Landbouwraad vanuit Boedapest actief in vier landen

Hongarije, Oostenrijk, Servië en Montenegro. Dat zijn de vier landen waar landbouwraad Koen van Ginneken komende jaren vanuit de Nederlandse ambassade in Boedapest actief is voor de Nederlandse agrofoodbelangen. “Ofwel twee EU-lidstaten en twee landen die dat niet zijn. Dat maakt mijn werk divers en dus interessant.”

Hij maakte direct na aankomst op zijn nieuwe werkplek een vliegende start. In Servië werden de Covid-maatregelen in september versoepeld. “Ik kon gelijk aan de bak. Landbouwbeurzen, seminars, opeens kon het allemaal weer. Voor mij als landbouwraad zijn dat belangrijke ontmoetingsplekken. Ik heb direct veel mensen in Servië leren kennen.”

Koen van Ginneken
Koen van Ginneken

Van Brussel naar Budapest

Van Ginneken studeerde rechten en bestuurskunde en kwam vervolgens als jurist terecht op het ministerie van LNV. In 2017 ging hij in Brussel als landbouwattaché aan de slag bij het landbouwteam van de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de EU. Daarnaast was hij een dag per week werkzaam in het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Brussel dat zich inzet voor de belangen van de Nederlandse agrofoodsector in België en Luxemburg.

En nu dus landbouwraad in Boedapest. “Die vier jaar in Brussel bij de PV en op de Nederlandse ambassade waren voor mij een perfecte leerschool. Ik ken bijvoorbeeld de discussies in de EU over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en ben op de hoogte van de onderhandelingen over toetreding van nieuwe lidstaten. In dat proces zit Servië nu. Op deze plek, met vier landen in mijn werkgebied, krijg ik weer met die thema’s te maken, maar nu vanuit een andere rol. Dat vind ik een enorme uitdaging.”

'Met mijn team stel ik vast in in welke sectoren en op welke thema’s de grootste kansen liggen voor de Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen'

Modernisering Boedapest

Hij woont nu in Boedapest. “Dit is een prachtige stad, met veel historische gebouwen uit de Habsburgse tijd. Als je door de straten wandelt, zie je dat de stad heeft geprofiteerd van de toetreding van Hongarije in 2004 tot de Europese Unie. De modernisering van deze stad is voor een belangrijk deel daar aan te danken. Het is natuurlijk een enorme overgang van Brussel naar Boedapest, maar ik voelde me hier direct thuis. De mensen zijn vriendelijk en ik vond meteen aansluiting bij een voetbalteam met andere expats. Ook werd ik goed ontvangen door de collega's op de ambassade".

Lees verder onder foto

Evenement met ambassadeur Désirée Bonis en de Hongaarse minister van Landbouw István Nagy.
Evenement met ambassadeur Désirée Bonis en de Hongaarse minister van Landbouw István Nagy.

Veel kennis in team

Van Ginneken staat er niet alleen voor. Net als alle andere landbouwraden geeft hij leiding aan een team van medewerkers, twee op de ambassade in Boedapest en een in de Servische hoofdstad Belgrado. “Zij werken hier al veel langer, hebben hun netwerk bij de overheid en het bedrijfsleven. Van hun kennis, ervaring en netwerk maak ik dankbaar gebruik. Bovendien hebben mijn voorgangers programma’s en projecten geïnitieerd waar ik mee verder ga.”

Precisielandbouw

Hij noemt daarvan een voorbeeld. “Mijn voorganger heeft in Hongarije precisielandbouw op de kaart gezet. De Nederlandse agrosector loopt hierin voorop. De overheid ziet kansen in precisietechnieken en weet inmiddels dat ons land hiervoor de kennis en technologie in huis heeft. De  contacten over en weer zijn gelegd. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat Nederland de kansen op dit thema gaat verzilveren .”

Lees verder onder foto

Bedrijfsbezoek aan de Nederlandse boer Harm Kalfsbeek in Siofok, Hongarije.
Bedrijfsbezoek aan de Nederlandse boer Harm Kalfsbeek in Siofok, Hongarije.

Export pootgoed naar Servië

Bij export naar zogeheten derde landen (landen buiten de EU) spelen regelmatig kwesties rond markttoegang. “Daar heb ik in Hongarije en Oostenrijk niet mee te maken. Maar wel in bijvoorbeeld Servië. Op dit moment gaat het dan bijvoorbeeld om export van pootaardappelen. Dit voorjaar is een partij pootgoed aan de Servische grens tegengehouden vanwege de vondst van de bacterieziekte ringrot. Volgens de exporteur ging het om een vals positieve testuitslag. Als landbouwraad ben je in zo’n kwestie troubleshooter. Als er geen overeenstemming komt tussen de autoriteiten van beide landen over de controlemethoden stopt de export. Dat is vervelend voor de exporteurs, maar ook voor de afnemers.”

Biologische landbouw in Oostenrijk

Prioriteiten stellen, dat is de grootste uitdaging voor Van Ginneken. “Dat betekent dat ik met mijn team moet vaststellen in welke sectoren en op welke thema’s de grootste kansen liggen voor de Nederlandse agrofoodsector en kennisinstellingen. Hij heeft inmiddels een paar prioriteiten voor ogen.

In Hongarije is dat dus precisielandbouw, de contacten zijn al gelegd. “In Oostenrijk denk ik meer aan beleidsmatige landbouwontwikkelingen. In het land ligt het areaal biologische landbouw op 25%. In de Green Deal van de EU staat dat percentage genoemd als doel op lange termijn. Vanuit alle EU-lidstaten zijn daarom de ogen gericht op Oostenrijk, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ook Nederland kan daarvan leren. Als landbouwraad wil ik een rol spelen om hierover kennis te delen.”

Lees verder onder foto

Meeting met de Servische Chief Veterinary Officer, Dr Emina Milakara.
Vergadering met de Servische Chief Veterinary Officer, Dr Emina Milakara.

Toetreding Servië tot EU

In Servië loopt het proces van toetreding tot de Europese Unie. De Nederlandse ambassade in Belgrado en ook het landbouwteam van Van Ginneken hebben hierin een informerende rol. “Servië wil graag lid worden van de EU en moet daarvoor een aantal stappen zetten. Het land heeft overigens al een eigen Greendeal vastgesteld. Verduurzaming van de landbouw is een onderdeel van die groene strategie. Het Nederlandse agrobedrijfsleven kan deze ontwikkeling ondersteunen met kennis en technologie.”

Zachtfruitsector

Dat laatste gebeurt al, zegt hij. Bijvoorbeeld in de zachtfruitsector, een sector met een groot economisch belang in Servië. Een coalitie van Nederlandse bedrijven (Partners in Business) timmert aan de weg. Van Ginneken: “Doel is niet alleen productieverhoging en kwaliteitsverbetering in deze sector, maar ook verduurzaming van de teelt. De betrokken Nederlandse bedrijven kunnen die transitie ondersteunen.”

Hungary: Farminar 3 on December 14

The Netherlands Embassy in Hungary presents: Farminar 3 – Organic Waste Utilization: From Trash to Treasure. This webinar will be held December 14. The aim of this webinar is to provide an overview of organic waste streams in Hungary, review the theoretic and practical approaches to the utilization of organic waste and provide a platform to exchange best practice in the field of circular organic waste re-usal.

More information

Landbouwteam Hongarije
E-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagro_Budapest