Britse overheid publiceert Actieplan Dierenwelzijn

In opvolging van de Queen’s speech op dinsdag 11 mei presenteerde een dag later landbouwminister Eustice namens de regering een Action Plan for Animal Welfare, met daarin onder andere een verbod op de export van landbouwhuisdieren voor de slacht en verdere vetmesting, meer bevoegdheden voor de politie om landbouwhuisdieren te beschermen tegen gevaarlijke of onbeheersbare honden en het verbeteren van dierenwelzijn tijdens de slacht. Om deze dierenwelzijnshervormingen door te voeren zal de Britse overheid verschillende wetsvoorstellen indienen in de vorm van de Animal Welfare (Sentience) Bill, de Kept Animals Bill en de Animals Abroad Bill. Hieronder een opsomming van de belangrijkste voorstellen.

Cattle

Landbouwhuisdieren

De Britse regering wil wetgeving creëren om de export van levende dieren voor de slacht en verdere vetmesting te verbieden. Landbouwministerie Defra heeft hierover begin dit jaar een consultatie gehouden (zie ons artikel van 29 april 2021). Defra heeft de uitkomst van de consultatie nog niet gepubliceerd, maar met dit actieplan wordt nogmaals het signaal gegeven dat het exportverbod een prioriteit is voor deze regering. Verdere verbeteringen op het gebied van diertransport, die ook opgenomen waren in de consultatie, worden ook in overweging genomen, aldus het actieplan. De overheid zal verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere hervormingen in het gebruik van kooien (voor legkippen) en zeugenboxen (voor varkens).

Door implementatie van de Animal Health and Welfare Pathway, onderdeel van het nieuwe Britse landbouwbeleid (zie ook ons artikel van 8 maart 2021), zullen boeren in de toekomst worden beloond voor verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn. Ter ondersteuning hiervan zal er een consultatie komen over hoe voedseletikettering kan worden hervormd, zodat het makkelijker wordt voor de consument om te zien wanneer voedsel is geproduceerd tegen hogere welzijnsstandaarden.

Verder zal onderzocht worden hoe dierenwelzijn tijdens de slacht verder verbeterd kan worden en zal de politie meer bevoegdheden krijgen om landbouwhuisdieren te beschermen tegen aanvallen van gevaarlijke en onbeheersbare honden, een groeiend probleem op het Britse platteland.

Intrinsieke waarde van dieren

Centraal in het actieplan staat de inzet van de Britse overheid om in de wet vast te leggen dat dieren wezens met gevoelens zijn (the sentience of animals) en een intrinsieke waarde hebben. Bij het maken van nieuw beleid moeten ministers verantwoording afleggen over hoe ze rekening hebben gehouden met dierenwelzijn en er zullen strengere straffen komen voor wreedheid tegen dieren.

Internationale handel

Dierenwelzijn zal een integraal onderdeel worden van toekomstige handelsonderhandelingen. In het actieplan wordt nogmaals aangegeven dat de regering in alle toekomstige handelsovereenkomsten de hoge dierenwelzijns-, milieu- en voedselstandaarden in het VK zal beschermen.

Verder zal het VK zich internationaal inzetten om het vinnen van haaien tegen te gaan en zal het de import en export van haaienvinnen verbieden. Ook zal er een verbod komen op het in het VK promoten en aanbieden van activiteiten in het buitenland waarbij het welzijn van dieren in het geding is (zoals ritjes op een olifant of foto’s met tijgers) en zal er worden gekeken of de import van bont en van foie gras kan worden verboden. De verboden op de handel in olifantenivoor en de import van jachttrofeeën van beschermde diersoorten uit het buitenland zal worden ingevoerd en er komt een consultatie om de ivoorwet uit te breiden naar ivoor van andere diersoorten.

Huisdieren

Het VK wil de illegale smokkel van puppy’s aan banden leggen. Hiervoor worden maatregelen genomen zoals het verminderen van het aantal dieren dat voor niet-commerciële doeleinden het land mogen worden binnengebracht, het verhogen van de minimum leeftijd waarop honden kunnen worden geïmporteerd en het beperken van de mogelijkheid om zwangere honden te importeren.

Er wordt ook een taskforce in het leven geroepen om de toename in het aantal diestallen van huisdieren tegen te gaan. Het zal ook verplicht worden om katten te laten chippen, zodat gestolen of verdwaalde katten snel kunnen worden herenigd met hun eigenaar (voor honden is dit al verplicht).

Andere voorstellen zijn het verbieden van op afstand bedienbare ‘prikbanden’ voor de training van honden, het verplichtstellen van licenties/vergunningen voor dierenasielen en kennels en zorgen dat welzijnsissues in de paardensport worden aangepakt.

Wilde dieren

Een verbod op het houden van primaten als huisdieren en het invoeren van een licentiesysteem moet ervoor zorgen dat deze exotische dieren niet langer worden gehouden door eigenaren die niet kunnen voldoen aan de juiste welzijnsstandaarden. Mogelijk wordt dit uitgebreid naar andere wilde dieren.

Verder zal er harder worden opgetreden tegen hazenjachten, wordt het gebruik van lijmvallen voor het vangen van knaagdieren ingeperkt, zal er worden gekeken naar het gebruik van strikvallen en zal criminaliteit in verband met in het wild levende dieren worden aangepakt.