitse trends het beste van dichtbij kunt volgen.

Voedingstrends
Beeld: ©Tabea Mathern

Op 19 januari jl. publiceerde NUTRITION HUB haar voorspellingen voor 2022 op Duits voedingsgebied. NUTRITION HUB is een platform voor voedingsdeskundigen. Met input van ruim 100 experts hebben zij een omvangrijk Trendreport Ernährung 2022 samengesteld met veel interviews en praktijkvoorbeelden. Zij komen met een selectie van 10 voedingstrends die deels op langjarige trends berusten. We beschrijven hier de belangrijkste vijf:

1. Eten met geweten: Klimaatvriendelijke en duurzame voeding

Het geweten van de consument is de rode draad in de trends voor dit jaar. De Duitse consument is zich in toenemende mate bewust van de effecten van voedingspatronen op milieu en sociale factoren, in Duitsland én in het buitenland. Voor klimaat en duurzaamheid wil de consument steeds meer inzicht hebben om bewust te kunnen kiezen. Hier voorspellen de experts een echte “boom”, waarbij consumenten nóg meer gaan letten op aspecten als regionaliteit en duurzaamheid, soms zelfs meer dan op gezondheid.

2. Flora in plaats van Fauna: Vegane en vegetarische voeding

De experts twijfelen niet: de trend dat consumenten minder vlees eten zet door. De vraag naar vegane en vegetarische voeding is al jaren aan het groeien, en zal dat ook komend jaar blijven doen. Vooral ouders uit de generatie Y en Z geven steeds vaker aan dat ze hun kinderen vegetarisch willen voeden en zoeken naar informatie over hoe zij dat in het dagelijkse leven in kunnen passen, én hun kinderen daarbij de juiste kwaliteit kunnen blijven bieden. Deze trend wordt ook in de gastronomie gevoeld: meer vegan, meer biodivers.

3. Voeding online: Digitale voedingsadviezen

Door de corona pandemie is de Duitse consument veel ontvankelijker geworden voor digitale mogelijkheden. De vraag naar voedingstherapieën steeg ook al voor de pandemie, die stijging heeft een vlucht genomen en verplaatst zich naar online en daar springen experts inclusief artsen op in.

4. Voeding als onderdeel van gezondheidsbegrip

In deze trend zien de experts een groeiend bewustzijn voor de relatie tussen voeding en gezondheid. Dieet wordt steeds meer gezien als onderdeel van een holistisch gezondheidsbegrip. Dat komt duidelijk voort uit het streven om via gezonde voeding ziekten te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook uit de wens om gezond oud te worden. Consumenten zoeken niet zo zeer naar een dieet, maar naar een compleet concept als onderdeel van hun gezondheidsbeeld. Dit toenemende bewustzijn zien de experts bijvoorbeeld terug in groeiende populariteit van concepten als Salutogenese, „Health At Every Size®“ en intuïtief eten.

5. Personalized Nutrition en Biohacking

Voeding op maat is vooral bekend uit de sport, maar gedetailleerd, op maat toegespitste diëten krijgen steeds meer aandacht. Als voorbeeld wordt het programma „Personalisierte Ernährung“ van de Hoge School Baden-Württemberg genoemd. Zij signaleren een toegenomen vraag naar technologiën, zoals bloeddrukmeters en smarte drinkflessen, om het lichaam gedetailleerd te monitoren, en op basis daarvan het dieet tot in detail aan te passen. Deze markt groeit en dat zal tot nieuwe marktkansen leiden.

Convenience gaat minder hard, maar stijgt nog steeds

Opvallend in de Duitse supermarkten is dat het marktaandeel convenience achter blijft op het marktaandeel in bijvoorbeeld Nederland. Doordat aanbieders vanuit de bovenstaande trends ook in convenience het segment vernieuwen, wordt daar nu ook een sterkere groei verwacht. De coronacrisis heeft dat versneld: er wordt vaker thuis gegeten, en daar worden snelle gerechten die ook duurzaam en gezond zijn voor gezocht. Dit zal naar verwachting blijvend het aanbod in Duitsland verrijken. Het belang van een goede Work-Food-Balance wordt overigens ook onderschreven door bedrijven: Werkgevers met een duidelijke “betriebliche Gesundheitsförderung” (BGF) zeggen daardoor aantrekkelijker te zijn voor sollicitanten.

Top 10 voedingstrends Duitsland volgens NUTRITION HUB
Beeld: ©Tabea Mathern
De top 10 van de Duitse voedingstrends in 2022 volgens de voedingsexperts van NUTRITION HUB

Hanni Rützler: Zero Waste, Local Exotics, Real Omnivores

De vooraanstaande Oostenrijkse Food Trend expert Hanni Rützler publiceert jaarlijks de trends die zij in voedingspatronen ziet. Haar visie is ook toonaangevend voor Duitsland. In haar Top 3 voor 2022 gaat ze in detail in op wat zij door de coronacrisis heeft zien toenemen, en waar ze blijvende veranderingen verwacht:

  1. Zero Waste: In de coronacrisis zijn consumenten meer zelf gaan koken, en Rützler verwacht dat die trend nog aanhoudt. Daarmee gaan consumenten bewuster aan de slag met het tegen gaan van voedselverspilling. Ook elders in de keten werken steeds meer startups, gastronomie en bedrijven met innovatieve technieken vanuit het zero-waste en cradle-to-cradle principe.
  2. Local Exotics: Exotische gewassen van Duitse akker, en dat het liefst vlak bij, dat wordt komend jaar populairder. Korte transportafstanden, en toch quinoa en gember, geteeld in Duitsland.
  3. Real Omnivores: De groeiende groep Real Omnivores zijn alleseters die niet terugdeinzen voor de gekste food innovaties, en daarbij technologie niet uit de weg gaan. Nieuwsgierigheid en avant-garde staan centraal. Belangrijke waarden zijn gezondheid, genieten, sociale verantwoordelijkheid en het milieu ontzien. Deze groep consumenten stuwt o.a. de toepassingen van insecten in levensmiddelen, teelt van nieuwe gewassen zoals quinoa en vleesvervangers.
Het landschap van Food Trends volgens Hanni Rützler
Beeld: ©Hanni Rützler
Het landschap van Food Trends volgens Hanni Rützler. Food Trends 2022 (boek), te bestellen op www.futurefoodstudio.at

Regie vanuit de overheid

Voeding en gezondheid zijn in Duitsland belangrijke beleidsthema’s. Het nationale landbouwministerie is ook het ministerie voor voeding en heeft een actief nationaal programma ter bevordering van gezonde voedingspatronen: IN FORM. Sinds 2020 is de Nutri-Score op producten in Duitsland te vinden en er wordt gewerkt aan nieuwe labels voor dierenwelzijn en bredere duurzaamheid van levensmiddelen.

Bovendien hebben steeds meer deelstaten en steden een eigen Ernährungsstrategie waarmee ze de lokale vraag naar duurzame levensmiddelen kunnen stuwen. Overheden zijn de grootste inkoper van voedsel, bijvoorbeeld voor de eigen kantines en catering, maar ook voor bijvoorbeeld maaltijden op scholen en in de kinderopvang. Een voorloper is de stad Berlijn. Met hun eigen voedingsstrategie hebben zij het aandeel biologische producten in schoollunches in 2021 op 50% gebracht, grotendeels afkomstig uit de eigen stad of de directe omgeving. De nieuwe Bondsregering heeft aangegeven als één van de grootste afnemers van vers eten te zullen omschakelen op biologische en gezonde voeding van vlak bij.

Internationaal is het Lieferkettengesetz een belangrijk overheidsinstrument. Met deze wet geeft Duitsland handen en voeten aan de EU richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken langs de productketen. De bewijslast ligt bij het bedrijfsleven, en dat geldt ook voor productie en import van levensmiddelen. Ondernemers moeten steeds beter kunnen laten zien dat hun producten verantwoord geproduceerd zijn. De nieuwe wetgeving treedt stapsgewijs in werking.

Merijn Bos, Landbouw Attaché Netwerk Berlijn

Beleef de nieuwste Food Trends in Duitsland van dichtbij:

INTERNORGA 18–22 maart 2022, Hamburg www.internorga.com

FruitLogistica 5-7 april 2022, Berlijn www.fruitlogistica.com

ANUGA FOODTEC 26–29 april 2022, Keulen www.anugafoodtec.com

Feines Essen und Trinken 28-29 juli 2022, München www.sfet.de

BIOFACH & VIVANESS 26-29 july 2022, Neurenberg www.biofach.de

Alle data onder voorbehoud!